DelClose

Voit nyt valita useista vastuullisista rahastoista

Danske Invest luokittelee uudelleen rahastojaan, joten sinulla on nyt useampia mahdollisuuksia sijoittaa rahastoihin, jotka ovat joko ESG-rahastoja tai rahastoja, joilla on kestävä sijoitustavoite. Samalla lisäämme avoimuutta sijoittajia kohtaan jakamalla enemmän tietoa rahastoihin liittyvistä kestävyysnäkökohdista.

Danske Invest on aloittanut rahastojensa uudelleenluokittelutyön ja työ jatkuu vuoden loppuun asti. Vuoden vaihteeseen mennessä Danske Investillä on pohjoismaissa yli 140 rahastoa, joista voi käyttää nimitystä ESG-rahasto tai rahasto, jolla on kestävä sijoitustavoite. Uudelleenluokittelussa noudatetaan niin kutsutun SFDR-asetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) periaatteita.
 
”Pyrimme jatkuvasti kehittämään varteenotettavia sijoitustuotteita, joissa keskitymme edistämään kestävää kehitystä. Teemme sen, koska haluamme vastata asiakkaittemme kysyntään, mutta haluamme myös olla mukana tukemassa kehitystä kohti kestävämpää yhteiskuntaa”, Tanskan Danske Investin toimitusjohtaja Robert Mikkelstrup sanoo.
 
Samalla lisäämme avoimuutta sijoittajia kohtaan jakamalla enemmän tietoa rahastoihin liittyvistä kestävyysnäkökohdista.
 
”Olemme harjoittaneet vastuullista sijoittamista jo monien vuosien ajan. Siksi Danske Investillä on huolellisesti suunniteltujen prosessien, pitkälle kehitettyjen järjestelmien ja resurssien ansiosta ollut vahva perusta uudelleenluokittelua varten. Olemme iloisia voidessamme kertoa tarkemmin siitä, miten kussakin rahastossa tekemällämme työllä integroimme ja edistämme kestävää kehitystä,” sanoo Robert Mikkelstrup.
 

Mikä muuttuu?

Esimerkkinä Tanskaan rekisteröity ja Suomessakin tarjolla oleva Danske Investin Global Sustainable Future -rahasto luokitellaan jatkossa ”rahastoksi, jolla on kestävä sijoitustavoite”. Global Sustainable Future -rahaston vastuullisuuteen liittyvänä tavoitteena on tukea osaltaan siirtymää kohti kestävämpää taloutta ja edistää yhtä tai useampaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteista.
 
Kesällä muokkasimme myös kuutta indeksirahastoamme siten, että niistä tuli rahastoja, joilla on kestävä sijoitustavoite. Indeksirahastojen kestävänä sijoitustavoitteena on edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä seuraamalla EU:n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuindeksiä. Rahastojen seuraamissa vertailuindekseissä mukana olevien yhtiöiden hiilidioksidipäästöt ovat laajempia vertailuindeksejä alhaisemmat.
 
Sivustollamme olevasta listauksesta löydät rahastomme, joilla on kestävä sijoitustavoite. Etsi vihreää lehteä, joka on merkki rahastosta, jolla on kestävä sijoitustavoite.
 
Lisäksi useita rahastoja luokitellaan uudelleen ESG-rahastoiksi. Vuoden lopussa yli 130 rahastoa kaikilla markkinoillamme voi käyttää nimitystä ESG-rahasto. ESG-rahastoille on ominaista se, että ne edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia valitessaan sijoituskohteita sekä vaikuttaessaan sijoituskohteinaan oleviin yhtiöihin. Lisäksi ESG-rahastot poissulkevat yhtiöt, jotka eivät menesty ESG-kriteerien arvioinnissa.
 
Sivustollamme olevasta listauksesta löydät löydät ESG-rahastomme. Etsi vihreää maapalloa, joka on merkki ESG-rahastosta.
 

EU haluaa lisää kestäviä sijoituksia

EU:ssa astuivat 10. maaliskuuta tänä vuonna voimaan uudet säännöt kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla, niin kutsuttu SFDR-asetus (Sustainable Finance Disclosure Regulation). SFDR-asetus sisältää muun muassa koko sektoria koskevat yhteiset puitteet sille, mitä tietoja asiakkaiden on saatava sijoitustuotteen kestävyyteen liittyvistä ominaisuuksista. Tarkoituksena on tarjota enemmän tietoa sijoitustuotteiden kestävyysnäkökohdista, jotta niistä tulisi läpinäkyvämpiä sijoittajille ja he saisivat mahdollisuuden vertailla keskenään tuotteiden ominaisuuksia.
 
Uusien EU-säännösten vuoksi Danske Invest luokitteli jo maaliskuussa joukon rahastoja ”ESG-rahastoiksi”, jotka täyttävät SFDR-asetuksen 8 artiklassa määritellyn luokan vaatimukset. Kesäkuussa 2021 Danske Invest otti uuden askeleen eteenpäin ja mukautti kuusi indeksirahastoa vastaamaan SFDR-asetuksen 9 artiklassa määriteltyä luokkaa. Nyt Danske Invest on valmis nostamaan entisestään tarjontansa laatua.
 
SFDR on osa EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on lisätä kestävää kehitystä edistäviä sijoituksia. Lähivuosina EU antaa uusia säännöksiä, jotka tukevat ajan mittaan kestävää kehitystä ja tekevät vastuullisuuteen pyrkivästä sijoittamisesta läpinäkyvämpää ja houkuttelevampaa sijoittajille.
 

Miten tämä vaikuttaa sinuun sijoittajana?

Jos olet jo sijoittanut johonkin nyt uudelleen luokiteltavista rahastoista, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Muutosten pääasiallisena vaikutuksena on, että Danske Investin sijoittajat saavat paremman käsityksen tavastamme huolehtia yksittäisten rahastojen vastuullisuudesta. 
 
 
TÄRKEÄÄ TIETOA:
Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa asiakkaan on tutustuttava rahastoesitteeseen sekä kyseisen rahaston avaintietoesitteeseen. Rahastoesite, rahaston avaintietoesite sekä valitusten käsittelyä koskevia tietoja (sijoittajien oikeudet) on saatavilla osoitteessa www.danskeinvest.fi. Tanskaan ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S. Danske Invest Management A/S:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Suomen sivuliikkeen toimimaan asiamiehenä tarjottaessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja Suomessa.

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.