Del

Sijoitusrahasto Danske Invest Neutralin sääntömuutos

Tutustu Danske Invest Neutral -rahaston sääntömuutoksiin ja lue salkunhoitaja Teemu Liikasen kommentit.


Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 11.12.2013 pitämässään kokouksessa muuttaa Sijoitusrahasto Danske Invest Neutralin sääntöjä. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 14.2.2014. Sääntömuutokset tulevat voimaan 4.4.2014.


Säännöt vastaamaan paremmin sijoitusstrategiaa
Sijoitusrahasto Danske Invest Neutralin sääntöjä muutetaan siten, että ne vastaavat paremmin rahaston nykyistä korko- ja valuuttamarkkinoille keskittyvää sijoitusstrategiaa.
 
”Neutral-rahasto on käytännössä jo pitkään sijoittanut vain kansainvälisille korko- ja valuuttamarkkinoille. Tähän sijoitusstrategiaan päädyimme saadun asiakaspalautteen ja oman analyysimme perusteella. Tällä sääntöjen muutoksella saadaan säännöt  päivitettyä kuvaamaan paremmin nykyistä sijoitusstrategiaa. Sijoittaja voi nyt yksiselitteisesti luokitella rahaston korkosijoitukseksi ja mikäli hänellä on riskinottohalua, valita sopivia osakerahastoja täydennykseksi”, kertoo Danske Invest Neutral –rahaston salkunhoitaja Teemu Liikanen.
 
 
Uusia mahdollisuuksia tuoton tavoitteluun ja suojaukseen
Sääntömuutoksen myötä rahasto voi muun muassa hyödyntää joustavammin valuuttajohdannaisia parantaakseen rahaston tuottomahdollisuuksia.  Jatkossa rahastolla ei ole enää mahdollisuutta sijoittaa osakemarkkinoille.
 
”Uusien sääntöjen myötä myös valuuttamarkkinoiden käyttö monipuolistuu. Valuuttamarkkinat kuuluvat luontevasti osaksi kansainvälistä korkorahastoa, sillä valuuttojen liikkeisiin vaikuttaa vahvasti muun muassa eri maiden korkotasot ja niiden erot, joihin otamme kantaa muutenkin. Jatkossa voimme käyttää valuuttajohdannaisia sekä tuotontavoitteluun että suojaustarkoituksiin. Rahastolla on nyt mahdollisuus hyötyä sekä eri valuuttojen vahvistumisesta että heikentymisestä paremmin kuin ennen” sanoo Teemu Liikanen.

Riskiprofiili pysyy ennallaan
Sijoitusrahasto Danske Invest Neutralin riskiprofiiliin ei tule merkittäviä muutoksia sääntömuutoksen seurauksena. Suositeltava sijoitusaika rahastoon on edelleen yli vuosi. Sijoitusrahastojen sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.
 
”Neutral rahastolla on selkeästi esimerkiksi lyhyen koron rahastoja enemmän mahdollisuuksia tavoitella tuottoa muun muassa yrityslainoista, eri maiden obligaatioista ja vaihtovelkakirjalainoista. Tuoton tavoittelussa pidetään kuitenkin jalat maassa ja kokonaisriskitasoa seurataan tarkasti. Sijoituksia ei ohjaa mikään indeksi vaan jokainen yksittäinen sijoitus tehdään sen absoluuttinen tuotto mielessä, kuitenkin niin, että se sopii kokonaisuuteen”, jatkaa Teemu Liikanen.
 
Miltä markkinat näyttävät?
”Korkotaso näyttää Euroalueella pysyvän vielä pitkään alhaisena. Tällaisessa ympäristössä monen perinteisen vähäriskisen korkorahaston tuotto voi jäädä alhaiseksi. Toisaalta korkojen nousu ja sen negatiivinen vaikutus markkina-arvoihin voi mietityttää. Neutral-rahaston etuna on, että sillä on välineet myös suojautua johdannaisten avulla, jos korot jossain vaiheessa kuitenkin alkavat jälleen nousta. Piristyvä globaalitalous tarjoaa edelleen mielenkiintoisia sijoitusvaihtoehtoja myös korkopuolella. Neutral sopii sijoittajalle, joka pyrkii parempaan tuottoon ja jolla on riskinottohalukuutta hieman lyhyen korkojen rahastoja enemmän ja sijoitusaika noin vuoden luokkaa”, kertoo Teemu Liikanen.
 
 
Uudet 4.4.2014 voimaantulevat säännöt on saatavissa 1.3.2014 alkaen www.danskeinvest.fi -sivuilta, Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200  2580 ma–pe klo 8–18 (pvm/mpm).
 
Danske Invest Neutral –rahaston säännöt löydät täältä
 
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.