DelClose

Sijoitusrahasto Danske Invest Russian osuudenomistajille

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy valmistautuu maksamaan ensimmäisen osan Danske Invest Russia rahaston varoista 30.9.2022 mennessä. Maksettava lakkautukseen liittyvä lunastusvastike koostuu rahastossa lakkautushetkellä olleista käteisvaroista sekä varoista, jotka on saatu rahaston omistamien ei-venäläisten arvopapereiden myynneistä. Vielä realisoimatta olevat rahaston omistamat arvopaperit ovat edelleen rahaston nimissä säilytysyhteisön hoitamalla säilytystilillä ja ne tullaan myymään sekä myynneistä saatavat varat jakamaan osuudenomistajille heti kun se on jälleen operatiivisesti mahdollista.

 

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus päätti 7.4.2022 pitämässään kokouksessa lakkauttaa Sijoitusrahasto Danske Invest Russian toiminnan. Rahaston lakkauttamispäätöksen taustalla oli Venäjän aloittamat sotatoimet Ukrainassa ja tästä seuranneet rahaston sijoitustoimintaan liittyneet välittömät operatiiviset vaikutukset sekä Danske Investin vastuullisuuteen liittyvät sitoumukset.

Lue lisää: ILMOITUS Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman sijoitusrahaston lakkauttamisesta

Rahasto-omistukseni tilanne tällä hetkellä?
Tilanne Venäjän osakemarkkinalla on säilynyt operatiivisten haasteiden osalta ennallaan. Rahaston omistamien osakkeiden ja osakesidonnaisten arvopapereiden myynti ei edelleenkään ole mahdollista, eikä rahaston sijoituksista ole saatavilla luotettavaa hintainformaatiota, joka mahdollistaisi rahaston osuuksien luotettavan arvonlaskennan. Vielä realisoimatta olevat rahaston omistamat arvopaperit ovat kuitenkin edelleen rahaston nimissä säilytysyhteisön hoitamalla säilytystilillä. Arvopaperit myydään ja myynneistä saatavat varat jaetaan osuudenomistajille heti kun se on jälleen operatiivisesti mahdollista. Rahaston omistusten 30.6.2022 tilanteen löydät rahaston puolivuosikertomukselta.

Lue lisää: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy – Puolivuosikertomus 2022

Lakkautuksen yhteydessä Rahastoyhtiö on ilmoittanut, että ensimmäinen suoritus pyritään maksamaan osuudenomistajille viimeistään 30.9.2022 mennessä. Annettuun päivämäärään mennessä maksettava lunastusvastike koostuu rahastossa lakkautushetkellä olleesta käteisestä sekä varoista, jotka on saatu rahaston omistamien ei-venäläisten arvopapereiden myynneistä.
 
Maksun toteutus ja vaikutukset osuudenomistajalle?
  1. Maksu suoritetaan normaalina lunastustapahtumana, jossa osuudenomistajan osuuksista lunastetaan automaattisesti 90%.
  2. Osuudenomistajalle maksetaan suoritus, joka vastaa osuudenomistajan osuutta rahaston sen hetken käteisvaroista.
  3. Osuudenomistajan jäljelle jäävät rahasto-osuudet oikeuttavat edelleen rahaston myymättä oleviin arvopapereihin omistusosuuden suhteessa.
  4. Rahasto-osuuksien lunastus realisoi mahdolliset luovutustappiot, joita osuudenomistaja voi hyödyntää henkilökohtaisessa verotuksessaan.
  5. Rahastoyhtiö toimittaa osuudenomistajalle lunastuksesta normaalin lunastusvahvistuksen sekä ilmoittaa luovutuksesta Verohallinnolle.
 
Mistä saan lisätietoa rahaston lakkautuksesta?
Rahastoyhtiö tiedottaa rahaston jäljelle jäävien sijoitusten tilanteesta ja lakkautusprosessin etenemisestä verkkosivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi.
 
Ystävällisin terveisin,
 
DANSKE INVEST RAHASTOYHTIÖ OY
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.