Danske Invest SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h

Morningstar Rating™ : - Sustainability : - ISIN: LU1204911561
Asiakirjoja
Kuukausikatsaus
Avaintietoesite
Hinnasto
Säännöt
Sijoittajatiedote
Rahastoesite
ESG restriction report

11,771

Osuuden arvo 18.01.2021

-0,01%

Tuotto 1 päivä

-0,94%

Tuotto 1 kuukausi

-1,29%

Tuotto vuoden alusta

Tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Tavoitteet

Rahasto tavoittelee vähintään kehittyvien maiden joukkolainamarkkinoiden yleistä kehitystä vastaavaa tuottoa. Sijoitusrahaston osuudet ovat kasvuosuuksia.

Sijoituspolitiikka

Rahasto sijoittaa pääosin kehittyvien maiden yritysten ja valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkolanoihin. Pienen osan varoistaan rahasto voi sijoittaa joukkolainoihin, jotka on laskettu liikkeelle EU:ssa tai USA:ssa.

Rahasto integroi systemaattisesti ESG-tekijät taloudellisten tekijöiden rinnalle. Tämä toteutetaan sijoitusprosessissa kokonaisvaltaisesti riski-tuotto näkökulmasta katsottuna. Olennaisiin ESG-kysymyksiin puututaan ja niitä edistetään aktiivisen omistajuuden keinoin.

Rahasto voi sijoittaa tai ottaa riskiä seuraavissa sijoituskohteissa määritettyyn prosenttiin saakka rahaston kokonaisvaroista laskettuna:
-15 % joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on enintään Caa/CCC (tai vastaava) tai luokittelematon.
- 10 % velkainstrumentteihin, jotka luokitellaan olevan maksukyvyttömyystilassa (in default) maksamattomien suoritusten takia.

Aktiivisesti hoidettavan rahaston salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteiksi erinomaiset sijoitusominaisuudet omaavia arvopapereita.

Yleisesti voidaan odottaa, että rahaston sijoitukset ja arvonkehitys voivat poiketa merkittävästi vertailuindeksistä.

Rahasto voi käyttää johdannaisia sijoitusten suojaamiseen, salkunhoidon tehostamiseen, sekä lisäksi sijoitustarkoituksessa.

Rahaston korkoriskiä kuvaava duraatio, mukaan lukien käteinen, voi olla rahaston vertailuindeksin duraatio +/- 2 vuotta.

Pääosa osuuslajin varoista on suojattuna rahaston perusvaluuttaa vastaan. Osuuslaji on kuitenkin edelleen avoin valuuttariskille, liittyen valuuttoihin, joissa sen sijoitukset on noteerattu.

Suositus: Tämä rahasto ei välttämättä sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa rahastosta 3 vuoden kuluessa.Vastuullisuuskatsaus
Integrated-merkittyjä rahastoja hoitaa aktiivisesti tiimi salkunhoitajia, jotka soveltavat kestävyyttä järjestelmällisesti osana sijoitusprosessia. 


LuxFLAG ESG -merkintä
Rahasto täyttää LuxFLAG ESG -merkinnän vaatimukset, joka on yksi Euroopan vanhimmista kestävyyssertifikaateista. Sertifikaatin saamiseen vaaditaan merkittäviä panostuksia kestävään sijoittamiseen. Lue lisää tästä.

Tuotto

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h
Vertailuindeksi
Tuotto
Vuotuinen tuotto
Rahaston kuukausituotto vertailuindeksiin verrattuna
1 Vuosi
3 Vuotta
Alusta

asti
Vertaa...
Global Corporate Sustainable Bond Class IDanske Invest SICAV
Global Portfolio Solution EUR - Balanced Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Defensive Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Equities Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Fixed Income Class TIDanske Invest Allocation
Global Portfolio Solution EUR - Opportunity Class TIDanske Invest Allocation
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR WDanske Invest Select
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Rahaston riskitason kuvaus

Pienempi riski

Suurempi riski

Tyypillisesti alempi tuotto

Tyypillisesti korkeampi tuotto

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Rahaston riskiluokka kuvaa riskin ja tuoton suhdetta rahastossa sekä rahasto-osuuden arvonkehityksen vaihtelua viimeisen 5 vuoden ajalta tai saatavilla olevalta ajanjaksolta.

Suuri historiallinen arvonvaihtelu tarkoittaa korkeaa riskiä ja pieni arvonvaihtelu matalaa riskiä. Rahaston riski-tuottoprofiili ja riskiluokka voivat muuttua. Rahaston riskiluokan historiatietojen perusteella ei voida ennustaa riski-tuottoprofiilin ja riskiluokan tulevaa kehitystä.

Rahaston riskiluokka perustuu matemaattiseen laskukaavaan, eikä se huomioi arvonalentumisia, poliittista riskiä tai ennalta arvaamattomia korkotason tai valuuttakurssien muutoksia. Alinkaan riskiluokka (1) ei tarkoita, että sijoitus olisi täysin riskitön.

Rahaston arvo voi nousta tai laskea kaikissa riskiluokissa. Yleinen markkina- ja taloustilanne vaikuttaa rahaston arvoon.

Arvonkehitys
Napsauttamalla muuttaa määrää

0 vuotta
vuotta
4 vuotta
vuotta

joista n/a € osinkoina.
Hallinnolliset kulut ovat olleet
n/a €.

Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Taulukko

Arvonkehitys 100 euron sijoitukselle

PeriodeVærdi
1 vuosi sittenEUR 104,04
3 vuotta sittenEUR 108,17
Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
Laskee

Salkunhoito

Bent Lystbæk & Jacob Ellinge Nielsen

Tehtävä: First Vice President/Senior Portfolio Manager
Koulutus: M.Sc./M.Sc.

Danske Bank Asset Management

Danske Bank Asset Management on kansainvälinen varainhoitaja ja osa Danske Bank konsernia.

Danske Bank Asset Management on Danske Invest -rahastojen pääasiallinen salkunhoitaja ja se pyrkii keskittymään valikoiduille ydinosaamisalueilleen. Näitä ovat pohjoismaiset, eurooppalaiset, itäeurooppalaiset ja globaalit osakkeet sekä pohjoismaiset joukkolainat, eurooppalaiset yrityslainat, globaalit inflaatiosuojatut joukkolainat, kehittyvien markkinoiden joukkolainat ja lisäksi indeksisijoittaminen. Danske Bank Asset Management hoitaa myös osake- ja korkopohjaisia hedge -rahastoja.

Omistusanalyysi per 30.11.2020


Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.
Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h

Omistukset per 30.11.2020

Arvopaperi %-osuus Tyyppi Valuutta Maa ISIN-koodi
DOMREP 5 1/2 01/27/25 000000000000001.221,22% Korkosijoitukset USD Dominikaaninen tasavalta USP3579EBD87
5,95 DOMINICAN REPUBLIC 25/1-2017/2027 000000000000001.191,19% Korkosijoitukset USD Dominikaaninen tasavalta USP3579EBV85
4,817 QATAR STATE OF 14/03-2019/2049 000000000000001.131,13% Korkosijoitukset USD Qatar XS1959337749
4,40 1MDB GLOBAL INVESTMENTS 9/3-2013/2023 000000000000001.111,11% Korkosijoitukset USD Malesia XS0906085179
5,1 URUGUAY (REPUBLIC) 18/6-2014/2050 000000000000001.051,05% Korkosijoitukset USD Uruguay US760942BA98
3,875 COLOMBIA REP OF 25/04-2017/2027 000000000000001.011,01% Korkosijoitukset USD Kolumbia US195325DL65
4,5 COLOMBIA REP OF 15/03-2018/2029 000000000000000.980,98% Korkosijoitukset USD Kolumbia US195325DP79
2,75 MACEDONIA-C BOND 18/01-2018/2025 000000000000000.970,97% Korkosijoitukset EUR Makedonia XS1744744191
5,625 MONGOLIA (GOVERNMENT) 1/5-2017/2023 000000000000000.940,94% Korkosijoitukset USD Mongolia USY6142NAB48
2,5 BANCO NAC DE PAN 11/08-2020/2030 000000000000000.930,93% Korkosijoitukset USD Panama USP1559LAA72
Omistustiedot viivästetty 1 kuukaudella.

Rahaston palkkiot

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.

Rahastosta vuoden aikana veloitettavat kulut

Merkintä- ja lunastuspalkkio

Emerging Markets Debt Hard Currency Class I-eur h

Tietoa rahastosta

 • Perustiedot

  Perustiedot

  ISIN-koodi LU1204911561
  Pörssilistaus Ei
  Rahasto Danske Invest SICAV
  Rekisteröintimaa Luxemburg
  Tuotonjako Ei
  Rahastoyhtiö Danske Invest Management A/S
  Rahastoyhtiö rekisteröintimaa Tanska
  Säilytysyhteisö RBC Investor Services Bank S.A
  Minimimerkintä EUR 100,000
  Perusvaluutta EUR
  Arvonlaskenta Normaali yksihintamenetelmä
  Juridinen muoto UCITS
  Aloituspäivä 16.11.2016
  Bloomberg DEMDHIH LX
  Wertpapierkennnummer A2ASK1
  Markkinointilupa (Retail): Luxemburg, Saksa, Itävalta, Ruotsi, Suomi, Sveitsi
  Markkinointilupa (Professional): Itävalta, Saksa, Luxemburg, Ruotsi, Suomi, Sveitsi
 • Profiili

  Profiili

  Profiili Aktiivinen rahasto
  Rahastoluokka Pitkä korko
  Maantieteellinen alue Kehittyvät markkinat
  Vertailuindeksi JPM EMBI Global Diversified Composite (hedged into the respective class currency)
  Suositeltava sijoitusaika 3 Vuotta
 • Päivän arvot

  Päivän arvot

  Kokonaisvarat (milj. euroa) EUR per 15.01.2021 736,27
  Kokonaisvarat,Sijoitusrahasto (milj. euroa) EUR per 18.01.2021 407,97
  Osuuden arvo EUR per 18.01.2021 11,771
  Duraatio per 30.12.2020 7,69
  Yield to maturity per 30.12.2020 4,08
 • Tunnusluvut per 31.12.2020

  Tunnusluvut per 31.12.2020

    1 vuosi 3 vuotta 5 vuotta 7 vuotta 10 vuotta
  Keskimääräinen vuosituotto-% 4,04 2,65
  Sharpe Ratio 0,25
  Volatiliteetti 12,01
  Tracking Error 1,52
  Information Ratio 0,15
  Laskelma perustuu kuukausihavaintoihin.
 • Esitteet ja katsaukset

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.