DelClose

Uudentyyppinen kestävyyteen keskittyvä rahastoperhe

Danske Invest esittelee uudentyyppisen rahastoperheen sijoittajille, jotka haluavat hajauttaa sijoituksiaan laajasti, mutta samalla keskittyä myös kestävyyteen.

Tietoa Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku -rahastoperheestä

  • Kestävyyteen keskittyviä ratkaisurahastoja
  • Viisi rahastoa, joista jokaisella on oma riskiprofiilinsa
  • Vähintään 75 prosenttia sijoituksista on kestäviä
  • Sijoituksia tehdään pääasiassa sijoitusrahastoihin, mutta rahastot voivat tehdä myös suoria sijoituksia
  • Keskittyy sijoitusten mahdollisten negatiivisten vaikutusten minimointiin

Danske Invest lanseeraa viisi uutta Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku -rahastoa. Kyseessä on viisi ratkaisurahastoa, jotka tarjoavat kattavan kokonaisratkaisun, sillä ne hajauttavat sijoitukset laajasti sekä osakkeisiin että joukkovelkakirjoihin painotustensa mukaisesti. Yhteistä kaikille viidelle rahastolle on, että ne keskittyvät vahvasti kestävyyteen.

Rahastojen riskiprofiilit eroavat toisistaan. Sijoittajana sinun tarvitsee vain päättää, mikä riskitaso sopii sinulle ja mitkä ovat kestävyyteen liittyvät tavoitteesi. Tämän jälkeen salkunhoito huolehtii siitä, että rahaston painotuksia säädetään rahoitusmarkkinoiden kehityksen ja markkinanäkemyksemme mukaan.

Viidellä rahastolla on kullakin oma riskiprofiilinsa, joka määritetään niiden salkussa olevien osakkeiden osuuden mukaan. Globaali Vastuullinen Salkku 20 -rahastossa osakkeiden osuus on yleensä noin 20 prosenttia, kun taas Globaali Vastuullinen Salkku 80:ssä niiden osuus on 80 prosenttia. Osuus kuitenkin vaihtelee kulloisenkin taktisen allokoinnin mukaan.
 
Rahaston nimi
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 20, EUR W
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 35, EUR W
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 50, EUR W
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 65, EUR W
Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku 80, EUR W


Kestävyyteen keskittyviä ratkaisurahastoja

Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku ei ole Danske Investin ensimmäinen ratkaisurahastoperhe, mutta uudet rahastot eroavat aiemmista siinä, että ne keskittyvät erityisesti kestävyyteen.

”Uudessa rahastoperheessä on asetettu vaatimukset sijoituskohteiden kestävyydelle. Vähintään 75 prosenttia sijoituksista on oltava kestäviä. Sen ansiosta rahasto sopii sijoittajille, jotka haluavat asiantuntijatiimin pitävän huolta omaisuudestaan ja samalla tukea kestävää kehitystä”, Danske Investin toimitusjohtaja Robert Mikkelstrup selittää.
 

Kestävän sijoittamisen määritelmä

Kestävä sijoittaminen on laaja käsite. Miten se määritellään Danske Investissä, jolla on yksi Pohjoismaiden suurimmista vastuullisen sijoittamisen tiimeistä? Kestävää sijoittamista on tarkasteltava niiden ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tavoitteiden valossa, joihin sijoitukset pyrkivät. Tähän ei ole yleispätevää lähestymistapaa, ja se, mikä on kestävää sijoittamista yhdelle rahastolle, ei välttämättä ole sitä toisen rahaston strategiassa. Tämä koskee myös Danske Investin rahastoja. Suurin osa kestäviin sijoituksiin kokonaan tai osittain keskittyvistä rahastoistamme ovat kohdennettuja sijoituksia, jotka edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ympäristö- ja sosiaalisia tavoitteita. Vain harvat yritykset raportoivat kattavasti kestävyydestä, minkä vuoksi rahastojen sijoituskohteiden etsimisessä käytetään monia eri tietolähteitä sekä omaa analyysimalliamme, jota kutsumme SDG-malliksi (Sustainable Development Goals, "SDG").
 

Sijoitusten kattava globaali hajautus

Danske Invest Globaali Vastuullinen Salkku -rahastot sijoittavat maailmanlaajuisesti pyrkien hajauttamaan sijoitukset hyvin laajasti. Lisäksi rahastojen tavoitteena on sijoittaa vähintään 75 prosenttia pääomastaan kestäviin sijoituskohteisiin.

”Siirtymä kohti kestävää taloutta on tärkeä ja ajankohtainen aihe, joka meidän ammattisijoittajien on otettava huomioon. Sijoituksemme voivat vaikuttaa yhteiskuntaan, kun varmistamme, että rahat ohjataan oikeaan suuntaan. Lisäksi aiheeseen kohdistuu paljon huomiota, joten rahastot tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden tukea myönteistä kehitystä ja samalla tehdä hyviä sijoituksia”, kertoo Danske Bank Asset Managementin sijoitusjohtaja Thomas Otbo.

Viisi uutta rahastoa ovat jo nyt saatavilla. Jos haluat tietää lisää rahastoista ja siitä, mikä niistä sopii riskiprofiiliisi, ota yhteyttä Danske Bankin asiakaspalveluun.
 

 

Millaista on Danske Investin kestävä sijoittaminen?
Globaali Vastuullinen Salkku koostuu pääasiassa mallisalkun mukaisista rahastoista. Globaali Vastuullinen Salkku -rahastojen sijoituskohteiden kestäviksi luokittelu perustuu niiden kestävyystavoitteisiin sekä kestävyysluokitukseen kohderahastossa. Globaali Vastuullinen Salkku -rahastojen sijoitusympäristöön kuuluvat kestävät sijoituskohteet arvioidaan ja luokitellaan pitkälti Danske Bank Asset Managementin kehittämän mallin perusteella. Mallissa otetaan huomioon sijoitusten panostukset YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden* (UN Sustainable Development Goals, "SDG") saavuttamiseen ja kestäviksi luokiteltuihin joukkovelkakirjoihin (Vihreät ja yhteiskunnalliset joukkovelkakirjat).

Mikä on ratkaisurahasto?
Ratkaisurahasto tarjoaa vaivattoman valmiiksi hajautetun sijoitusratkaisun, jonka riskitaso vaihtelee osake- ja joukkolainasijoitusten keskinäisen painotuksen mukaisesti. Ratkaisurahaston salkku koostuu salkunhoitajan valitsemista vallitsevaan markkinatilanteeseen soveltuvista sijoituksista, joten tässä sijoitusratkaisussa sijoittajan tarvitsee harkita vain sitä, minkä tasoinen riski sopii hänelle parhaiten. Salkunhoitajat valitsevat rahastoon sisällytettävät osake- ja joukkovelkakirjat ja mukauttavat niitä jatkuvasti markkinoiden kehityksen mukaan.

TÄRKEÄÄ TIETOA:
Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa asiakkaan on tutustuttava rahastoesitteeseen sekä kyseisen rahaston avaintietoesitteeseen. Rahastoesite, rahaston avaintietoesite sekä valitusten käsittelyä koskevia tietoja (sijoittajien oikeudet) on saatavilla osoitteessa www.danskeinvest.fi. Tanskaan ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S. Danske Invest Management A/S:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Suomen sivuliikkeen toimimaan asiamiehenä tarjottaessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja Suomessa.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.