DelClose

Eurooppalaiset osinkoyhtiöt – vakaiden liiketoimintamallien ja houkuttelevan arvostuksen metsästystä

Danske Invest Eurooppa Osinko -rahasto on aktiivisesti hallinnoitu osakepoimintastrategia, jossa keskitytään erityisesti korkean osinkotuoton, vahvojen liiketoimintamallien ja matalan arvostustason osakkeisiin. Rahastolla on pitkä historia: Suomeen rekisteröidyn rahaston strategia vaihtui osinkostrategiaksi vuonna 2012. Rahastoa hoitaa Danske Bank Asset Managementin salkunhoitokaksikko Peter Nielsen ja Asger Lund Nielsen, joilla on vastaavan rahastostrategian hoidosta Tanskassa yli 20 vuoden kokemus.

”Pidämme tärkeänä sijoittajillemme tarjoamiemme sijoitustuotteiden laatua ja vakautta. Peter ja Asger ovat elävä todiste tästä. On poikkeuksellista, että sama tiimi on ollut mukana näin monta vuotta, ja heidän mittava kokemuksensa Euroopan osinko-osakkeista on suuri vahvuus rahastolle”, sanoo Danske Investin johtaja Robert Mikkelstrup. 

”Osinko-osakkeet” on yleiskuvaus merkittävän osan tuloksestaan osingonjakona osakkeenomistajille maksavien yhtiöiden osakkeista. Peter ja Asger keskittyvät valinnoissaan yrityksiin, joiden odotetaan pystyvän maksamaan suuria osinkoja vuodesta toiseen. Näille yrityksille on usein ominaista vakaat liiketoimintamallit ja ennustettava tuloskehitys.  

Osakkeiden lopullinen määrä salkussa vaihtelee 30-50 välillä, tyypillisesti kuitenkin noin 35 osaketta on kerrallaan salkussa. Rahastolle on tyypillistä suhteellisen matala osakkeiden vaihtuvuus salkussa sekä keskipitkä/pitkä sijoitushorisontti.  Vastuullisuus on kiinteä osa salkunhoitoprosessia ja yhtiövalintaa.     

Rahoitussektorilla perinteisesti keskeinen asema salkussa 

Rahaston sijoitusvalintoja tiivistetysti kuvastaa keskittyminen korkeaan osinkoon ja matalasti arvostettuihin laatuyrityksiin. Tämän yhdistelmän salkunhoitajat näkevät olevan perusteltu haettaessa houkuttelevaa riskiin suhteutettua tuottoa. Rahasto ei juurikaan sisällä erityisesti viime vuosina suosiossa olleita kasvuosakkeita (muun muassa teknologia- tai luksusbrändiyritykset), sillä niissä on usein korkea arvostustaso ja matala osinkotuotto. Sen sijaan esimerkiksi rahoitusalan osakkeet ovat olleet keskeisesti edustettuna salkussa.  

Peter Nielsen kertoo, miksi:   

”Rahoitusalan osakkeet ovat usein houkuttelevasti hinnoiteltuja suhteessa yleiseen osakemarkkinaan. Alalle ovat ominaisia yritykset, joilla usein on vakaat rahavirrat ja suuret osingot. Viime vuosina olemme keskittyneet yhä enemmän vakuutusyhtiöihin, koska ne ovat vähemmän alttiita talouden vaihteluille kuin pankit. Lisäksi vakuutusyhtiöiden tulot ovat yleisesti ottaen muuttuneet vakaammiksi ja kannattavammiksi. Hyvin matalien tai jopa negatiivisten korkojen pitkä ajanjakso vaikeutti vakuutusyhtiöiden hyvää tuottoa joukkovelkakirjamarkkinoilla, mikä toisaalta pakotti ne kurinalaisuuteen hinnoittelussa ja riskinsietokyvyn suhteen vakuutussopimuksissa.” 
 

Osakevalintojen nyrkkisäännöt

Vuosien mittaan parivaljakko on kehittänyt joukon nyrkkisääntöjä osakkeiden valintakriteereikseen – tässä he jakavat joitakin niistä: 
  • Sijoitamme mieluummin kehityskaaressaan kypsempiin kuin uudempiin yrityksiin, joilla ei ole kovin pitkää ja vakiintunutta historiaa. On tärkeää ymmärtää yritysten pääomavaatimukset, jotta voidaan määrittää, onko osinkomaksujen taso pitkällä aikavälillä kestävä.  
  • Lähestymistapamme on mieluiten hieman vastavirtaan kulkeva – toisin sanoen menemme hieman nykyhetken markkinavirtaa vastaan, ja etsimme sijoitusideoita osakkeista, jotka eivät ole yhtä suosittuja ja ”kaikkien” ostamia osakemarkkinoilla.  
  • Lähestymistapamme koskee ostojen lisäksi myös myyntejä – on usein hyvä kotiuttaa voittoja, kun hinta on korkea ja lähellä ”oikeita” tasoja - ja vastaavasti lisätä osakkeiden ostoja, mikäli yrityksille tulee lyhyen aikavälin haasteita. 
  • Tunnemme yritykset, joihin olemme sijoittaneet paremmin kuin ne, joihin emme ole – siksi salkkuun ei lisätä liikaa uusia osakkeita jatkuvasti. Näemme sen liian riskialttiina. 
  • Meidän on tärkeää olla kurinalaisia sijoituksissamme, emmekä saa harhautua tästä tavoitteesta. Tässä meitä tukee sijoitusmallimme, jossa yksilöidään yritykset, joita on kiinnostavin tarkastella usean eri kriteerin perusteella. 
  • Suuri osa sijoittajista keskittyy voimakkaasti kasvaviin yrityksiin sijoituskohteina, mutta kokemuksemme mukaan osingot ovat yleensä ennustettavissa paremmin kuin pitkän aikavälin kasvuluvut. 
  • Huolehdimme riskin hajauttamisesta toimialojen välillä ja niiden sisällä.  
 

Huomioi riskit 


Vaikka korkean ja vakaan osinkotuoton osakkeisiin kohdistuu usein yleistä osakemarkkinaa matalampaa arvonvaihtelua, liittyy Danske Invest Eurooppa Osinko -rahastoon sijoittamiseen silti huomattavaa arvonvaihtelua ja riskiä. Heikoissa markkinatilanteissa osinko-osakkeisiin voi huonoimmassa tapauksessa kohdistua merkittäviä tappioita. Rahaston arvonkehitys riippuu myös salkunhoitajan kyvystä valita onnistuneesti sijoituksia. Makrotalouden kehitys Euroopassa on myös riskitekijä - matalalla tai negatiivisella talouskasvulla voi olla negatiivisia vaikutuksia osakemarkkinoille. Myös korkeammat korot voivat vaikuttaa osakkeiden suhteelliseen houkuttelevuuteen korkosijoituksiin nähden.    

Markkinointimateriaalia. Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua rahastojen avaintietoasiakirjoihin ja muihin rahastomateriaaleihin. 
 
Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Danske Invest Rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan Rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja. Rahastojen avaintietoasiakirjat, muut rahastomateriaalit sekä lisätietoa rahastoista on saatavissa osoitteessa www.danskeinvest.fi. 

 

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.