Danske Invest Allocation

Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TI

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: LU2025546016
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

114,269

Osuuden arvo 27.10.2021

+0,23%

Tuotto 1 päivä

+1,01%

Tuotto 1 kuukausi

+0,00%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa keskipitkällä aikavälillä, ja sen sijoitusstrategia on defensiivisen ja tasapainotetun välillä. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto on niin sanottu syöttörahasto ja sen varoista vähintään 85% on sijoitettuna kohderahastona toimivan Danske Invest SICAV Global Portfolio Solution - Defensive rahaston Class X osuuslajiin.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahasto voi käyttää johdannaisia vain suojaustarkoituksessa, kuten suojatakseen osan tai kaikki kohderahastossa olevat sijoituksensa EUR vastaan.

Kohderahasto sijoittaa suoraan tai muiden rahastojen kautta ympäri maailmaa useisiin erilaisiin omaisuuslajeihin ja johdannaisiin, kuten joukkolainoihin, rahamarkkinainstrumentteihin ja osakkeisiin. Rahaston sijoituskohteiden luottoluokitusta, toimialaa ja maata ei ole ennalta rajoitettu, joten se voi sijoittaa myös esimerkiksi kehittyville markkinoille. Rahaston arvonvaihtelun, eli volatiliteetin tavoitetaso on välillä 4-8%.

Aktiivisesti hoidetun kohderahaston salkunhoitotiimi käyttää joustavia ja dynaamisia allokointistrategioita (sisältäen sekä strategisen että taktisen allokoinnin), joiden avulla se pyrkii täysimääräisesti hyödyntämään markkinoiden muutokset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet.

Kohderahasto voi suojata ja tehostaa salkun hoitoa johdannaisilla. Lisäksi johdannaisia voidaan käyttää sijoitustarkoituksiin.

Kohderahasto voi sijoittaa kiinalaisiin A-osakkeisiin, jolloin sijoituksiin liittyy kaupankäyntikiintiöitä ja operatiivisia rajoitteita. Tämä voi lisätä oikeudellista riskiä sekä vastapuoliriskiä.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TI
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
Alusta

asti
Vertaa...
Alternatives - Defensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class CDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class WDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Offensive Class W dDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution EUR - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I dDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Rahastossa 27.10.2021 tapahtuneen lunastuksen takia osuuslaji on passiivinen. Tämän seurauksena data on puutteellista aiemman arvonkehityksen osalta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
1

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 109,90
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Søren Mose Nielsen

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc. (Economics)
Alan työkokemus vuosina: 17

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 27.03.2024

Rahasto käyttää sijoitustoiminnassaan laajasti johdannaisia, joten yllä olevassa kaaviossa esitetään jakauma nettopositioiden perusteella. Tästä johtuen näiden rivien summa voi olla suurempi kuin 100% tai joissakin tapauksissa arvot voivat olla negatiivisia.

Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TI

Omistukset per 29.02.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
Danske Invest Select Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000019.4419,44% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060507432
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I 000000000000009.079,07% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU0249702647
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h 000000000000009.019,01% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060788420
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I 000000000000007.157,15% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU1116404168
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h 000000000000004.664,66% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060791994
US TREASURY N/B 0.375% 15.09.2024 000000000000004.044,04% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CCX74
US TREASURY N/B 1% 15.12.2024 000000000000003.383,38% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CDN83
US TREASURY N/B 2% 31.05.2024 000000000000003.293,29% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US912828XT22
US TREASURY N/B 0.25% 15.03.2024 000000000000003.213,21% Korkosijoitukset USD Yhdysvallat US91282CBR16
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class I 000000000000003.003,00% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU0727217480
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TI

Tietoa rahastosta

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.