DelClose

ILMOITUS Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoiman sijoitusrahaston lakkauttamisesta

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 7.4.2022 pitämässään kokouksessa päättänyt lakkauttaa Sijoitusrahasto Danske Invest Russian. Lakkauttamispäätöksen seurauksena merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamisen keskeytys muuttuu 28.2.2022 tehdystä väliaikaisesta toimenpiteestä pysyväksi.


 
Miksi rahasto on päätetty lakkauttaa?
Rahaston lakkauttamispäätöksen taustalla on Venäjän aloittamat sotatoimet Ukrainassa, mikä on vaikuttanut monilla tavoin rahaston toimintaedellytyksiin kohdemarkkinalla. Välittömistä operatiivisista vaikutuksista merkittävin on rahaston sijoitusten likviditeettiin ja kauppojen selvittämiseen liittyvät haasteet. Rahastoyhtiön arvion mukaan kohdemarkkinan haasteet estävät rahaston luotettavan arvonmäärityksen sekä erityisesti lunastustoimeksiantojen avaamisen hallitusti ilman, että osuudenomistajien yhdenvertaisuus vaarantuu.
 
Edellä kuvattujen operatiivisten syiden lisäksi rahaston lakkauttamispäätökseen vaikuttaa Danske Investin vastuullisuuteen liittyvät sitoumukset ja periaatteet. Danske Invest ilmoitti Venäjän hyökkäyksen alettua, että hyökkäys on vastoin Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja tästä syystä rahastoyhtiö päätti sulkea rahastoistaan pois sijoitukset Venäjän valtionlainoihin sekä Venäjän valtionyhtiöihin. Olemassa olevista sijoituksista luovutaan voimassa olevat rajoitteet sekä osuudenomistajien etu huomioiden. Näiden edellä mainittujen laajentuneiden sijoitusrajoitteiden takia rahastoyhtiö katsoo, että Venäjän osakemarkkinalla ei tällä hetkellä ole riittävän laajaa ja monipuolista sijoituskohteiden joukkoa, eikä se tästä syystä mahdollista rahastomuotoisen sijoitustoiminnan harjoittamista lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.
 
Miten rahaston lakkautus etenee?
Lakkauttamispäätöksen seurauksena rahaston varat tullaan muuttamaan käteiseksi ja niistä vähennetään mahdolliset velat, jonka jälkeen rahaston jäljelle jäävä käteiseksi muutettu varallisuus jaetaan kokonaisuudessaan rahaston rahasto-osuudenomistajille heidän omistamiensa rahasto-osuuksien suhteessa. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen varojen käteiseksi muuttaminen tulee kestämään tavanomaista kauemmin, minkä vuoksi varoja saatetaan maksaa rahasto-osuudenomistajille useana eri suorituksena, joista ensimmäinen pyritään maksamaan viimeistään 30.9.2022 mennessä. Rahastosta ei tulla perimään hallinnointipalkkiota ajalta jolloin rahaston rahasto-osuuksille ei ole voitu laskea arvoa, eli 26.2.2022 lukien.
 
Lakkautettavaan rahastoon liitetyt jatkuvat rahastosäästösopimukset päättyvät välittömästi. Rahastoyhtiölle 25.2.2022 klo. 13:00 jälkeen annetut ja vielä toteuttamatta olevat toimeksiannot tullaan mitätöimään.
 
Suomessa yleisesti verovelvolliselle rahasto-osuuden omistajalle lakkauttamista pidetään verotuksessa rahasto-osuuksiesi verollisena luovutuksena. Näin ollen osuudenomistajaa verotetaan rahasto-osuuksien luovutuksesta syntyvästä luovutusvoitosta tai vaihtoehtoisesti rahasto-osuudenomistaja voi vähentää verotuksessa syntyvän luovutustappion. Mikäli rahaston varat maksetaan useampana suorituksena, realisoituvat myös voitot ja tappiot useammassa erässä ja mahdollisesti useamman verovuoden aikana. Danske Invest Rahastoyhtiö Oy ilmoittaa osuuksien luovutuksen Verohallinnolle ja se tulee näkymään rahasto-osuudenomistajan veroilmoituksella. Pyydämme ystävällisesti tarkastamaan veroilmoitukseltasi, että rahaston lakkauttamista koskevat tiedot ovat oikein ja mikäli tiedoissasi on korjattavaa, tulee niistä ilmoittaa Verohallinnolle.
 
Rahastoyhtiö laatii lakkauttamisesta lopputilityksen, joka tullaan julkaisemaan rahastoyhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.danskeinvest.fi.
 
Rahaston lakkautus ei edellytä sinulta muita toimenpiteitä.
 
Mistä saan lisätietoa rahaston lakkautuksesta?
Rahastoyhtiö tiedottaa prosessin etenemisestä verkkosivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi.
 
DANSKE INVEST RAHASTOYHTIÖ OY

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.