Danske Invest PCC Limited

Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-Class

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia - ISIN: GG00B97KVQ87
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Sustainability-related disclosure (eng.)
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

2.539,18

Osuuden arvo 22.07.2024

-0,40%

Viikko

+2,19%

Tuotto 1 kuukausi

+12,39%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee korkeaa markkinoiden yleisestä suunnasta riippumatonta tuottoa. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin lyhyiden ja pitkien positioiden kautta joukkovelkakirjoihin ja korkomarkkinoille pääosin Pohjoismaissa, mutta myös euroalueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa. Rahasto pyrkii hyötymään markkinoiden epätasapainotilanteista sijoittamalla sekä perinteisiin valtionlainoihin ja asuntoluottolainoihin että johdannaismarkkinoille.

Rahasto pyrkii turvaamaan sijoituksia suojaamalla korkoriskin joko kokonaan tai osittain, sekä myös sijoittamalla lukuisiin erilaisiin strategioihin.

Bruttosijoitusaste voi olla maksimissaan 150-kertainen rahaston kokonaisvaroihin nähden.

Sijoitusrahasto on aktiivisesti hoidettu rahasto. Edellä mainitusta johtuen, rahaston tuotto saattaa poiketa huomattavasti rahaston tavoittelemasta tuotosta.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Rahastot, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (8 artikla)
Tämän tyyppiset rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä olosuhteita ja varmistavat hyvän hallintotavan (G) noudattamisen. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti tämä voi tapahtua käyttämällä seulontaa, poissulkemista, mukaan ottamista ja aktiivista omistajuutta. Rahastot voivat sijoittaa osittain kestäviin sijoituskohteisiin, mutta kestävä sijoittaminen ei ole niiden tavoitteena. 
Rahastoille, jotka edistävät ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, on määritelty tietojen antamista koskevat vaatimukset EU:n "kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta" säädetyn asetuksen 8 artiklassa.

Tuotto

Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-Class
Tuotto
Kuukausittainen palautus
Vuotuinen tuotto
Tuotto (12 kk juokseva)
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
5 Vuotta
10 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Alternatives - Global Future Class C pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Future Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Credit Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Alternatives - Global Private Equity Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur hDanske Invest SICAV
Europe Long-Short Equity Factors Class WI pDanske Invest SICAV
Fixed Income Global Value Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Alternative Opportunities Class A pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class I pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WA pDanske Invest SICAV
Global Alternative Opportunities Class WI pDanske Invest SICAV
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Cross Asset Volatility Class W pDanske Invest SICAV - SIF
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I dDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution EUR - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Growth Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Stable Class TIDanske Invest Allocation
Global Sustainable Future Class I dDanske Invest SICAV
Hedge Fixed Income Relative Value Fund, EUR Sub-Class WDanske Invest PCC Limited
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, ettei tuotteen kehittäjä pysty maksamaan sijoittajalle.

Luokka saattaa muuttua, eikä välttämättä kuvaa rahaston riskiprofiilia tulevaisuudessa. Matalinkaan luokka ei tarkoita riskitöntä.

Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.
 

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0
10

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €. Plus rahaston mahdollinen tuottosidonnainen palkkio.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 124,61
3 vuotta sittenEUR 123,27
5 vuotta sittenEUR 141,26
7 vuotta sittenEUR 157,63
10 vuotta sittenEUR 203,94
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

Michael Petry

Tehtävä: Chief Portfolio Manager
Koulutus: HD (Finansiering)
Alan työkokemus vuosina: 29

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Palkinnot

EuroHedge Awards 2018

Winner in category LONG TERM PERFORMANCE (10 years) – MACRO, FIXED INCOME & RELATIVE VALUE

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Muut kulut *)

*) Muut kulut ovat kuluja, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät ’Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut’ tai ’Merkintä- ja lunastuspalkkio’ -kohdissa esitettyihin kuluihin.
 
Hedge Fixed Income Strategies Fund, EUR Sub-Class

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi GG00B97KVQ87
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest PCC Limited
  Rekisteröintimaa Guernsey
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö J.P. Morgan
  Minimimerkintä EUR 1,000
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto AIF
  Aloituspäivä 14.01.2013
  Markkinointilupa (Retail): Tanska
  Markkinointilupa (Professional): Suomi, Luxemburg, Norja, Tanska, Guernsey
  Sijoitusrahasto Danske Invest Hedge Fixed Income Strategies Fund
  Muut osuuslajit Hedge Fixed Income Strategies Fund, DKK Sub-Class
  Hedge Fixed Income Strategies Fund, DKK Sub-Class A
  Hedge Fixed Income Strategies Fund, DKK Sub-Class I
  Hedge Fixed Income Strategies Fund, DKK Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class
  Hedge Fixed Income Strategies Fund, Obligationer Sub-Class W
  Hedge Fixed Income Strategies Fund, SEK Sub-Class
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Vaihtoehtoiset
  Maantieteellinen alue Maailma
  Vertailuindeksi Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Rahaston koko, milj. DKK per 23.07.2024 9.765,98
  Osuuslajin koko, milj. EUR per 23.07.2024 7,88
  Osuuden arvo EUR per 22.07.2024 2.539,18
 • Tunnusluvut per 28.06.2024

  Tunnusluvut per 28.06.2024

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 24,61 7,22 7,15 6,72 7,39
  Sharpe Ratio 0,53 0,73 0,85 1,03
  Volatiliteetti 9,91 8,30 7,10 6,68
  Tracking Error
  Information Ratio
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.