DelClose

Sijoitusrahasto Danske Invest Kestävä Arvo Osake – Muutoksia rahaston säännöissä

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 7.10.2021 pitämässään kokouksessa muuttaa Danske Invest Kestävä Arvo Osake –rahaston sääntöjä. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 17.12.2021. Sääntömuutokset tulevat voimaan 1.2.2022.

Sääntömuutoksen voimaantulon myötä rahaston nimi vaihtuu. Rahaston nimi on jatkossa Sijoitusrahasto Danske Invest ESG Osake.
 
Rahaston sääntöihin tehdään lisäksi EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla annetun asetuksen (SFDR) mukaiset täsmennykset. Rahasto on luokiteltu SFDR asetuksen 8 artiklan mukaiseksi. Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla, huomioiden sijoituskohteina olevien yhtiöiden hyvät hallintotavat. Lisätietoja rahaston noudattamista vastuullisen sijoittamisen periaatteista löytyy voimassa olevalta Rahastoesitteeltä.
 
Edellä kuvatut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Danske Invest Rahastoyhtiö Oy informoi rahasto-osuudenomistajia sääntömuutoksesta Internet-sivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi.
 
Säännöt on saatavissa osoitteesta www.danskeinvest.fi, Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200 2580 (pvm/mpm) ma–pe klo 9-17.
 
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Hallitus
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.