DelClose

Uudet EU-säädökset helpottavat kestävyyselementtejä sisältävien sijoituskohteiden vertailua

Onko sinulle tärkeää, että sijoituksesi tukevat kestävää kehitystä? Nyt vastuullisesta sijoittamisesta tulee entistä läpinäkyvämpää.

Euroopan liike-elämän kaikki toimialoja yhdistää tällä hetkellä yksi sana, ja se on kestävyys. Kuluttajat vaativat yhä enenevässä määrin panostuksia ympäristöystävällisyyteen ja sosiaaliseen vastuuseen, mikä onkin yksi 2000-luvun nopeimmin kasvavista trendeistä. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että kuluttajat suosivat ilmastoystävällisiä ruokailutapoja, entistä ympäristöystävällisempiä autoja sekä eettisesti valmistettuja tuotteita. Sama kehitys on nähtävissä myös rahoitusalalla. Sijoittajat pystyvät nimittäin vaikuttamaan sijoitustensa kautta. Se voi tarkoittaa esimerkiksi ongelmallisista sijoituksista luopumista tai sitä, että sijoittaja haluaa pääomansa parantavan maailmaa konkreettisesti.

Tähän saakka haasteena on ollut, ettei EU:n rahoitussektorilla ole ollut yhteistä standardia sille, miten ja milloin sijoitustuotetta voi kutsua esimerkiksi vihreäksi, kestäväksi tai vastuulliseksi. On ollut jossakin määrin yksittäisistä tarjoajista riippuvaista, miten sijoitustuotteet on luokiteltu kestävyyden ja ESG-tekijöiden mukaan. ESG on lyhenne englanninkielen sanoista Environmental, Social and Corporate Governance, ja se tarkoittaa ympäristöasioihin ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyviä kysymyksiä.


Läpinäkyvyyttä koko EU:n alueelle

Helpottaaksemme rahastojen valintaa ympäristö- tai yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien kriteerien perusteella Danske Invest otti alkuvuodesta 2020 käyttöön oman ESG Inside -luokituksensa. Luokitus muuttuu kuitenkin pian uusien EU-säännösten vuoksi. Ne jakavat sijoitukset eri kategorioihin kaikissa EU-maissa. Tavoitteena on muun muassa lisätä kiinnostusta ESG-tekijöitä painottavia sijoitustuotteita kohtaan ja lisätä läpinäkyvyyttä, kun sijoitustuotteiden tarjoajat eivät pysty markkinoimaan tuotteitaan kestävämpinä kuin ne todellisuudessa ovat.

Uudet säännöt tarkoittavat muun muassa sitä, että EU:n rahoitusala ei voi enää myydä sijoitustuotteitaan kestävinä, elleivät ne täytä tiettyjä lakisääteisiä vaatimuksia. Tämä koskee muun muassa rahastoja ja siten myös Danske Investiä. Sijoittajan on siis jatkossa helpompi tietää, milloin sijoitustuote vaikuttaa kestävän kehityksen mukaiseen kehitykseen tai täyttää ESG-investointikriteerit.
 

Danske Investin rahastot jaetaan kategorioihin

Danske Investin sijoittajille tämä tarkoittaa sitä, että rahastot jaetaan eri kategorioihin.

Osa Danske Investin rahastoista ei kuulu edellä mainittujen merkintöjen piiriin. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne voisivat sijoittaa miten haluavat vastuullisuuden näkökulmasta.  Kaikkiin Danske Investin rahastoihin sovelletaan Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että rahastomme eivät sijoita yrityksiin, joiden liikevaihto perustuu öljyhiekkaan ja kivihiileen, tupakkaan tai kiistanalaisiin aseisiin ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Lisäksi rahastoissamme panostetaan aktiiviseen omistajuuteen.
Danske Investin seuraavaa tasoa kutsutaan ESG-rahastoiksi. Ne ovat rahastoja, joiden sijoitusprosesseihin kuuluu kestävyysriskien huomioon ottamisen lisäksi myös ympäristö- ja/tai yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan (ESG) edistäminen. Se tapahtuu esimerkiksi sijoittamalla yrityksiin, jotka panostavat ympäristökysymyksiin, työntekijöiden olosuhteisiin, monimuotoisuuteen tai korruption ehkäisyyn.

Rahastoja, jotka noudattavat tarkimmin kestävän kehityksen periaatteita, kutsutaan Danske Investissä ”kestäviksi rahastoiksi". Ne ottavat sijoitusprosessissaan huomioon kestävyysriskit, mutta tekevät myös konkreettisesti kestäviä sijoituksia, jotka pyrkivät määrätietoisesti ratkaisemaan kestävään kehitykseen liittyviä haasteita.
 

Pyrkimyksenä alan johtajuus Pohjoismaissa

Tällä hetkellä Danske Invest ei tarjoa tuotteita, jotka ovat saaneet uuden EU-asetuksen mukaisen kestävyysluokituksen. Rahoitussektorin kestävyystietojen ilmoittamista koskevan asetuksen päämääränä on tiukentaa sijoitusprosessia ja raportointia koskevia vaatimuksia. Tavoitteenamme on, että Danske Invest SICAV Global Sustainable Future- ja Danske Invest SICAV Euro Sustainable High Yield -rahastot luokitellaan vuoden 2021 aikana kestäviksi rahastoiksi EU-asetuksen mukaisesti. Pyrimme lähiaikoina analysoimaan ja arvioimaan asetuksen vaatimukset, jotta voidaan varmistaa ja dokumentoida, että rahastot täyttävät asetuksen tiukimmatkin vaatimukset.

Danske Invest SICAV Sustainable Future- ja Danske Invest SICAV Euro Sustainable High Yield -rahastoihin sijoittaminen ei ole kuitenkaan muuttunut, vaan sijoitukset tehdään yhä samalla tavoin kuin rahastojen lanseerauksen aikaan. Danske Invest SICAV Sustainable Future on yhä keskittynyt osakerahasto, jonka strategiana on sijoittaa YK:n 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta tukeviin yrityksiin. Danske Invest SICAV Euro Sustainable High Yield -rahasto etsii puolestaan jatkossakin kestävää kehitystä edistäviä yrityslainoja.


Mitä tämä tarkoittaa Danske Investin osuudenomistajille?

Jos olet sijoittanut Danske Investin rahastoon, muutokset eivät vaikuta sijoituksiisi suoraan. Jos olet sijoittanut Danske Bankin kautta, muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Rahastojen verkkosivuilla ja Danske Investin rahastoluetteloissa kerrotaan, mihin kategoriaan rahastot kuuluvat. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, voit aina ottaa yhteyttä sijoitusneuvojaasi.

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.