Del

Kiinan hidastunutta kasvua ei ole syytä säikähtää

Kiina on pitkään ollut kehittyvien markkinoiden kasvuveturi, mutta nyt maan kasvu on hidastunut viiteen prosenttiin. Miltä Kiinan tilanne näyttää sijoittajan kannalta?

Danske Investin kehittyvien markkinoiden salkunhoitaja Antti Raappana kertoo, miksi Kiinaan sijoittamista kannattaa yhä harkita vakavasti.

Vielä muutama vuosi sitten Kiinan talous kasvoi yli kymmenen prosenttia vuosittain. Autojen myynti nousi rakettimaisesti, merkkituotteiden valmistajilla oli kissanpäivät, ja raaka-aineiden kysyntä tuntui rajattomalta. Muu maailma sai nauttia Kiinan hurjasta kasvusta. Osansa huumasta saivat niin saksalaiset autonvalmistajat ja Latinalaisen Amerikan raaka-aineiden tuottajat kuin eurooppalaiset muotitalotkin.

Nyt Kiinan viennin ja teollisuuden tuotannon kasvu on hyvin heikkoa, ja yksityinen kulutus on hidastunut. Lisäksi asuntojen hinnat ovat kääntyneet laskuun, ja niiden kauppa ja asuntorakentamisen aloitukset ovat vähentyneet rajusti. Tämän vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kasvu oli Kiinassa heikointa vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen.

Tarkoittaako tämä, että Kiina on täysin menetetty?
Meidän mielestämme ei. Ensinnäkin Kiinan viranomaiset ovat jo pitkään pyrkineet ehkäisemään asuntokuplan syntymistä. Sen vuoksi asuntomarkkinoiden lainaehtoja on kiristetty, ja luotonannon kasvua on rajoitettu. Asuntomarkkinoiden lasku on siis jossakin määrin itse aiheutettu ja toivottu.

Lisäksi uusi poliittinen johto aloitti korruption vastaisen kampanjan, joka on muun muassa vähentänyt luksustuotteiden kysyntää. Maassa on myös panostettu saasteiden vähentämiseen ja yksi keskeinen toimenpide on ollut vähentää tuotantoa saastuttavilla teollisuudenaloilla, johon moni rakennusmateriaalien tuotanto kuuluu.

Kaiken tämän lisäksi korot ovat Kiinassa yhä suhteellisen korkeat ja valuutan arvo on noussut dollarin vahvistuessa, joten maan taloudella on nyt lukuisia haasteita. Merkille pantavaa on, että antolainauksen kasvu oli tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä matalinta yli kymmeneen vuoteen. Monena edeltävänä vuonna luotonanto on kasvanut jopa yli 20 prosenttia vuodessa.

Odotamme talouden elvytystä
Kasvu on Kiinassa tällä hetkellä niin heikkoa - itse asiassa vain noin viisi prosenttia - että se on alle maan pitkän aikavälin kasvupotentiaalin, jonka arvioimme olevan hiukan alle kuusi prosenttia. Etenkin asuntomarkkinat ovat heikot, minkä vuoksi uskomme viranomaisten keskittyvän nyt talouden vakauttamiseen.

Odotammekin kohdennetun elvytyksen jatkuvan Kiinan talouspolitiikassa ja todennäköistä on, että korkoja tullaan vielä laskemaan kuten myös pankkien reservivaadetta. Meidän mielestämme tärkeintä on, että asuntolainoja on nyt jo helpompi saada. Arviomme mukaan luotonantoa lisätään nyt maltillisesti.

Luotonannon kasvu yhdistettynä siihen, että Kiinan valuutan ei todennäköisesti anneta vahvistua samaa tahtia, tarkoittaa että odotamme Kiinan kasvun vahvistuvan. Olemme vakuuttuneita siitä, että viranomaiset jatkavat talouden vapauttamista markkinaehtoisemmaksi, korruption ja saastumisen vastaisia toimiaan ja että asuntomarkkinoiden ylikuumenemista halutaan yhä välttää.

Sen vuoksi odotamme kasvun vahvistuvan vain hiukan noin 6–6,5 prosenttiin. Kasvuvauhti on kuitenkin kaukana siitä, mihin olemme viime vuosina tottuneet. Raaka-aineiden hinnat eivät ole nousemassa entisiin huippulukemiin, ja luksustuotteiden valmistajat saavat varautua kysynnän hiipumiseen Kiinassa.

Miten Kiinan tilanne sitten vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin?
Olemme varovaisen optimistisia Euroopan ja Yhdysvaltojen kasvun suhteen, joten Kiina ja muut kehittyvät markkinat saavat tukea niiltä. Kiinan vahvistuvan kasvun vuoksi arvioimme, että kehittyvien markkinoiden osakkeilla on hyvät edellytykset jatkaa nousuaan. Pitkällä aikavälillä monilla kehittyvien markkinoiden mailla on edessään huomattavia haasteita. Luotonanto kasvaa joissakin osissa Aasiaa yhä liian nopeasti, kun taas Latinalaisen Amerikan maiden ongelmina ovat julkisen talouden ja vaihtotaseen alijäämät.

Näin ollen osa Aasian maista hyötyy Yhdysvaltojen kasvusta. Kasvun vuoksi Yhdysvaltojen keskuspankki kuitenkin tulee nostamaan korkoa myöhemmin tänä vuonna. Yhdysvaltojen nousevat korot voivat aiheuttaa ongelmia maille, jotka ovat hyvin riippuvaisia ulkomaisesta pääomasta. Jos Kiinan kasvu kiihtyy yli kahdeksaan prosenttiin, viranomaisille voi taas nopeasti tulla ongelmia asuntojen hintojen nousun ja asuntotuotannon äkillisen kasvun vuoksi. Toistaiseksi Kiinan osakemarkkinoita ruokkii keventynyt rahapolitiikka sekä pyrkimykset lisätä rahamäärää taloudessa. Lisäksi asuntomarkkinoiden hyytyminen Kiinassa on nostanut osakemarkkinoiden suosiota sijoituskohteena.

Jatkossa ei enää olekaan järkevää puhua kehittyvistä markkinoista yhtenä alueena, sillä maiden väliset erot ovat huomattavia.

Suosittelemmekin kiinalaisiin osakkeisiin tai muualle kehittyville markkinoille sijoittavia olemaan huolellisia ja valikoivia sijoituskohteiden valitsemisessa.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.