Del

Sijoitusrahastojen sääntömuutoksia

Tutustu sijoitusrahastojen Danske Invest Euro High Yield, Euro Yrityslaina, Kestävä Arvo Korko, Mustameri ja Kehittyvät Osakemarkkinat sääntömuutoksiin.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 17.3.2014 pitämässään kokouksessa muuttaa sijoitusrahastojen Danske Invest Euro High Yield, Danske Invest Euro Yrityslaina, Danske Invest Kestävä Arvo Korko, Danske Invest Mustameri ja Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat sääntöjä. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 16.5.2014. Sääntömuutokset tulevat voimaan 15.10.2014.

Danske Invest Euro High Yield, Danske Invest Euro Yrityslaina ja Danske Invest Kestävä Arvo Korko

Sijoitusrahastojen Danske Invest Euro High Yield, Danske Invest Euro Yrityslaina ja Danske Invest Kestävä Arvo Korko sääntöihin lisätään mahdollisuus sijoittaa luottoriskijohdannaisiin (”credit default swap”) rahaston salkun suojaamiseksi ja salkunhoidon tehostamiseksi.

Danske Invest Mustameri ja Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat

Sijoitusrahastojen Danske Invest Mustameri ja Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat säännöissä määriteltyä arvonlaskennan arvostusajankohtaa siirretään arvostuspäivää seuraavaksi aamuksi osuudenomistajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi.

Tuottotavoitteet ja riskiprofiili pysyvät ennallaan

Lisäksi kaikkien edellä mainittujen sijoitusrahastojen sääntöihin on tehty UCITS IV –direktiivin ja arvopaperimarkkinalain muutokseen perustuvat päivitykset. Sijoitusrahastojen tuottotavoitteeseen ja riskiprofiiliin ei tule merkittäviä muutoksia sääntömuutosten seurauksena.

Sijoitusrahastojen sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä, eikä niillä ole vaikutusta rahasto-omistusten arvoon tai rahastojen sijoituspolitiikkaan.

 

Uudet 15.10.2014 voimaantulevat säännöt on saatavissa 4.9.2014 alkaen www.danskeinvest.fi -sivuilta, Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200 2580 ma–pe klo 8–20 (pvm/mpm).

Rahastojen uudet säännöt löydät klikkaamalla alla rahaston nimeä:

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.