Del

Sijoitusterveiset vuodelle 2014

Miltä näyttää alkanut vuosi 2014 sijoittajan kannalta, ja miten meni vuosi 2013? Lue Danske Invest Rahastoyhtiön toimitusjohtajan Aku Leijalan kooste viime vuodesta ja katsaus tulevaan vuoteen.

Mikä sijoitusluokka kiinnosti suomalaista sijoittajaa viime vuonna?
Sijoitusrahastot kasvoivat Suomessa ennätyspääomaan, eli 75,1 miljardiin euroon vuoden 2013 aikana. Tämä on huikea saavutus, erityisesti ottaen huomioon markkinoita varsin hiljattain vaivanneiden finanssi- ja eurokriisin! Suomalaiset ovat siirtäneet talletuksissa olevia rahavarojaan voimakkaasti kohti tuottohakuisempia vaihtoehtoja. Rahastot ovat tähän erityisen käyttökelpoinen työkalu, koska niiden avulla on helppoa päästä pienelläkin sijoituksella kansainvälisille markkinoille, niiden verotus on suotuisaa suhteessa muihin sijoitusmuotoihin ja sijoituksia hoitaa ammattilainen. Danske Invest tarjoaa kansainvälistä osaamista sijoittajan käyttöön valitsemalla kullekin sijoitusmarkkinalle parhaan salkunhoitajan kansainvälisten sijoitustalojen joukosta.
 
Vuosi 2013 osoittautui erinomaiseksi sijoitusvuodeksi. Kaikki päämarkkinat, lukuun ottamatta kehittyviä markkinoita, kehittyivät erittäin suotuisasti. Sijoittajan kannalta keskeisimpinä positiivista kehitystä tukevina tekijöinä olivat vaimea inflaatio, eurokriisin painuminen taka-alalle, keskuspankkien jatkama erittäin elvyttävä rahapolitiikka ja pikkuhiljaa taantumasta toipuva maailmantalous. Osakemarkkinat kokonaisuudessaan tuottivat hyvin, ja erityisesti USA:n ja Suomen markkinoilla nähtiin voimakkaimpia nousuja. Osakkeissa erityisesti onnistuneita rahastojamme vuonna 2013 olivat Juha Variksen hoitama Arvo Finland Value, Sauli Hämäläisen hoitama Danske Invest Suomen Pienyhtiöt sekä Danske Invest Global Tech ja US Small Cap Value - rahastot, jotka kaikki tuottivat absoluuttisesti ja suhteessa vertailuindeksiin erinomaisesti.
 
Mistä tuli paras tuotto viime vuonna?
Paras tuotto viime vuonna tuli Suomeen sijoittavista rahastoista, joiden vuosituotto oli keskimäärin 28,2%. Arvo Finland Value -rahasto tuotti reilusti yli keskiarvon, 36,9 prosenttia viime vuonna. Salkunhoitaja Juha Varis kertoo, että monet sijoittajat näkivät viime vuonna Euroopan osakemarkkinat  kiinnostavana ja varsin syklinen Suomen pörssi hyötyi tästä. Todisteena tästä ulkomaalaisten omistusosuus nousi selvästi viime vuonna. Euroopan talousnäkymät paranivat asteittain vuoden mittaan, mikä heijastui syklisten yhtiöiden osakekursseihin ja sitä kautta myös Arvo-rahaston kehitykseen. Juha Varis jatkaa, että yleisen tekijöiden lisäksi rahaston menestys  kilpailijoihin verrattuna pohjautui tiimin onnistuneisiin osakevalintoihin. Salkunhoitotiimillä on systemaattinen prosessi osakevalinnoissa, hyvä yritystuntemus ja yli 100 yritystapaamista vuodessa. Juha Variksen mukaan tämä korostuu erityisesti valittaessa rahastoon pieniä yhtiöitä, joissa omalla analyysillä ja yritystuntemuksella on suuri merkitys.
 
Miltä vuosi 2014 näyttää sijoittajan silmin?
Uskon, että positiivinen markkinatunnelma jatkuu vuonna 2014, heikosta tammikuusta huolimatta, koska monet tekijät tukevat sijoitusmarkkinoiden kehitystä tänäkin vuonna: Korot pysyvät alhaalla, talouskasvun odotetaan kiihtyvän, työttömyys helpottaa monilla markkinoilla ja inflaatio on pysyy vaimeana. Nämä tekijät yhdessä ovat erityisesti osakemarkkinoiden kehitystä tukevia tekijöitä.
 
Sijoittajan kannalta keskeisenä asiana vuonna 2014 säilyy suunnitelmallisuus. Lyhyellä, eli muutaman vuoden tähtäimellä, sijoitusmarkkinoiden arvostuksia heiluttelevat säännöllisesti erilaiset epävarmuudet, markkinatunnelmat ja sijoittajien rahavirrat markkinoilta toisille. Pidemmällä tähtäimellä tämän kohinan vaikutus vaimenee ja suunnitelmallisuus alkaa tuottaa satoa. Tästä syystä suosittelemme jokaiselle sijoittajallemme selvittämään oman taloudellisen tilanteen, sijoittamisen tavoitteet ja niihin sopivat ratkaisut asiantuntijamme kanssa. Näiden lopputuloksena syntyy sijoitussuunnitelma, mikä on kullanarvoinen erityisesti silloin kun markkinoilla epävarmuus lisääntyy. Parhaan sijoitustuloksen saa aikaan pitkäjänteisellä, kurinalaisella toiminnalla markkinoilla. Sijoitussuunnitelma on säästämisen selkäranka, joka jokaisen kannattaa rakentaa.
 
Menestyksekästä sijoitusvuotta 2014!
 
Ystävällisin terveisin,
 
Aku Leijala
toimitusjohtaja
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
 
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.