Del

Uusi rahasto Suomen Parhaat aloittaa

Suomalaisiin osakkeisiin sijoittava erikoissijoitusrahasto Danske Invest Suomen Parhaat aloittaa 26.2.2014. Suomen Parhaat -rahastossa yhdistyvät Danske Investin Suomi-rahastojen tiimin parhaat ideat.

Suomalaisiin osakkeisiin sijoittava erikoissijoitusrahasto Danske Invest Suomen Parhaat aloittaa 26.2.2014. Suomen Parhaat -rahastossa yhdistyvät Danske Investin Suomi-rahastojen tiimin parhaat ideat. Rahasto hakee erinomaista tuottoa ottamalla vahvaa näkemystä ja keskittämällä sijoituksia 15-20 suuren ja keskisuuren suomalaisen yhtiön tarkasti valittuun joukkoon.

Tavoitteena erinomainen tuotto

Viime vuonna Suomi-rahastot tuottivat kaikista rahastoista parhaiten, ja suurin osa tuotosta tuli neljän suurimman yhtiön tuotoista. Suomen Parhaat -rahasto voi tarvittaessa ottaa vahvaa näkemystä ja ylipainottaa salkussa Suomen suurimpia yhtiöitä.

”Sijoitamme pääasiassa suuriin ja keskisuuriin suomalaisiin yhtiöihin ja haemme hyviä tuottoja vahvalla näkemyksellä”, kertoo Suomen Parhaat -rahaston salkunhoitaja Sauli Hämäläinen. 

Erikoissijoitusrahastona Suomen Parhaat voi tarvittaessa sijoittaa jopa 20 prosenttia rahaston varoista yhteen osakkeeseen ilman perinteisen rahastojen hajautussääntöjä. Rahaston salkku voi olla keskitetympi  ja sisältää keskimäärin 15-20 osaketta.  
 
Rahastoa hoitaa palkittu salkunhoitajien tiimi
”Tavoitteenamme on olla Suomen paras Suomi-rahastojen salkunhoitotiimi, sillä yhdistämällä kaikkien salkunhoitajien parhaat ideat saamme aikaan enemmän. Danske Investillä on erilaisia Suomi-rahastoja kuten Arvo Finland Value, Danske Invest Suomi Osinko ja Danske Invest Suomen Pienyhtiöt. Uudessa Suomen Parhaat -rahastossa voimme yhdistää kaikkien rahastojemme parhaat ideat”, Hämäläinen kertoo tavoitteista. 

Danske Investin Suomi-rahastojen salkunhoitotiimillä on vankka kokemus ja erinomaisia tuloksia saavutettuna. Tiimistä Sauli Hämäläinen ja Juha Varis arvioitiin Suomen kolmen parhaan salkunhoitajan joukkoon Thomson Reutersin kyselytutkimuksessa 2012.

Danske Investin Suomi-tiimin hoitama Arvo Finland Value -rahasto oli paras suomalaisiin osakkeisiin sijoittava rahasto vuoden tuotolla mitattuna tammikuussa 2014 tuottaen 26,5 %:ia p.a. kun OMX Helsinki Cap -indeksi  jäi 21,1  prosenttiin. Pidemmän aikavälin onnistumisista voisi mainita Danske Invest Suomi Yhteisöosakkeen, joka tuotti tammikuun loppuun mennessä 17,8 prosenttia p.a. viiden vuoden ajanjaksolla OMX Helsinki Cap –indeksin jäädessä 16 prosenttiin.

Kenelle Suomen Parhaat –rahasto sopii?
”Suomalaiset osakkeet kiinnostavat sijoittajia ja muun muassa instituutioasiakkaamme ovat toivoneet tämän tyyppistä rahastoa jo pitkään. Vihdoin voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin Suomen Parhaat -rahaston avulla”, Hämäläinen kertoo.

”Suomen Parhaat -rahasto on  suunniteltu erittäin valikoivaa osakevalintaa arvostaville sijoittajille, jotka tavoittelevat korkeaa tuottoa Suomen osakemarkkinoilta. Esimerkiksi suoraan suomalaisiin osakkeisiin sijoittavalle löytyy nyt rahastomuotoinen vaihtoehto, jossa hän saa vahvan näkemyksen ja kaikki rahaston tarjoamat hyödyt ”,  kertoo johtaja Daniel Nyman, Danske Invest Rahastoyhtiöstä.

Sijoittamalla Suomen Parhaat -rahastoon sijoittaja saa tiiviin paketin suomalaisia osakkeita. Rahaston kautta sijoittaja saa verohyötyjä, sillä rahastolta ei pääsääntöisesti peritä veroja luovutusvoitoista tai korkotuotoista, kuten yksityishenkilöiltä. Rahasto voi siis käydä kauppaa arvopapereilla maksamatta luovutusvoittoveroa. Rahasto ei maksa yleensä myöskään veroa suomalaisten pörssiyhtiöiden osingoista. Tästä koituu pitkällä aikavälillä hyötyä.

Suomen Parhaat -rahastoon voi tehdä kertamerkintöjä  500 eurosta ylöspäin tai jatkuvan rahastosäästösopimuksen, jossa pääsee alkuun jo 30 euron kuukausisäästöllä.
 

Tutustu Danske Invest Suomen Parhaat –rahastoon tarkemmin tästä.
 

Danske Invest Suomen Parhaat erikoissijoitusrahasto
 
 • Suomeen rekisteröity erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa suomalaisiin pörssiyrityksiin
 • Salkussa keskimäärin 15-20 osaketta
 • Vertailuindeksi OMX Helsinki CAP tuotto –indeksi
 • Päävastuullinen  salkunhoitaja Sauli Hämäläinen, Danske Capital
 • Palkkiot:
 • merkintäpalkkio 1%
 • lunastuspalkkio 1%
 • kiinteä hallinnointipalkkio 1,50% + 10% vertailuindeksin ylittävästä tuotosta
 • Minimerkintä 500 EUR
 • Jatkuva rahastosäästösopimus alkaen 30 EUR/kk
 • Rahasto mahdollista valita sijoituskohteeksi Danske Bankin tarjoamiin Mandatum Life –vakuutussopimuksiin
 • Lisätietoa Danske Invest  Suomen Parhaat -rahastosta, rahaston säännöt, avaintietoesite ja rahastoesite tästä

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.