Del

Syklisten amerikkalaisosakkeiden aika

Vuosi alkoi pahasti haparoiden, mutta nyt monet merkit viittaavat Yhdysvaltain syklisten osakkeiden nousuun.

Taantuman pelko ja yritysten kehno luottamus tulevaan Yhdysvalloissa ovat osaltaan pitäneet maan syklisiä osakemarkkinoita pitkään ahtaalla. Nyt näyttää siltä, ettei Yhdysvaltain talous ajaudukaan taantumaan, ja syklisten osakkeiden hintataso on houkuttava, joten kiinnostus niitä kohtaan lisääntyy.

Sykliset osakkeet ovat suhdannevaihteluille herkkiä sellaisten yritysten osakkeita, joiden tulos määräytyy pitkälti talouden yleisen tilanteen mukaan. Niihin lukeutuu esimerkiksi auto-, teknologia- ja rakennusteollisuuden yrityksiä, joiden tuotteiden tai palveluiden kysyntä tyypillisesti laskee talouden junnatessa paikallaan tai kasvaessa vain vähän. Vastaavasti sykliset osakkeet hyötyvät erityisen paljon talouden noususuhdanteista.

”Hinnaltaan alhaiset osakkeet voivat sinänsä olla kiinnostavia. Vielä kiinnostavammaksi ne muuttuvat, jos näkyvissä on laukaisevia tekijöitä, jotka kääntävät markkinat vauhdikkaaseen kasvuun”, Danske Invest Kompassi -rahastojen salkunhoitaja Petteri Kuusterä toteaa.

”Odotamme syklisten amerikkalaisosakkeiden menestyvän markkinoiden yleistä tasoa paremmin.”

Myönteisiä talouslukuja
Merkkejä Yhdysvaltain talouden piristymisestä on saatu yksi toisensa perään, myös viime viikolla.

Viikko sitten tiistaina julkistettiin uusien tilausten, varastotilanteen ja työpaikkojen kaltaisia tekijöitä teollisuudessa kuvastava ISM-indeksi, mikä oli vastaus toiveisiin paremmasta. Teollisuuden ISM-indeksi laski huomattavasti yli vuoden ajan, mutta tiistaina julkistettujen tietojen mukaan esimerkiksi yritysten luottamus on kääntynyt nousuun. Suuntaus on ollut sama jo kaksi kuukautta, ja samalla teollisuuden yritysten uusien tilausten määrä on kasvanut.

”Tämä viittaa siihen, että kuukausien ajan harmaita hiuksia aiheuttanut talouden osa-alue on nousemassa takaisin jaloilleen. Taso on vielä matala, mutta odotamme, että sieltä noustaan”, Kuusterä sanoo. 

Kuusterän mukaan sijoittajan kannattaa harkita syklisiin osakkeisiin panostamista ja ottaa huomioon Yhdysvaltain historialliset kasvutiedot painotuksia miettiessä. Kiinnostavia sijoituskohteita voi tässä mielessä löytää esimerkiksi rakennus- ja kuljetusalalta sekä kuluttajaelektroniikan ja muiden kulutustavaroiden parista.

Vahva luottamus korkotason nousuun
Toinen Yhdysvaltain taloudelle hyvää lupaava seikka on ettei kasvua enää rajoita yritysten pyrkimys varastojen pienentämiseen. Viime vuonna yritysten odotukset kysyntätilanteen suhteen osoittautuivat ylioptimisiksi, minkä vuoksi tavaraa pääsi useilla aloilla kertymään varastoon makaamaan. Varastoja piti saada tyhjennettyä, mutta nyt mukautus on päättymässä. Se luo tilaa yritysten luottamuksen palaamiselle ja kasvu-uralle pääsemiselle, minkä viimeisin ISM-raportti Kuusterän mukaan osoitti.

Kolmas kasvua Yhdysvalloissa ennakoiva seikka on se, että markkinoilla odotetaan yhä kiihkeämmin maan keskuspankin nostavan ohjauskorkoaan. Sykliset osakkeet ovat historian valossa selviytyneet koronnostoista defensiivisiä paremmin.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.