Del

Ukrainan tilanne sijoittajan näkökulmasta

Lue asiantuntijoidemme kommentit ja tuore sijoitusnäkemys

Ukrainan tilanne sijoittajan näkökulmasta
”Ukrainassa on käynnissä  tapahtumasarja johon on sijoittajan näkökulmasta hyvin vaikea suhtautua. Kansainvälisestä sijoitusnäkökulmasta Ukrainan taloudella on kuitenkin hyvin vähän merkitystä. Maan talous on ollut pitkään haasteellisessa tilanteessa ja esimerkiksi Danske Invest Itä-Eurooppa ja Russia -rahastojemme sijoituksista alle 0,5 prosenttia on Ukrainaan."

"Venäjä taas on sekä yritysten kauppakumppanina että suorien sijoitusten (esim. tehdasinvestoinnit) kohteena selvästi merkittävämpi maa ja myös portfoliosijoitusten kannalta yksi kehittyvien talouksien seuratuimmista maista”, kertoo Kehittyvien markkinoiden sijoituksista vastaava johtaja Antti Raappana Danske Capitalista.
 
Mikä on Dansken sijoitusnäkemys?
”Näkemyksemme mukaan vallitsevassa positiivisen talouskasvun, kevyen rahapolitiikan sekä alhaisen inflaation ympäristössä riskillisten omaisuusluokkien tuottonäkymät ovat edelleen hyvät. Näkemyksemme osakkeisiin on siis edelleen positiivinen, ja uskomme erityisesti Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, joiden tuottonäkymät ovat melko vakaat. Venäjä on näkemyksessämme neutraalipainossa”, kertoo Kompassi-rahastojen salkunhoitaja Ville Kivipelto.
 
”Vaikka Venäjä onkin yksi merkittävimmistä kehittyvistä maista, on sen osuus MSCI Emerging Markets -indeksistä vain 5,0 %. Monella suomalaisella sijoittajalla Venäjän osuus sijoituksista on selvästi tätä suurempi. Nyt onkin mielestämme hyvä aika tarkistaa Venäjän ja kehittyvien maiden osuus kokonaissijoituksista ja että kokonaisuus on tasapainoinen. Suosituksemme mukaan kehittyville markkinoille kannattaa kohdentaa perustilanteessa 15 % osakesijoituksista. Hajautus on yksi tärkeimmistä sijoittamisen perusopeista ja sen merkitys korostuu kehittyvillä markkinoilla, jossa poliittiset riskit ovat suuremmat  kuten Ukrainan kriisi jälleen on osoittanut”, sanoo seniorianalyytikko Henna Mikkonen Danske Bankista.
 
”Kaikesta huolimatta Venäjä sopii edelleen osaksi pitkäaikaista kehittyvien maiden sijoitussalkkua, mutta sen osuus kokonaisuudesta kannattaa pitää maltillisena. Kriisistä huolimatta Venäjältä löytyy edelleen hyviä yhtiöitä, joiden tuloskunto ja kasvunäkymät ovat houkuttelevat ja joiden ydinliiketoimintaan Krimin tilanne ei suuremmin vaikuta, mikäli kriisiin onnistutaan löytämään diplomaattinen ratkaisu. Nämä yhtiöt ovat tyypillisesti Venäjällä edullisesti hinnoiteltuja  ja kriisin myötä entistä edullisemmin",  kertoo Mikkonen.
 
”Tällä hetkellä kehittyvät maat ovat näkemyksessämme alipainossa monien lyhyen aikavälin epävarmuustekijöiden vuoksi. Kehittyvien maiden osuus esim. Kompassi Osake -rahastossa on noin 12 %. Venäjän osuus Kompassi -rahastoissa on alle 1 % ja sitä on edelleen pienennetty. Danske Invest  Kehittyvät Osakemarkkinat -rahastossa Venäjä on myyty neutraaliin ja sen osuus nyt on noin 5 % rahastosta. Venäjän osuutta on pienennetty myös Yksityispankin Itä-Eurooppa ja Kehittyvät Markkinat -strategioissa”, toteaa Kivipelto.
 
”Jos sijoittaja kokee Venäjän riskit itselleen liian suurina tai niiden osuus sijoituksista on merkittävä, hyvä vaihtoehtona yksittäisistä kehittyvien markkinoiden rahastoista on esimerkiksi Danske Invest Intia, jossa näemme potentiaalia. Jos taas haluaa valmiin hajautetun ratkaisun kehittyville markkinoille, Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat -rahasto on erinomainen vaihtoehto”, kertoo Kivipelto.
 
”Kehittyvien markkinoiden ulkopuolelta hyviä vaihtoehtoja ovat Danske Invest Pohjois-Amerikka, Danske Invest Eurooppa sekä Danske Invest Pohjoisen Parhaat -rahastot”, jatkaa Kivipelto.
 
Sijoittamisessa sinua palvelevat:
Varaa aika sijoitusasiantuntijalle Danske Bankin Asiakaspalvelusta 0200 2580 (pvm/mpm) ma-pe 8-18
Kysy asiantuntijalta, Sijoituslinja 0200 2000 (pvm/mpm) ma-pe 8-18.

 
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.