Del

Olisiko nyt aika ostaa osakkeita?

Pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen kertoo, miksi viime kesän kurssipudotuksen jälkeen voi olla taas aika ostaa osakkeita.

Vuoden alussa suhtauduimme osakkeisiin erittäin myönteisesti, ja sen vuoksi painotimme niitä voimakkaasti rahastoissamme. Keskityimme erityisesti Eurooppaan ja Japaniin, sillä ne olivat tuolloin mielestämme kiinnostavimpia sijoituskohteita. Kun odotuksemme toteutuivat kevään aikana, aloimme myydä osakkeita ja vähensimme näin niihin liittyviä riskejä.

Sijoitussalkkumme riskitaso laskikin suhteellisen matalaksi pariin viime vuoteen verrattuna. Varauduimme kesällä sekä Kiinan kasvun mahdolliseen hyytymiseen että Yhdysvaltojen tulevaan koronnostoon.

Nyt olemme kuitenkin sitä mieltä, että meidän on aika ostaa joitakin myymistämme osakkeista takaisin rahastoihimme.

Kiina ei romahda
Viimeisten parin kuukauden epävakaus on ollut paljon voimakkaampaa kuin olimme odottaneet. Jälkikäteen tarkasteltuna meidän olisi pitänyt myydä vielä enemmän osakkeita. Sijoittajien on mielestämme jatkossa tehtävä kolme päätöstä. Ne liittyvät Kiinaan, Yhdysvaltojen ja Euroopan kasvuun sekä Yhdysvaltojen rahapolitiikkaan.

Kansainvälisten osakemarkkinoiden heikkous on johtunut suurelta osin Kiinan tilanteesta. Huolta ovat aiheuttaneet maan kasvun jatkuva pieneneminen sekä sen talouden mahdollinen romahdus. Lisäksi on ollut epävarmuutta siitä, mitä Kiina haluaa saavuttaa valuuttansa devalvoinnilla.

Elokuisen devalvoinnin jälkeen Kiinan valuutta on pysytellyt vakaasti Yhdysvaltojen dollarin yläpuolella. Olemme yhä sitä mieltä, että Kiinan valuuttakurssipolitiikan taustalla on toive päästä IMF:n reservivaluuttojen joukkoon. Kiinan valuutan pysyminen vakaana muiden kehittyvien markkinoiden epävakaudesta huolimatta, maan äskettäinen päätös täyttää IMF:n datavaatimukset, manner-Kiinan ulkopuolinen valuuttainterventio ja presidentti Xi Jinpingin ilmoitus, että Kiina ei enää aio heikentää valuuttaansa, ovat merkkejä siitä, että sijoittajien ei tarvitse olla huolissaan maan valuutan romahtamisesta.

Kolme tekijää, jotka vaikuttavat Kiinan kasvuun
Tärkeintä on kuitenkin pitää silmällä Kiinan kasvunäkymiä, ja niiden suhteen olemme maltillisen optimistisia. Olemme määrittäneet kolme tekijää, joista kasvun vakautuminen ja mahdollinen nousu seuraavien kuukausien aikana riippuu.

Ensimmäinen ja tärkein niistä on, että viranomaiset varmistavat talouden vakauden. Osakemarkkinoiden romahduksesta, valuuttaspekulaatioista ja Kiinan talouden tilaan liittyvistä huolista huolimatta kiinalaisten pankkien väliset markkinat ovat erittäin vakaat. Mielestämme se on merkki hallituksen päättäväisyydestä taloudellisen vakauden säilyttämiseksi. Näin ollen Kiinaan ei synny pankkikriisiä.

Toiseksi on muistettava, että maan asuntomarkkinat ovat jatkuvasti parantuneet asuntomyynnin kasvaessa ja hintojen vakautuessa. Lisäksi kireää asuntolainapolitiikkaa on pienin mutta merkittävin askelin höllennetty. 

Kolmanneksi kasvua vauhdittavat hallituksen yksittäiset, maltilliset toimet kuten investoinnit infrastruktuuriin, koronlaskut ja velkasaneeraukset.

Uskomme näiden kolmen tekijän yhdessä vauhdittavan hiukan Kiinan talouskasvua. Haluamme kuitenkin korostaa, että menneiden aikojen kasvulukuihin ei palata. Johtopäätöksemme onkin, että huoli Kiinan taloudesta on liioiteltua, ja jos arviomme pitävät paikkansa, se tarkoittaa osakekurssien nousevan.

Kiinan merkitys muulle maailmalle
Seuraava suuri päätös, joka meidän sijoittajien on tehtävä, on määrittää Kiinan merkitys muulle maailmalle ja erityisesti Yhdysvalloille.

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden ja Kiinan kasvuun liittyvien huolien vuoksi on alettu spekuloida Yhdysvaltojen ja Euroopan kasvun hyytymisestä. Ei ole epäilystäkään siitä, että Kiinan heikkous vaikuttaa etenkin Yhdysvaltojen ja Euroopan tuotantosektoreihin. Yhdysvalloissa uskomme maan sisäisten tekijöiden pystyvän vaimentamaan kehittyviltä markkinoilta ja Kiinasta tulevat iskut niin, että niiden vaikutukset jäävät rajallisiksi. Osaksi tämä johtuu hyvin toimivasta pankkisektorista, mutta erityisesti Yhdysvaltojen asuntomarkkinoista, jotka eivät vielä kuusi vuotta jatkuneen talouskasvun jälkeenkään ole palanneet normaalille tasolleen.

Arviomme mukaan kasvu voisi nousta 1,5–2 prosenttiyksikköä, jos Yhdysvalloissa alettaisiin rakentaa asuntoja väestönkehityksen tahtiin. Onkin ratkaisevan tärkeää, että asuntolainojen tiukkoja ehtoja höllennetään, ja juuri näin ollaan nyt tekemässä.

Kun se yhdistetään Euroopan pankkijärjestelmään kohdistuviin positiivisiin odotuksiin, näyttävät Euroopan ja Yhdysvaltojen taloudet olevan sisäisesti tarpeeksi vahvoja kestämään Kiinan ja kehittyvien markkinoiden negatiiviset vaikutukset. Koska emme myöskään odota Kiinan talouden romahtavan, jäävät sieltä tulevat iskut suhteellisen pieniksi. Sen vuoksi uskomme, että kasvun tämänhetkinen hidastuminen Yhdysvalloissa jää lyhytaikaiseksi. Arviomme mukaan seuraavina vuosineljänneksinä kasvu on noin kolme prosenttia ja työpaikkoja syntyy keskimäärin yli 200 000 kuukaudessa. Odotamme myös euroalueen kasvun pysyvän 2–2,5 prosentissa. Jos odotuksemme toteutuvat, hälventävät näiden kahden alueen tunnusluvut osaltaan nykyisiä huolia ja ennen kaikkea varmistavat, että yritysten kannattavuus paranee myös jatkossa.

Koronnoston negatiivinen vaikutus pienenee
Kolmas ja viimeinen päätös koskee Yhdysvaltojen tulevaa koronnostoa. Olemme kaksi kertaa erehtyneet sen tarkan päivämäärän arvioimisessa pääasiassa sen vuoksi, että vuoden alussa ennustamaamme palkkainflaatiota ei tullutkaan. Yhdysvaltojen keskuspankki on silti tehnyt selväksi, että suurin syy koron nostamatta jättämiseen syyskuussa oli tämänhetkinen huoli rahoitusmarkkinoiden ja Kiinan tilanteesta.

Jos arviomme Kiinan, Euroopan ja Yhdysvaltojen kasvusta pitävät paikkansa, pitäisi Yhdysvaltojen keskuspankin pian tuntea olonsa niin turvalliseksi, että se uskaltaa nostaa korkoa. Olemme koko vuoden olleet sitä mieltä, että juuri koronnosto pidättelee osakemarkkinoita. Vaikka se todennäköisesti luo hiukan epävakautta markkinoille, uskomme, että kun Yhdysvaltojen keskuspankki nostaa korkoa, kasvu on tarpeeksi vahva kestämään sen. Viime aikojen rajuista kurssipudotuksista huolimatta 3–6 kuukauden päästä kasvu on todennäköisesti tarpeeksi vahva peittämään koronnoston lyhytaikaiset negatiiviset vaikutukset. Arvioimme sen tulevan joulukuussa.  

Mihin nyt sijoittaa?
Danske Invest Kompassi -rahastoissa on viimeaikaisen kurssilaskun jälkeen ostettu osakkeita ylipainoon painottaen erityisesti Eurooppaa ja kehittyviä markkinoita. Osakkeiden painotus ei kuitenkaan ole noussut yhtä korkealle tasolle kuin alkuvuonna. Kompassi-rahastoja hoitava Danske Capital  haluaa ensin katsoa, toteutuvatko etenkin Kiinaan kohdistuvat odotukset. Lisäksi he haluavat markkinoiden rauhoittuvan hiukan nykyisestä. Toisin sanoen odotetaan paniikinomaisen tunnelman laantumista.

Jos Danske Capitalin arviot pitävät paikkansa, jatketaan osakkeiden ostamista. Viesti sijoittajille on, että vaikka tänä vuonna on vielä pari haastetta edessä, muun muassa Yhdysvaltojen velkakaton nosto sekä surullisen kuuluisa koronnosto, täytyy sijoittajan siirtää katseensa jo vuoteen 2016. Danske Capitalin arvio ensi vuodelle on, että globaali talous jatkaa kasvuaan, rahapolitiikka jatkuu löysänä ja tärkeimpänä yritysten kannattavuus paranee. Hyvälle osaketuotolle on siis erinomaiset mahdollisuudet ja sen vuoksi Danske Capital ostaakin nyt osakkeita hiukan lisää rahastoihinsa.

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.