Del

Sijoitusrahastojen sääntömuutoksia

Tutustu sijoitusrahastojemme sääntömuutoksiin

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 9.12.2015 pitämässään kokouksessa muuttaa seuraavien sijoitusrahastojen sääntöjä:
 
– Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Government Bond Index 1)
– Sijoitusrahasto Danske Invest Euro High Yield 2)
– Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Yrityslaina 2)
– Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä 1) 2)
– Sijoitusrahasto Danske Invest Kestävä Arvo Korko 2)
– Sijoitusrahasto Danske Invest Korko 1) 2)
– Sijoitusrahasto Danske Invest Neutral 1)
– Sijoitusrahasto Danske Invest Obligaatio 1) 2)
– Sijoitusrahasto Danske Invest Rahamarkkina 1) 2)
– Sijoitusrahasto Danske Invest Valtionobligaatio 1)
– Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisökorko 1) 2)
– Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisökorko Plus 1) 2)
– Sijoitusrahasto Danske Invest Yhteisöobligaatio 1) 2)

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 17.2.2016. Sääntömuutokset tulevat voimaan 28.4.2016.

Yllä mainittujen, numerolla 1) merkittyjen rahastojen sääntöihin on päätetty lisätä mahdollisuus sijoittaa luottoriskijohdannaisiin (”credit default swap”) rahaston salkun suojaamiseksi ja salkunhoidon tehostamiseksi.

Yllä mainittujen, numerolla 2) merkittyjen rahastojen sääntöjä päätettiin tarkentaa siten, että kunkin rahaston sijoituskohteiden luottoluokitusta arvioitaessa käytetään ensisijaisesti sijoituskohteena olevan instrumentin luottoluokitusta aikaisemmin rahastojen säännöissä mainitun liikkeeseenlaskijan luottoluokituksen sijaan. Edellä mainittujen muutosten lisäksi jatkossa kunkin rahaston luottoluokituksena voidaan käyttää Moody’sin ja Standard & Poors’in ohella myös kunkin rahaston säännöissä mainittua Fitch’in luottoluokitusta.

Edellä mainittujen muutosten ohella kaikkiin yllä mainittujen rahastojen sääntöihin on lisäksi tehty UCITS IV -direktiivin ja arvopaperimarkkinalain muutokseen perustuvat päivitykset. Sijoitusrahastojen tuottotavoitteeseen ja riskiprofiiliin ei tule merkittäviä muutoksia sääntömuutosten seurauksena.

Sijoitusrahastojen sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä eikä niillä ole vaikutusta rahasto-omistusten arvoon tai rahastojen sijoituspolitiikkaan.

Danske Invest Rahastoyhtiö informoi rahasto-osuudenomistajia sääntömuutoksesta lisäksi 23.3.2016 lehti-ilmoituksilla Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Uudet 28.4.2016 voimaantulevat säännöt on saatavissa 23.3.2016 alkaen www.danskeinvest.fi -sivuilta, Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200 2580 ma–pe klo 8–20 (pvm/mpm).

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.