Del

Tähtäimessä parhaat osinko-osakkeet

Salkunhoitaja Peter Nielsen on poiminut osinko-osakkeita Danske Investin rahastoihin vuodesta 2004 lähtien. Tässä artikkelissa hän kertoo työstään ja siitä, miten hän tunnistaa houkuttelevimmat osinko-osakkeet.

Osinko-osakkeet ovat historiallisesti pärjänneet hyvin silloin, kun osakemarkkinoiden kehitys on ollut tasaista tai negatiivista, sillä hyvin osinkoa maksavat yritykset tuottavat yleensä vakaasti eivätkä ole kovin suhdanneherkkiä. Toisaalta osinko-osakkeet nousevat hiukan vähemmän osakemarkkinoiden noustessa voimakkaasti. Kysyimme osinkosijoittamisesta Peter Nielseniltä.
 
Mikä osinko-osake on?
”Osinko-osake on osake, jonka osakekurssiin suhteutettu osinkotuotto on suurempi kuin markkinoilla keskimäärin. Euroopassa osinkojen markkinataso on kolmisen prosenttia ja globaaleilla osakemarkkinoilla noin kaksi prosenttia.”
 
Millaisiin yhtiöihin sijoitatte?
”Sijoitamme yhtiöihin, joilla osinkojen maksu ja liiketoimintaan tehtävät investoinnit ovat järkevässä tasapainossa tulevaa tuottoa ajatellen. Yritysten ei tule maksaa liian suurta osaa voitoistaan osinkoina, sillä niiden täytyy myös investoida kannattavuuden ylläpitämiseen tai parantamiseen. Yleensä hyviä osinko-osakkeita on yhtiöissä, joiden kehitys on ollut vakaata sekä kasvumahdollisuudet ja suhdanneherkkyys ovat suhteellisen rajoittuneita. Tämän yhdistelmän ansiosta ne maksavat osinkoa tyypillisesti yli 50 prosenttia voitoistaan.”
 
Miten löydätte parhaat osinko-osakkeet?
”Kvantitatiivinen mallimme poimii osakemarkkinoiden yrityksistä sen 40 prosenttia, jossa yhdistyvät osakekurssiin verrattuna korkeat osingot, edullinen hinta ja vakaa sijoitetun pääoman tuotto. Etsimme yritysten joukosta jatkuvasti mahdollisia uusia sijoituskohteita, joihin sitten tutustumme tarkemmin. Saatamme saada ideoita myös eri yritysten edustajia tavatessamme.”
 
Mihin seikkoihin kiinnitätte huomiota sijoittaessanne uusiin osakkeisiin?
”Yrityksen tulee täyttää laatu-, delta- ja hinnanmuodostusvaatimuksemme. Laatu tarkoittaa sitä, että yrityksen tase on kunnossa, eli sillä on tarpeeksi omaa pääomaa ja tarpeeksi vähän velkaa suhteessa tuottoon. Laatua on myös se, että yrityksellä on hyvä ja vakaa liiketoimintamalli ja osaava johto ja se tarjoaa riittävän hyvän tuoton sijoitetulle pääomalle. Delta kuvaa yrityksen kehittymismahdollisuuksia, ja hinnanmuodostus kertoo, mitä osakekurssiin on jo laskettu mukaan.”
 
Millainen osinko-osakkeiden hinnoittelu on tällä hetkellä?
”Useimmat salkkumme osakkeista on hinnoiteltu edullisemmin kuin osakemarkkinat yleensä, mikä kertoo siitä, että markkinoilla ei juuri odoteta niiden kasvavan. Matalat kasvuodotukset eivät ole meille ongelma, sillä tällä hetkellä globaali talouskasvu on historiallisesti katsottuna matala. Edullinen hinta vähentää sitä riskiä, että valitsemamme yritykset pettäisivät markkinoiden odotukset.”
 
Voitko nimetä osakkeen, joka on ollut odotuksiin nähden pettymys?
”Ranskalaisella Total-öljy-yhtiöllä investoinnit omaan liiketoimintaan ja osinkojen maksu olivat aiemmin hyvässä tasapainossa. Alhaisen öljyn hinnan vuoksi sen kannattavuus on kärsinyt. Kaikki öljy-yhtiöt yrittävät vähentää osinkojen maksua, mikä on ymmärrettävää, mutta Total päätti maksaa suurimman osan osingoista uusina osakkeina. Myimme Total-osakkeemme, koska yrityksen osinkopolitiikka ja öljysektorin tilanne olivat muuttuneet.”
 
Entä mihin yritykseen olet ollut sijoittajana tyytyväinen?
”Sijoitimme vuonna 2013 brittiläiseen Direct Line Insurance Group -vakuutusyhtiöön. Se oli aiemmin osa Royal Bank of Scotlandia, mutta se erkaantui omaksi yhtiökseen ja listautui pörssiin vuonna 2012. Tuolloin huolehdittiin siitä, että yrityksellä oli runsaasti pääomaa ja vakaa perusta. Lisäksi päätettiin, että johto keskittyy markkinaosuuksien sijaan kannattavuuden parantamiseen. Sen jälkeen yritys hankkiutui eroon huonoista asiakkaista ja toiminnoista, joissa johto ei nähnyt pitkän tähtäimen mahdollisuuksia. Näiden toimien ansiosta Direct Line Insurance Groupin kannattavuus parantui ja kulut pienentyivät, ja se on pystynyt maksamaan suuria lisäosinkoja.”
 
Minkä sektorien uskot tarjoavan hyviä osinkoja vuonna 2016?
”Arvioni mukaan vuonna 2016 osinko-osakkeet ovat houkuttelevia etenkin kahdella alalla. Toinen on vakuutusala, jonka sijoitustoiminnan tuotto on alhaisten korkojen vuoksi matala. Se pakottaa vakuutusyhtiöt keskittymään vakuutustoimintaan, joten kun vakuutusmaksuista on vähennetty kulut ja vahinkokorvaukset, on viivan alle jäätävä myös voittoa. Meidän arviomme mukaan vakuutusyhtiöiden kannattavuus ei juurikaan riipu siitä, ovatko ajat hyvät vai huonot, sillä vakuutuksia tarvitaan aina. Vakuutusyhtiöiden etuna on myös, ettei niiden tarvitse investoida joka vuosi uuteen teknologiaan. Arvioimme mukaan 70–80 prosenttia vakuutusalan tuotosta tuloutetaan vuosittain osakkeenomistajille. Sektori on myös edullisesti hinnoiteltu, ja yhtiöillä on runsaasti pääomaa.
 
Toinen hyvä sektori ovat sääntelyn piirissä olevat energiayhtiöt. Ne omistavat ja ylläpitävät sähkön ja kaasun siirto- ja jakeluverkkoja. Euroopassa sähkön ja kaasun tuotannon, siirron ja jakelun tehokkuutta ja joustavuutta halutaan parantaa. Kun nämä yhtiöt kehittävät infrastruktuuriaan, ne sopivat viranomaisten kanssa investointiohjelmasta, jossa määritetään, kuinka paljon yhtiö saa tehdä voittoa. Ohjelmat kestävät yleensä 4–8 vuotta, ja sinä aikana yhtiöt tietävät tuottonsa tarkasti, eikä niiden kannattavuuteen juuri liity riskejä.”
 
Tutustu Danske Invest Eurooppa Osinko -rahastoon

Tämä artikkeli on julkaistu aiemmin Investorview-lehden neljännessä numerossa.
Tutustu myös Investorview-lehden muihin artikkeleihin


Tässä artikkelissa mainittuja yrityskohtaisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoiksi. Keskustele aina sijoitusasiantuntijasi kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.