DelClose

Uusi rahasto: Vastuulliset pohjoismaiset sijoitukset

Danske Invest esittelee uuden pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavan osakerahaston, jossa on vahva vastuullisuuspainotus. Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet -rahasto tulee osaksi rahastotarjontaamme.

Jokainen Pohjoismaa on erikoistunut eri toimialoihin. Ruotsi on teollisuusmaa, jossa toimii monia kansainvälisiä tuotemerkkejä. Tanskaa hallitsee terveydenhuoltosektori, johon lukeutuu suuryrityksiä. Suomi on johtava maa materiaalisektorilla metsäyhtiöiden vetämänä, ja Norja puolestaan tarjoaa sijoitusmahdollisuuksia energiaan sekä kala- ja äyriäistuotteisiin. 

Pohjoismaat mahdollistavat sijoituksia monille eri toimialoille. Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet ‑rahastoon sijoittamalla pääset mukaan näille toimialoille ja saat sijoituksellesi paremman hajautuksen verrattuna siihen, että sijoittaisit pelkästään yhden Pohjoismaan markkinoille. 
 

Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet lyhyesti

  • Pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittava rahasto, jossa on vahva vastuullisuuspainotus
  • Vähintään 75 prosenttia varoista sijoitetaan kohteisiin, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
  • Tiukennetut poissulkukriteerit
  • Keskitetty 30-50 osakkeen salkku
  • Parempi hajautus verrattuna paikallisiin sijoituksiin yhden Pohjoismaan markkinoilla
  • Kokenut pohjoismaisten osakkeiden tiimi
 

Kuvateksti: VINX Benchmark ‑indeksin mukaiset maaosuudet Pohjoismaissa. Rahasto tavoittelee hajautusta, joka on lähellä indeksiä. 

Lisäksi pohjoismaat ovat jo vuosia olleet dynaaminen, innovatiivinen ja poliittisesti vakaa alue, joka on menestynyt hyvin talouden mittareilla. Danske Bank Asset Managementin pohjoismaisten osakkeiden tiimin mukaan pohjoismaisilla yhtiöillä on myös ainutlaatuiset edellytykset olla mukana vihreän siirtymän murroksessa.
 
”Mielestämme useat pohjoismaiset yritykset ovat kestävien ratkaisujen ja palvelujen johtavia globaaleja toimijoita. Uskomme, että näiden ratkaisujen ja palvelujen menestyksellä voi olla myönteinen vaikutus sijoitustoiminnan tulokseen”, sanoo Håvard Hegre, joka on Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet ‑rahaston pääsalkunhoitaja ja osa Danske Bank Asset Managementin pohjoismaisten osakkeiden tiimiä. 
 

Sijoitukset, jotka edistävät Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita

Håvard Hegre on osa yhteispohjoismaista tiimiä, joka valitsee sijoituskohteiksi päätyvät pohjoismaiset yritykset. Yksittäiset tiimit hallinnoivat paikallisia sijoitusstrategioitaan sekä yhdistävät sijoituskohteita valitessaan paikallisen kokemuksen ja asiantuntemuksen. 

Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet ‑rahastolla ei ole kestävän sijoittamisen tavoitetta, mutta se on sitoutunut tekemään osittain kestäviä sijoituksia. Danske Bank Asset Managementin kestävän sijoittamisen määritelmän mukainen rahaston vähimmäishajautus kestäviin sijoituksiin on 75 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että salkun yrityksistä 75 prosentin on edistettävä Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita (SDG:itä). 

”Uskomme vakaasti, että sijoitukset kestävän kehityksen tavoitteita edistäviin yrityksiin todennäköisesti menestyvät pitkällä aikavälillä”, Håvard Hegre toteaa. 

 

Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t)

Yhdistyneet kansakunnat vahvisti maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t) vuonna 2015 yleismaailmallisena kehotuksena toimia köyhyyden poistamiseksi, maapallon suojelemiseksi ja sen varmistamiseksi, että vuoteen 2030 mennessä kaikki ihmiset voivat nauttia rauhasta ja taloudellisesta vauraudesta. Lisätietoja YK:n kehitysohjelman verkkosivustolla.
 
 

Yksi sijoituksista: Novo Nordisk

Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet ‑rahaston suurin sijoitus on tällä hetkellä (31.8.2023) Novo Nordisk. Tämä tanskalainen terveydenhuoltoalan yritys on markkina-arvoltaan Pohjoismaiden suurin yritys. 

”Novo Nordisk on yli 100 vuoden ajan valmistanut lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita kroonisesti sairaille. Sen osuus maailman insuliinituotannosta on noin puolet. Liikalihavuus on kasvava maailmanlaajuinen ongelma, ja yksi Novon suurimmista tulevaisuuden kasvualueista on ylipainon ja lihavuuden hallintaan tarkoitetut tuotteet”, Håvard Hegre sanoo. 
 

Yksi sijoituksista: Atlas Copco

Ruotsalainen teollisuusalan yritys Atlas Copco on toinen salkkuun kuuluva yritys.  Atlas Copco on tällä hetkellä (31.8.2023) salkun toiseksi suurin sijoitus.

”Atlas Copco on suuri teollisuusyritys, joka valmistaa kompressoreita, ilmankäsittelyjärjestelmiä, alipaineratkaisuja ja teollisuustyökaluja. Useimmilla näistä segmenteistä on rakenteellisia kasvutekijöitä, ja yrityksen tuotteita käytetään kaikkialla maailmassa”, Håvard Hegre kertoo. 

Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet ‑rahaston 10 suurinta yritystä ovat seuraavat (tilanne 31.8.2023): 

 
Yritys % Kotipaikka Toimiala
Novo Nordisk A/S klasse B 9,5 DK Terveydenhuolto
Atlas Copco AB klasse B 5,5 SE Teollisuus 
Investor AB klasse B 5,5 SE Rahoitus
ASSA ABLOY AB klasse B 3,9 SE Teollisuus 
DNB Bank ASA 3,8 NO Rahoitus
Nordea Bank Abp 3,7 FI Rahoitus
Hexagon AB klasse B 3,5 SE Teknologia
Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,1 SE Rahoitus
ABB Ltd 2,8 SE Teollisuus 
Nokia Oyj 2,7 FI Teknologia

Jos haluat tietää lisää Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet ‑rahastosta, tutustu rahaston esittelysivuun edellä olevasta linkistä tai ota yhteyttä sijoitusneuvojaasi.

 

Tietoa Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet ‑rahastosta

Danske Invest Pohjoisen Vastuulliset Osakkeet ‑rahaston sijoitustavoitteena on saavuttaa markkinoita vahvempi arvonkehitys sijoittamalla pohjoismaisiin yrityksiin. Rahasto on sitoutunut sijoittamaan vähintään 75 prosenttia kestäviin sijoituksiin Danske Bank Asset Managementin kestävän sijoittamisen määritelmän mukaisesti, mutta rahaston tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. 

Salkkua hallinnoidaan aktiivisesti keskitetyllä salkulla, joka koostuu tyypillisesti 30-50 osakkeesta. Tavoitteena on, että maaosuuksien hajautus on lähellä indeksiä (VINX Benchmark Cap Net Index EUR). 

Rahasto sulkee pois fossiilisten polttoaineiden, alkoholin, kiistanalaisten aseiden, uhkapelien, sotilaskaluston, pornografian ja tupakan alalla toimivat yritykset. Kynnysarvon lasketaan olevan 0-5 prosenttia liikevaihdosta, riippuen toimialasta. Lisätietoja kynnysarvoista on täällä: Danske Bank konsernin poissulkukriteeristö (danskeinvest.com)

Rahastoa hallinnoi pohjoismainen tiimi, joka yhdistää paikallisen kokemuksensa osakkeiden valinnasta ja kokoaa salkun, joka koostuu tiimin jäsenten paikallisista suositelluista osakkeista. Pääsalkunhoitajana toimii Håvard Hegre. 
 


Tämä julkaisu on markkinointiviestintää, eikä se ole sijoitusneuvontaa.  

Sijoituksen soveltuvuuteen tai asianmukaisuuteen liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa vastaavissa kysymyksissä tulee kääntyä ammattimaisten neuvonantajien puoleen.  

Tutustu rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekemistä. Tiivistelmä sijoittajien oikeuksista on saatavilla englanniksi sekä lisätietoja rahaston kestävyysnäkökohdista on saatavilla osoitteessa
www.danskeinvest.fi. Kaikki rahaston ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet, jotka on kuvattu rahastoesitteessä, tulisi ottaa huomioon sijoituspäätöstä tehdessä. 

Danske Invest Management A/S voi päättää lopettaa rahastojensa markkinointijärjestelyt.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.