DelClose

Sosiaalisen vastuun kysymykset korostuneet alkuvuonna salkunhoitajien ja yritysten välisissä keskusteluissa

Energia, ilmasto ja siirtyminen kohti vähähiilistä tulevaisuutta olivat vuonna 2019 asialistan kärjessä, kun Danske Bankin salkunhoitajat kävivät keskusteluja yritysten kanssa. Koronakriisi on kuitenkin alkuvuonna selvästi nostanut sosiaalisen vastuun kysymysten roolia.

Suomalaisten yhtiöiden kanssa keskustelut keskittyivät erityisesti energiatehokkuuteen. Ruotsissa ykkösteemaksi nousi tuotesuunnittelu ja elinkaaren hallinta, Norjassa kasvihuonekaasupäästöt ja Tanskassa kiertotalous, joka oli myös amerikkalaisyhtiöiden kanssa yleisin aihe. Tiedot käyvät ilmi Danske Bankin Aktiivinen omistajuus 2019 -raportista, joka kuvaa Danske Bank -konsernin salkunhoitajien keskusteluja 37 eri maahan rekisteröityjen yhtiöiden kanssa.
 
Ympäristöasiat ovat olleet keskustelujen kärkiaihe jo useamman vuoden. Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Peter Lindström kertoo kuitenkin, että koronaviruksen johdosta sosiaalisen vastuun kysymykset ovat alkuvuoden aikana painottuneet selvästi aiempaa enemmän.
 
”Työntekijöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan hyvinvointi ovat nopeasti nousseet keskustelujen ytimeen. Keskusteluja on käyty muun muassa siitä, miten yritykset varmistavat työntekijöiden pysyvyyden sekä millaisia etuja ja tukea ne tarjoavat niin työntekijöilleen kuin yhteiskunnille kriisistä selviämiseen”, Lindström kertoo.
 
Viime vuonna Danske Bankin salkunhoitajat käsittelivät keskusteluissaan yritysten kanssa kaikkiaan 105 eri vastuullisuusteemaa. 40 prosenttia niistä liittyi hyvään hallintoon (governance), 37 prosenttia ympäristöön (environment) ja 23 prosenttia sosiaaliseen vastuuseen (social).
 
”Sosiaalisen vastuun kysymykset ovat jo pitkään jääneet keskusteluissa ja liiketoiminnassa sivuosaan. Tämä johtuu osaksi siitä, että ympäristöasioiden on nähty olevan taloudellisesti olennaisempia monilla toimialoilla. Koronakriisistä voi seurata se, että jatkossa eri vastuullisuuden osa-alueisiin kiinnitetään huomiota aiempaa tasapainoisemmin. Parhaimmillaan kriisi johtaa siihen, että yritykset rakentavat tulevaisuuden kestäviä liiketoimintamalleja huomioiden kokonaisvaltaisesti kaikki vastuullisuuden kolme osa-aluetta.”
 
Vastuullisuuteen liittyvät keskustelut salkunhoitajien ja yritysten välillä lisääntyivät selvästi vuoden 2019 aikana. Danske Bankin salkunhoitajat kävivät vastuulisuuskeskusteluja 544 yrityksen kanssa (2018: 244; +29 %) ja erilaisia keskusteluja niiden kanssa käytiin kaikkiaan 909 kertaa (2018: 643; +41 %).
 
Aktiivinen omistajuus on yksi Danske Bankin kestävän sijoittamisen ESG Inside -strategian neljästä kulmakivestä. Aktiivisen vuoropuhelun avulla salkunhoitajat tuovat esille huolenaiheita ja liiketoiminnan kannalta kriittisiä asioita sekä tukevat yrityksiä niiden pyrkiessä vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi aktiiviseen omistajuuteen kuuluu äänestäminen yhtiökokouksissa.

​Aktiivisen omistajuuden raportti (englanniksi)

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.