Del

Yhdysvaltojen keskuspankki lienee pian valmis nostamaan korkoa

Yhdysvaltojen talous ei kehittynyt toivotulla tavalla alkuvuodesta, mutta nyt kasvu on nopeutumassa. Danske Investin pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen kertoo, miksi Yhdysvaltojen keskuspankki todennäköisesti nostaa kohta korkoa.

Yhdysvaltojen talous sakkasi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuositasolla kasvu putosi arviomme mukaan yli kolmesta prosentista noin 1,5 prosenttiin. Pudotuksen seurauksena uusia työpaikkoja syntyi huomattavasti vähemmän kuin viime vuoden toisella vuosipuoliskolla, jolloin niitä syntyi huipputahtia. Niinpä on alettu pohtia, oliko kasvun pysähtyminen pysyvää vai vain väliaikaista.

Meille tämä kehitys oli pettymys, sillä odotimme Yhdysvaltojen talouden kasvavan tänä vuonna yli kolme prosenttia, jolloin keskuspankki olisi myös nostanut korkoa kesäkuun aikana. Koska kasvu ei ollut toivotulla tasolla alkuvuodesta, Fed muutti äänenpainoaan ja antoi ymmärtää, että ensimmäiseen koronnostoon olisi vielä aikaa.

Kolme väliaikaista takaiskua
Hyviä uutisia on nyt alkanut tulvia joka suunnasta. Yritysten luottamus talouteen näyttää olevan vakaantumassa. Asuntomarkkinat ovat elpyneet, ja ennen kaikkea uusia työpaikkoja syntyy kiihtyvää tahtia.

Mitä Yhdysvalloissa oikein tapahtuu?

Vastaus on mielestämme yksinkertainen. Maan talous on kärsinyt kolmesta takaiskusta: nopeasti laskevasta öljynhinnasta, vahvistuvasta valuutasta ja suhteellisen vaikeasta talvesta.
Yhteistä näille ongelmille on, että ne ovat väliaikaisia. Siksi uskomme Yhdysvaltojen talouden vahvistuvan heti, kun pulmat ovat jääneet taakse.

Juuri näin on nyt tapahtumassa. Asuntomarkkinat kärsivät kovasta talvesta, mutta ovat nyt palaamassa normaalille tasolleen.

Öljy- ja kaasusektorin piti totutella pysyvästi alentuneeseen öljynhintaan, ja samalla käytössä olevien öljynporauslauttojen määrä on kuudessa kuukaudessa puolittunut. Sopeuttamistoimet on kohta saatettu päätökseen, joten öljy- ja kaasusektorin investoinneissa ei juuri ole enää tarvetta lisäleikkauksiin.

Nämä kaksi tekijää ovat mielestämme tärkeimmät syyt siihen, että Yhdysvaltojen talouskasvu on arviomme mukaan jo palannut noin 2,5 prosentin vauhtiin. Kun dollarin raju vahvistuminen loppuu, häviävät myös sen negatiiviset vaikutukset.

Pankeilla menee taas hyvin
Edellä mainitun lisäksi merkittävää on, että Yhdysvaltojen pankkijärjestelmä on hyvässä kunnossa. Pankit lainaavat yrityksille, jotka käyttävät saamansa rahat investointeihin. Meille erittäin tärkeä tekijä on, että pankit ovat alkaneet myös hitaasti höllentää asuntolainojen erittäin tiukkoja ehtoja.

Asuntomarkkinat ovat Yhdysvaltojen talouden ainoa toimiala, joka ei vielä ole palannut normaalille tasolleen. Tämä johtuu muun muassa asuntolainojen poikkeuksellisen tiukoista ehdoista, joita tosin ollaan nyt löysentämässä. Koska kolmen takaiskun vaikutukset ovat lisäksi häviämässä, arvioimme kasvun nousevan takaisin noin kolmeen prosenttiin.

Kahdessa viimeisessä työllisyysraportissa uusia työpaikkoja on ilmoitettu syntyvän 200 000 kuukaudessa, ja arviomme mukaan tämä kehitys jatkuu. Siksi uskomme olevan vain ajan kysymys, milloin keskuspankki nostaa korkoa. Taloustilastojen valossa arvioimme, että todennäköisesti se tapahtuu syyskuun kokouksen yhteydessä.

On kuitenkin syytä muistaa, että kovan talven tavoin myös muut odottamattomat takaiskut voivat viivästyttää ensimmäistä koronnostoa.

Ei syytä pelkoon
Mitä tämä sitten tarkoittaa meille sijoittajille? Miksi olemme niin huolissamme ensimmäisestä koronnostosta? Yleisesti ottaen kyse on siitä, että uskomme Fedin ensimmäisen koronnoston tuovan epävakautta rahoitusmarkkinoille. Olemme niin kauan eläneet poikkeuksellisen löysän rahapolitiikan aikaa, että markkinoiden on nyt totuttava uudenlaiseen tilanteeseen: nouseviin lyhyisiin korkoihin.

Sen vuoksi emme odota yhdysvaltalaisilta osakkeilta kovin suurta positiivista tuottoa ennen ensimmäistä koronnostoa. Ensimmäisen koronnoston mahdollisesti aiheuttaman heilahtelun jälkeen palaamme kuitenkin takaisin uralle, jonka vuoksi korkoa nostettiin: maailman ja Yhdysvaltojen talous jatkaa vahvaa kasvua, joten se näkynee myös koronnoston jälkeisessä kurssikehityksessä.

Sijoittajilla ei siksi ole syytä pelkoon, jos osakemarkkinat seuraavien kuukausien aikana ovat hiukan tavallista epävakaammat. Ja jos osakkeet putoavat merkittävästi, annamme todennäköisesti ostosuosituksen. Tilannetta kannattaa seurata tiiviisti.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.