DelClose

Sulautumisia Danske Invest -rahastoissa

Finanssivalvonnan vahvistamat sulautumiset ja sääntömuutokset tulevat voimaan 21.11.2019. Sulautumiset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy pyrkii yksinkertaistamaan Suomeen rekisteröityjen rahastojen valikoimaansa. Finanssivalvonnan 15.8.2019 vahvistamat sulautumiset ja sääntömuutokset tulevat voimaan 21.11.2019 koskien seuraavia sijoitusrahastoja:
 

SULAUTUVA SIJOITUSRAHASTO VASTAANOTTAVA SIJOITUSRAHASTO
Danske Invest Suomi Yhteisöosake Danske Invest Suomi Osake
Danske Invest Suomen Parhaat* Danske Invest Suomi Osinko Plus
Danske Invest North America Enhanced Index* Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake
Uusi nimi: Danske Invest USA Equity Factors
Danske Invest Latin America Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat
Danske Invest Valtionobligaatio Danske Invest Obligaatio
Danske Invest Yhteisöobligaatio
Danske Invest Kestävä Arvo Korko Danske Invest Euro Yrityslaina
Danske Invest Tavoite 2020 Danske Invest Kompassi Korko
Danske Invest Navigaattori Danske Invest Kompassi 25
* Erikoissijoitusrahasto

Sulautumisten tarkoituksena on pyrkiä kasvattamaan rahastojen keskimääräistä kokoa vähentämällä asiakkaita vähemmän kiinnostavien rahastojen määrää. Tällä pyritään parantamaan sekä hallinnollista että salkunhoidollista tehokkuutta.
Sulautumiset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä, eikä niistä aiheudu veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille rahasto-osuudenomistajille.
 
Vastaanottavien rahastojen sääntöihin tehdään sulautumisen yhteydessä sääntelymuutoksista (UCITS IV, UCITS V ja AIFMD) johtuvat tekniset muutokset. Sääntelystä seuraavien muutosten lisäksi sulautumisen yhteydessä Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake -rahaston nimi muutetaan vastaamaan paremmin rahaston sijoituspolitiikkaa. Rahaston nimi on jatkossa Sijoitusrahasto Danske Invest USA Equity Factors.
 
Rahastojen osuudenomistajilla on oikeus lunastaa tai vaihtaa omistamansa rahasto-osuudet ilman lunastus- tai vaihtopalkkiota antamalla toimeksiannon viimeistään keskiviikon 20.11.2019 ennen rahastojen sääntöjen mukaista katkohetkeä. Poikkeuksena ovat Danske Invest Latin America ja Danske Invest North America Enhanced Index -rahastot, joiden osalta toimeksianto tulee antaa viimeistään tiistaina 19.11.2019 ennen sääntöjen mukaista katkohetkeä. Lunastuksesta ja vaihdosta aiheutuu normaalit veroseuraamukset. Sulautumisen jälkeen sovelletaan vastaanottavan rahaston palkkioita.
 
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy informoi rahasto-osuudenomistajia sulautumisista ja sääntömuutoksista myös kirjeitse sekä Internet-sivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi.
 
Vastaanottavien rahastojen riskit ja ominaisuudet ilmenevät tarkemmin rahastojen säännöistä ja avaintietoesitteistä. Pyydämme osuudenomistajia tutustumaan sääntöihin, avaintietoesitteisiin ja hinnastoon, jotka ovat saatavissa kaikista Danske Bankin sekä Danske Bank Private Bankingin konttoreista, asiakaspalvelusta 0200 2580 (pvm/mpm) ma–to klo 8–20, pe 8-18 ja osoitteesta www.danskeinvest.fi 8.10.2019 alkaen.
 
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Hallitus
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.