Danske Invest Allocation

Basic 20 Class WA

Morningstar Rating™ : - ISIN: LU1806382021
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoasiakirja (PRIIPs)
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
Complaints procedure
Yhteenveto sijoittajan oikeuksista

10,25

Osuuden arvo 24.03.2023

+0,60%

Tuotto 1 päivä

+0,49%

Tuotto 1 kuukausi

+2,63%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahaston tavoitteena on kasvattaa sijoitusten arvoa pitkällä aikavälillä, ja sen sijoitusstrategia on defensiivisen ja tasapainotetun välillä. Osuuslajin osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa ETF- eli pörssinoteerattujen rahastojen sekä indeksirahastojen kaltaisten muiden rahastojen kautta joukkolainoihin ja osakkeisiin painopisteen ollessa joukkolainoissa. Rahasto sijoitta pääosin toisiin rahastoihin, joiden sijoitustoiminnassa sovelletaan tai niistä löytyy vastaavia ESG-tekijöihin liittyviä prosesseja, kriteerejä tai ominaisuuksia, vaikkakaan ne eivät välttämättä edistä ESG ominaisuuksia. Rahaston sijoituskohteiden luottoluokitusta, toimialaa ja maata ei ole ennalta rajoitettu, joten se voi sijoittaa myös esimerkiksi kehittyville markkinoille.

Rahasto sijoittaa yleensä 80 prosenttia pääomastaan joukkolainoihin ja 20 prosenttia osakkeisiin, mutta salkunhoitaja voi muuttaa suhdetta markkinanäkymien mukaisesti.

Joukkolainojen ja muiden velkainstrumenttien osuus voi vaihdella 60-100% välillä ja osakkeiden osuus 0-40% välillä.

Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 6 artiklan mukaiseksi. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi käyttää joustavaa ja dynaamista allokointia, jonka avulla se pyrkii täysimääräisesti hyödyntämään markkinoiden muutokset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.

Tuotto

Basic 20 Class WA
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Basic 100 Class WADanske Invest Allocation
Basic 35 Class WADanske Invest Allocation
Basic 50 Class WADanske Invest Allocation
Basic 80 Class WADanske Invest Allocation
China W KDanske Invest
Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Emerging Markets Debt W KDanske Invest
Emerging Markets Debt W TDanske Invest
Emerging Markets Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Euro Government Bond Index W KDanske Invest
Euro Government Bond Index W TDanske Invest
Euro High Yield W KDanske Invest
Euro High Yield W TDanske Invest
Euro Yrityslaina W KDanske Invest
Euro Yrityslaina W TDanske Invest
Euroopan Pienyhtiöt W KDanske Invest
Eurooppa Osake W KDanske Invest
Eurooppa Osake W TDanske Invest
Eurooppa Osinko W KDanske Invest
Europe Long-Short Equity Factors Class WA pDanske Invest SICAV
Europe Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
European Corporate Sustainable Bond Class WADanske Invest SICAV
European Corporate Sustainable Bond Class WA dDanske Invest SICAV
Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR WDanske Invest
Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR WDanske Invest
Global AC Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global Emerging Markets Class WA-eurDanske Invest SICAV
Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W hDanske Invest
Global Index Restricted Class WI-eurDanske Invest SICAV
Global Index Restricted Class WI-eur dDanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Class WADanske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WADanske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class WADanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI pDanske Invest SICAV
Global Tactical Allocation Class WI-dkk h p dDanske Invest SICAV
India W KDanske Invest
Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Japani Osake W KDanske Invest
Japani Osake W TDanske Invest
Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR WDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat W KDanske Invest
Kehittyvät Osakemarkkinat W TDanske Invest
Korko W KDanske Invest
MediLife W KDanske Invest
MediLife W TDanske Invest
Multi Asset Inflation Strategy Class WADanske Invest SICAV
Neutral W KDanske Invest
Neutral W TDanske Invest
Obligaatio IW KDanske Invest
Obligaatio W KDanske Invest
Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
Suomi Osake IW KDanske Invest
Suomi Osake IW TDanske Invest
Suomi Osake W KDanske Invest
Sverige Småbolag Class WA-eurDanske Invest SICAV
Teknologia Indeksi W KDanske Invest
USA Indeksi W KDanske Invest
USA Restricted, osuuslaji EUR WDanske Invest Index
USA Restricted, osuuslaji EUR W hDanske Invest Index
Yhteisökorko Plus W KDanske Invest
Yhteisökorko W KDanske Invest
Yhteisökorko W TDanske Invest
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
4 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 91,28
3 vuotta sittenEUR 95,26
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto voi olla myös negatiivinen. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea valuuttakurssivaihtelun seurauksena, mikäli rahaston/osuuslajin perusvaluutta on eri kuin valuutta, joka on käytössä maassa jossa asut.
Laskee

Salkunhoito

John Løvig Nielsen

Tehtävä: Senior Portfolio Manager
Koulutus: CFA
Alan työkokemus vuosina: 28

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 22.03.2023Basic 20 Class WA

Omistukset per 22.03.2023

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond (DE) 000000000000015.5815,58% Korkosijoitukset EUR Irlanti IE00B6YX5F63
DB X-Trackers II Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR 000000000000013.7113,71% Sijoitusrahastot EUR Luxemburg LU0290355717
Danske Invest Index USA Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000010.6510,65% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060608628
Lyxor Euro Government Bond 3-5Y DR UCITS ETF (FR) 000000000000010.2110,21% Korkosijoitukset EUR Luxemburg LU1650488494
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS (DE) 000000000000007.517,51% Sijoitusrahastot EUR Luxemburg LU0484968812
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted Go (DE) 000000000000006.416,41% Sijoitusrahastot EUR Luxemburg LU1287023342
Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency - Accumulating, class EUR W h 000000000000003.833,83% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060791994
Danske Invest Global High Yield Bonds - Accumulating, class EUR W h 000000000000003.773,77% Sijoitusrahastot EUR Tanska DK0060788420
Danske Invest Index Global AC Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W 000000000000003.573,57% Sijoitusrahastot DKK Tanska DK0060607737
Danske Invest SICAV Euro Investment Grade Corporate Bond Class I 000000000000003.413,41% Sijoitusrahastot EUR Tanska LU0249702647

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Basic 20 Class WA

Tietoa rahastosta

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.