Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h

Morningstar Rating : - Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: LU1204911561
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

10,631

Osuuden arvo 18.07.2024

-0,10%

Tuotto 1 päivä

+1,45%

Tuotto 1 kuukausi

+4,63%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään kehittyvien maiden joukkolainamarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin kehittyvien maiden yritysten ja valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkolanoihin. Pienen osan varoistaan rahasto voi sijoittaa joukkolainoihin, jotka on laskettu liikkeelle EU:ssa tai USA:ssa.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Rahasto voi sijoittaa tai ottaa riskiä seuraavissa sijoituskohteissa määritettyyn prosenttiin saakka rahaston kokonaisvaroista laskettuna:

Velkainstrumentteihin, joiden luottoluokitus on enintään Caa1/CCC+ (tai vastaava) tai luokittelematon: 15%.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen, salkunhoidon tehostamiseen, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa.

Rahaston korkoriskiä kuvaava duraatio, mukaan lukien käteinen, voi olla rahaston vertailuindeksin duraatio +/- 2 vuotta.

Pääosa osuuslajin varoista on suojattuna rahaston perusvaluuttaa vastaan. Osuuslaji on kuitenkin edelleen avoin valuuttariskille, liittyen valuuttoihin, joissa sen sijoitukset on noteerattu.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
Vertailuindeksi
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Alternatives - Global Future Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Credit Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution EUR - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I dDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-ClassDanske Invest PCC Limited
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
7

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 111,01
3 vuotta sittenEUR 88,35
5 vuotta sittenEUR 93,27
7 vuotta sittenEUR 98,61
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Søren Mørch

Tehtävä: Principal Investment Portfolio Manager
Koulutus: CBS (financing)

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 31.05.2024


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h

Omistukset per 31.05.2024

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
DEVT BANK OF MONGOLIA 11% 07.03.2026 000000000000001.601,60% Korkosijoitukset USD Mongolia XS2766834894
BANCO NACIONAL DE PANAMA 2.5% 11.08.2030 000000000000001.151,15% Korkosijoitukset USD Panama USP1559LAA72
FED REPUBLIC OF BRAZIL 6% 20.10.2033 000000000000001.141,14% Korkosijoitukset USD Brasilia US105756CF53
REPUBLIC OF INDONESIA 3.5% 14.02.2050 000000000000000.940,94% Korkosijoitukset USD Indonesia US455780CR58
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.1% 18.06.2050 000000000000000.940,94% Korkosijoitukset USD Uruguay US760942BA98
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.75% 12.04.2027 000000000000000.890,89% Korkosijoitukset USD Turkki XS2468421248
ROMANIA 5.5% 18.09.2028 000000000000000.760,76% Korkosijoitukset EUR Romania XS2689949399
GOVERNMENT OF JAMAICA 7.875% 28.07.2045 000000000000000.740,74% Korkosijoitukset USD Jamaika US470160CB63
UZBEKNEFTEGAZ JSC 4.75% 16.11.2028 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset USD Uzbekistan XS2010026727
KINGDOM OF JORDAN 7.5% 13.01.2029 000000000000000.720,72% Korkosijoitukset USD Jordania XS2602742285
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi LU1204911561
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest SICAV
  Rekisteröintimaa Luxemburg
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö J.P. Morgan
  Minimimerkintä EUR 100,000
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 16.11.2016
  Bloomberg DEMDHIH LX
  Wertpapierkennnummer A2ASK1
  Markkinointilupa Suomi, Luxemburg, Ruotsi, Saksa
  Sijoitusrahasto Emerging Markets Debt Hard Currency
  Muut osuuslajit Emerging Markets Debt Hard Currency Class A
  Emerging Markets Debt Hard Currency Class I
  Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h d
  Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-sek h
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Pitkä korko
  Maantieteellinen alue Kehittyvät markkinat
  Vertailuindeksi JPM EMBI Global Diversified Composite (hedged into the respective class currency)
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. USD per 18.07.2024 215,45
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 18.07.2024 179,92
  Osuuden arvo EUR per 18.07.2024 10,631
  Duraatio per 28.06.2024 6,35
  Yield to maturity per 28.06.2024 7,48
 • Tunnusluvut per 28.06.2024

  Tunnusluvut per 28.06.2024

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 11,01 -4,05 -1,38 -0,20
  Sharpe Ratio -0,53 -0,19 -0,07
  Volatiliteetti 11,60 12,69 11,09
  Tracking Error 1,95 1,81 1,65
  Information Ratio 0,38 0,38 0,38
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.