DelClose

Uusi vertailuindeksi rahastolle

Danske Invest SICAV Global Corporate Sustainable Bond -rahasto saa 20. lokakuuta 2020 alkaen uuden vertailuindeksin. Jatkossa rahaston tuottoa verrataan Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate 1Bln+ (hedged into EUR) -joukkolainaindeksiin. Tähän saakka rahaston vertailuindeksinä on ollut Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return (hedged into the respective class currency) -indeksi.

Rahasto keskittyy globaaleihin yrityslainoihin, joilla on vahva kestävyysprofiili. Uudessa vertailuindeksissä on entistä indeksiä vähemmän joukkolainoja ja niiden liikkeeseenlaskijoita, joten rahaston salkunhoitajat pystyvät nopeammin tarkastelemaan indeksin yksittäisiä joukkolainoja. Näin salkunhoitajat saavat entistä enemmän aikaa ja resursseja houkuttelevien sijoituskohteiden valintaan sekä rahaston tavoitteena olevaan vertailuindeksin tuottoa korkeamman tuoton saavuttamiseen. 

Rahaston sijoitusstrategia ja riski pysyvät muuttumattomina.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.