DelClose

Uusi kestävyyteen panostava rahasto tavoittelee lisätuottoa globaaleista osakkeista

Danske Bank panostaa koko ajan sijoitusratkaisuvalikoimansa kehittämiseen ja uusien mielenkiintoisten sijoitusmahdollisuuksien tarjoamiseen. Sijoittajien kiinnostus vastuullisuuteen ja kestävän kehityksen ESG-kriteereiden mukaiseen sijoittamiseen on voimakkaassa kasvussa.

Uusi Danske Invest SICAV Global Sustainable 130/30 -rahasto tarjoaa Pohjoismaissa ainutlaatuisen sijoitusmahdollisuuden pyrkimällä lisätuottoon järjestelmälliseen data-analyysiin pohjautuvien kehittyneiden työkalujen avulla, soveltaen samalla tiukkoja kestävyyskriteereitä. Rahaston tavoitteena on tarjota vuotuista lisätuottoa osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen verrattuna. 
 
Rahaston salkunhoitajana toimii arvostettu amerikkalainen omaisuudenhoitoyhtiö AQR, joka on saanut lukuisia palkintoja rahoitusmarkkinoiden tieteellisestä tutkimuksestaan.

”AQR on arviomme mukaan maailman johtavia osakemarkkinoiden järjestelmällisen data-analyysin soveltajia. Analyysin avulla he voivat tunnistaa kiinnostavia laatuyrityksiä, joiden hintataso on houkutteleva ja joilla on hyvä vauhti päällä. Tällaiset yritykset ovat historiallisesti tarjonneet sijoittajille lisätuottoa osakemarkkinoiden yleiseen kehitykseen verrattuna”, Danske Bankin sijoituspäällikkö John Poulsen kertoo.
 
Uuden rahaston keskiössä kestävä kehitys
Rahaston salkunhoitajat kiinnittävät lisäksi runsaasti huomiota kestävyyteen ja rajaavat sijoituskohteista pois muun muassa yritykset, joiden ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa koskeva ESG-profiili ei ole tyydyttävällä tasolla.
 
”AQR antaa kaikille yrityksille ESG-luokituksen asteikolla nollasta kymmeneen, missä kymmenen on paras. Rahasto ei sijoita yrityksiin, joiden luokitus on alle kolme”, Danske Bankin Chief ESG Specialist Peter Lindström selittää.
 
Rahasto ei sijoita kiistanalaisia aseita, kuten ydinaseita ja rypälepommeja, valmistaviin yhtiöihin eikä yrityksiin, jotka saavat suuren osan liikevaihdostaan alkoholista, tupakasta, sotatarvikkeista, pornografiasta, uhkapeleistä, lämpöhiilestä tai öljyhiekasta.
 
”Käytännössä odotamme, että se rajaa pois noin 15 prosenttia rahaston sijoitusympäristön (MSCI World -indeksin) yrityksistä”, Lindström kertoo.
 
Suurempi vapaus
Rahaston osakesalkun rakenne perustuu 130/30-strategiaan, joka tarjoaa perinteistä osakerahastoa suuremman vapauden sijoittamiseen. Strategia mahdollistaa vivutuksen eli lainatun pääoman sijoittamisen sekä osakkeiden lyhyeksi myynnin eli osakkeiden odotettuun kurssilaskuun sijoittamisen.
 
”Vivutuksen ja lyhyeksi myynnin ansiosta rahasto voi laajentaa sijoituksia osakkeisiin, joiden kasvumahdollisuudet salkunhoitajat arvioivat houkuttelevimmiksi, ja myydä lyhyeksi osakkeita, joiden salkunhoitajat odottavat kehittyvän huonoon suuntaan”, John Poulsen kertoo.

Merkittävimmät riskit
Sijoituspäällikkö John Poulsenin mukaan rahasto voi esimerkiksi tehdä osan globaaleihin osakkeisiin kohdistuvista sijoituksista osakekorien muodossa, mikä auttaa hajauttamaan riskejä ja vahvistaa siten salkkua.

On kuitenkin pidettävä mielessä, että vaikka rahasto pyrkii tarjoamaan lisätuottoa, sen tuotto voi olla myös osakemarkkinoiden yleistä kehitystä huonompi. Näin voi tapahtua, jos salkunhoitajat eivät onnistu valikoimaan salkkuun tuoton kannalta oikeita osakkeita tai jos historiallisesta kurssikehityksestä mallinnettu ennakoitu kehitys ei toistu tulevaisuudessa. Lisäksi osakesijoituksiin liittyy aina huomattava riski sijoitetun pääoman menettämisestä.
Lisätietoa rahastosta: Danske Invest SICAV Global Sustainable 130/30Tämä julkaisu on ainoastaan neuvoa-antava, eikä sitä ole tarkoitettu sijoitusneuvonnaksi. Keskustele aina sijoitusneuvojasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekoa ja ota selville, sopiiko sijoitus sijoittajaprofiiliisi. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tavoiteltu tuotto voi jäädä saamatta ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan.
 
Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua rahastojen avaintietoesitteisiin ja muihin rahastomateriaaleihin.

Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Danske Invest Rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan Rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja. Tanskaan ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S. Danske Invest Management A/S:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Suomen sivuliikkeen toimimaan asiamiehenä tarjottaessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja Suomessa. Rahastojen avaintietoesitteet, muut rahastomateriaalit sekä lisätietoa rahastoista on saatavissa osoitteessa www.danskeinvest.fi.
 
 
 
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.