DelClose

Ruotsalaiset pienyhtiöt – yrittäjähenkisyyttä ja kestävää kasvua etsimässä

Saalista hakiessa suomalaisen ei aina tarvitse mennä merta edemmäs kalaan.

Kerroimme aiemmassa artikkelissamme syksyllä 2023 lanseeratusta Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet -rahastosta, joka hajauttaa Suomen ohella Ruotsin, Tanskan ja Norjan osakemarkkinoiden mahdollisuuksiin.  Tässä artikkelissa jatkamme lähinaapurien mahdollisuuksien avaamista Ruotsin pienyhtiöiden kentältä. Ruotsi onkin monelle sijoittajalle tuttu alue hajauttaa sijoituksia kotoisen markkinamme ulkopuolelle. Ruotsi on pohjoismaiden suurin yksittäinen osakemarkkina ja talous. Myös monet ruotsalaiset suuryhtiöt ovat useille tuttuja: H&M, ABB, Volvo, Assa Abloy…Ruotsissa on kuitenkin myös monipuolisesti kansainvälisiä ja kasvuhakuisia pienempiä yrityksiä, joihin on mahdollista sijoittaa – esimerkiksi paikallisen salkunhoitotiimin tukemana Danske Invest Sverige Småbolag -rahaston kautta.

Danske Invest Sverige Småbolag -rahaston salkunhoidosta vastaa kolmikko Joel Backesten, Max Frydén ja Herman Eriksson. Salkunhoitotiimi kuvaa itseään osakeintoilijakolmikoksi, jotka väittelevät keskenään parhaista sijoitusideoista ja päätöksen tehtyään seisovat yhtenä rintamana valintojen takana. Onnistumiset ja epäonnistumiset kannetaan yhteisesti. ”Emme jaa osakemarkkinaa sektoreihin ja etsi sitä kautta vaihtoehtoja, vaan teemme valintoja yrityskohtaisesti koko markkinan houkuttelevimpien vaihtoehtojen osalta, sillä meidän pitää todella olla valmiita seisomaan osakekohtaisten valintojemme takana.” kuvaa salkunhoitaja Max suhtautumista osakepoimintaan.

Rahasto lanseerattiin Ruotsissa elokuussa 2018 ja on ollut Suomessa tarjolla heinäkuusta 2021 alkaen. 

Tuloskasvumahdollisuudet ja tiimityö valintojen taustalla
Salkunhoitotiimi kuvaa ruotsalaisten pienyritysten mahdollisuuksia: ”Pienet yritykset ovat pitkällä ajanjaksolla tuottanee historiallisesti suuria pörssiyrityksiä enemmän. Houkuttelevuus perustuu siihen, että ajan saatossa näemme mahdollisuuksia osakekohtaiseen tuloskasvuun ja vahvaan kassavirtaan. Salkunhoito on tiimityötä: onnistumiset ja epäonnistumiset ovat yhteisen työn lopputulos. Olemme intohimoisia osakepoimijoita ja kiistelemme päivittäin osakeideoistamme. Meillä ei myöskään uskota hierarkioihin vaan paras idea voittakoon.” salkunhoitotiimi toteaa. 

Viimeisen kahden vuoden aikana pienet pörssiyritykset ovat tuottaneet heikommin suuriin yrityksiin nähden Ruotsissa, ja mikrokokoluokan yritykset vieläkin heikommin. Voisi helposti ajatella, että pienyhtiöillä ei ole merkittävästi kansainvälistä liiketoimintaa, mutta tämä ei monenkaan kohdalla pidä paikkaansa. Joten monella yrityksellä tulovirta koostuu Ruotsin kruunun lisäksi euroista ja dollareista, joten esimerkiksi kruunun kurssi ei ole välttämättä niin iso ongelma.

Historiallisesta näkökulmasta tilanne voi olla suotuisa pienyhtiöihin sijoittamista miettivälle. Pitkällä aikavälillä pienyhtiöt ovat indeksitasolla tuottaneet paremmin kuin suuryritykset johtuen kasvavista osakekohtaisista tuloksista ajan saatossa. Tällä hetkellä arvostus on matala suhteessa suuryrityksiin.

”Etuna suuryrityksiin nähden meillä on myös usein suora pääsy pienyhtiöiden toimitusjohtajien puheille. Pienyritykset ovat erittäin yrittäjähenkisiä ja -vetoisia, joilla on kunnianhimoa ja hehkua liiketoimintaansa kohtaan. Pienyrityksissä ajatellaan päätöksiä työntekijäkohtaisesti ja rahaa käytetään harkiten. Uskomme, että meillä on korkeampi mahdollisuus löytää houkuttelevia yrityksiä puhumalla aktiivisesti yritysten johdon kanssa ja tutkimalla yritysten toimintaa.”

Riittävä keskittyminen ja hajauttaminen – sekä pitkä sijoitushorisontti
Salkunhoidossa tarkastellaan useita tekijöitä osakevalinnan taustalla, kuten myynnin ja tuloksen kasvua, laatua (oman pääoman tuottoa) ja arvostustasoa. Olemme yleensä valmiita maksamaan enemmän yrityksestä, kun näemme liiketoiminnassa arvoa ja tasaisuutta.   

Salkussa osakekohtainen paino on 1 - 3 %. Haluamme rajata yksittäisen osakkeen painoa, jotta yhden osakkeen alisuoriutuminen ei vaikuta liikaa salkun kokonaiskehitykseen. Toisaalta haluamme myös pitää riittävän suuren painon yksittäisessä osakkeessa, jotta sillä on merkitystä ja voimme panostaa aikaa valittujen osakkeiden seuraamiseen.

Vallitsevassa korkoympäristössä yritämme valita yhtiöitä, joilla on matala velkaantuneisuuden aste ja matala riskitaso taseen osalta. Haluamme, että yrityksillä on mahdollisuus investoida tulevaan kasvuun. Valuuttakurssi hyödyttää monia ruotsalaisia yrityksiä, joilla on valmistusta Ruotsissa. Monet kuluttajasektorin yritykset, jotka tekevät hankintoja USA:n dollareissa ja muun muassa Kiinasta taas kärsivät enemmän. Tyypillisesti meillä ei ole juurikaan tällaisia yrityksiä salkussa.

Ajoittaminen on aina vaikeaa. Perinteinen viisaus on, että vain 10 parhaan nousupäivän menettäminen markkinoilla tai rahastossa vaikuttaa merkittävästi saamaasi kokonaistuottoon pitkälläkin aikavälillä. Ruotsin pienyrityksiä seuraava osakeindeksi on tuottanut viiden vuoden aikana (kruunumääräisesti) + 44 %. Jäämällä pois 10 parhaasta päivästä, olisi tuotto ollut -8 %. Vastaavasti Danske Invest Sverige Småbolag-rahaston kruunumääräinen osuuslaji on tuottanut viiden vuoden aikana + 71 %. Jäämällä sivuun 10 parhaasta päivästä olisi tuotto ollut vain + 7 %.  Uskommekin mahdollisimman pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Näemme, että pienissä yrityksissä osakekohtainen tuloskehitys selittää osakkeiden hinnan kehityksen pitkällä aikavälillä.

Lue lisää rahastosta: Danske Invest SICAV Sverige Småbolag Class WA-eur - Facts
Lue aiempi artikkeli: Uusi rahasto: Vastuulliset pohjoismaiset sijoitukset


Tämä julkaisu on markkinointiviestintää, eikä se ole sijoitusneuvontaa.  

Sijoituksen soveltuvuuteen tai asianmukaisuuteen liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa vastaavissa kysymyksissä tulee kääntyä ammattimaisten neuvonantajien puoleen.  

Tutustu rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä. Tiivistelmä sijoittajien oikeuksista on saatavilla englanniksi sekä lisätietoja rahaston kestävyysnäkökohdista on saatavilla osoitteessa 
www.danskeinvest.fi. Kaikki rahaston ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, jotka on kuvattu rahastoesitteessä, tulisi ottaa huomioon sijoituspäätöstä tehdessä. 

Danske Invest Management A/S voi päättää lopettaa rahastojensa markkinointijärjestelyt.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.