Del

Yhdysvaltain talous odotettua vahvempi

Yhdysvaltain talouteen kohdistuvat odotukset ovat nousussa kiinteistömarkkinoiden näkymien ja asuntolainojen saatavuuden parantuessa. ”Arvioimme nyt, että Yhdysvaltain talouskasvu on 3-4 %”, Danske Investin pääanalyytikko kertoo.

Yhdysvaltojen talous voi kasvaa odotettua nopeammin. Amerikkalaispankkien luottopäälliköiltä saadut tuoreet luvut saivat Danske Investin pääanalyytikon Bo Bejstrup Christensenin nostamaan Yhdysvaltojen talousennusteita. Aikaisemmin hän ennusti kolmen prosentin vuosikasvua, nyt ennusteena on yli kolmen prosentin kasvu.

”Uusimmat luvut viittaavat siihen, että pankit ovat valmiita lisäämään asuntolainanantoaan. Ja koska asuntojen kysyntä on suurta erityisesti nuorten parissa, olemme optimistisempia Yhdysvaltojen talouden tulevaisuuden suhteen”, Bo Bejstrup Christensen kertoo.

Asuntolainojen saatavuuden parantumisella on suuri merkitys Yhdysvaltojen talouskehitykseen. Asuntorakentaminen on tavallisesti hieman yli viisi prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta nyt vain 3,5 prosenttia, joten vaikka kaikki muut tekijät pysyisivät muuttumattomina, asuntorakentamisen elpyminen vaikuttaa talouteen positiivisesti. Vahvoilla asuntomarkkinoille on myös monia muita talousvaikutuksia. Ne nimittäin tarkoittavat suurempaa kulutusta lisääntyneen optimismin ja nousevien asuntohintojen vetäminä. Historialliset luvut osoittavat, että työpaikkojen määrä kasvaa, kun asuntomarkkinat ovat vahvat.

”Lukumme osoittavat, että erityisesti uudet ja pienet yritykset synnyttävät työpaikkoja Yhdysvalloissa. Nämä yritykset pärjäävät yleensä huonoimmin kriisiaikoina mm. siksi, että asuntovarallisuutta käytetään usein alkupääomana. Nyt näyttää siltä, että asuntomarkkinat ovat vahvistumassa ja siksi odotamme, että juuri tämän tyyppiset yritykset synnyttävät tulevaisuudessa runsaasti uusia työpaikkoja”, Bo Bejstrup Christensen jatkaa.

Tätä taustaa vasten Bo Bejstrup Christensen nostaa myös uusien työpaikkojen ennustettaan. Aikaisemmin hän ennusti kollegoineen, että Yhdysvaltoihin syntyy 200 000 uutta työpaikkaa kuukaudessa, nyt ennusteena on vähintään 225 000 uutta työpaikkaa kuukaudessa.

Osakesijoittajille ennusteet Yhdysvaltain talouden vahvistumisesta ovat musiikkia korville, koska osakkeiden arvo tyypillisesti nousee kasvutilanteessa. Bo Bejstrup Christensen odottaakin osakemarkkinoiden vahvistuvan hieman loppuvuonna 2014. Osakemarkkinoihin liittyvien odotusten maltillisuus johtuu siitä, että vahvempaan kasvuun liittyy myös korkojen nousu. Nousevat korot taas voivat hermostuttaa sijoittajia ja pidätellä heitä sijoittamasta osakkeisiin.

”Osakemarkkinoilla on sekä nousuja että laskuja loppuvuonna 2014. Yhdysvaltojen talouden kasvu on lähtökohtaisesti hyväksi osakkeille, mutta korkojen nousu voi aiheuttaa hermostuneisuutta ja saada osakekurssit sekä nousuun että laskuun. Mutta periaatteessa olemme optimistisia”, Bo Bejstrup Christensen kertoo.

Näiden kasvunäkymien valossa Bo Bejstrup Christensen ennustaa nyt, että Yhdysvaltain keskuspankki tulee nostamaan ohjauskorkoa jo kesällä 2015, kun aikaisemmin sen odotettiin tapahtuvan vasta vuoden 2016 alussa.

”On muistettava, että Yhdysvaltain keskuspankki nostaa ohjauskorkoaan vain, jos talouskasvu on vakaata ja vahvaa, joten korkojen nostot ovat myönteisiä tapahtumia. Jos ennusteemme, joiden mukaan talous kasvaa yli kolme prosenttia vuodessa seuraavien 12–18 kuukauden aikana, osuvat oikeaan, korot nousevat odotettua aikaisemmin”, Bo Bejstrup Christensen sanoo.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.