Del

Sijoittajalla ei syytä huoleen osakekurssien laskusta huolimatta

Rahoitusmarkkinoiden tämänhetkinen epävakaus on ohimenevää, arvioi Danske Investin pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen. Lue mistä heilahtelut johtuvat.

Uusi vuosi alkoi globaaleilla osakemarkkinoilla todella epävakaissa merkeissä, mikä on vaikuttanut myös meidän markkinoihimme. Globaalien osakekurssien lasku on monen eri tekijän summa. Merkittävimpiä syitä ovat öljyn hinnan lasku, Kiinan kasvuun liittyvät huolet sekä maan osakekurssien lasku, joka on levinnyt muihinkin maihin. Kiinan viranomaiset ovat samalla antaneet maan valuutan juanin heikentyä, mikä on lisännyt huolestuneisuutta sijoittajien keskuudessa ja aiheuttanut heiluntaa globaaleilla osakemarkkinoilla.
 
Danske Investin pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensenin mukaan sijoittajan on kuitenkin syytä pitää pää kylmänä.
 
"Kiinan epävakauden uusiutuminen on huono uutinen osakemarkkinoille, sillä se voi lähiaikoina aiheuttaa suuria heilahteluja globaaleilla osakemarkkinoilla. Uskomme kuitenkin markkinoiden tasoittuvan jälleen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen ne alkavat nousta uudelleen. Sen vuoksi sijoittaja voi suhtautua tilanteeseen rauhallisesti”, hän toteaa.
 
Seuraavassa tarkastelemme syitä, joiden vuoksi sijoittajien ei kannata huolestua öljyn hinnan laskusta ja Kiinan tilanteeseen liittyvästä epävarmuudesta.
 
Öljyn hinnan lasku
Öljyn ja muiden raaka-aineiden hintojen lasku on aiheuttanut huolta muun muassa yhdysvaltalaisiin yrityslainoihin sijoittaneiden keskuudessa, sillä monet maan energia- ja raaka-ainesektorin yritykset kärsivät matalista hinnoista. Niinpä sijoittajat ovat epävarmoja niiden liikkeeseen laskemien velkakirjojen arvosta. Samalla kehittyvät markkinat kamppailevat heikon kasvun kanssa, ja Brasilian ja Venäjän kaltaiset maat kärsivät vielä lisäksi raaka-aineiden hinnan laskusta.
 
”Halpa öljy vauhdittaa kuitenkin Yhdysvaltojen, Euroopan ja Kiinan kasvua. Lisäksi uskomme Yhdysvaltojen ja Euroopan pankkijärjestelmien olevan niin hyvässä kunnossa, että ne pystyvät selviytymään vaikeuksissa olevien öljy- ja energiayhtiöiden aiheuttamista ongelmista”, Christensen kertoo.
 
Kiinaan liittyvä epävarmuus ja kurssilaskut
Kiinan taloutta leimaa tällä hetkellä liian suuren kapasiteetin ja velkataakan kanssa painiva perusteollisuus, joten Christensen arvioi vuodesta tulevan vaikean maan taloudelle ja talouskasvulle.
 
”Mutta vaikka odotammekin Kiinan kehityksen heikentyvän, maan talouden romahdusta ei ole odotettavissa”, hän korostaa.
 
Viime viikon suuret kurssilaskut manner-Kiinan pörsseissä eivät huoleta pääanalyytikkoa.
 
”Kiinan osakemarkkinoilla toimii paljon keinottelijoita, ja velkavipua yleisesti käyttävät yksityissijoittajat muodostavat 80–90 prosenttia päivittäisestä vaihdosta. Tämän seurauksena jotkin tyypillisesti pienten kasvuyhtiöiden osakkeet on hinnoiteltu todella korkealle.”, Christensen selittää.
 
Hän pitää maan osakemarkkinoiden tämänhetkisiä tapahtumia viime kesän epävakauden jatkumona. Tuolloin Kiinan hallitus yritti tukea markkinoita määräämällä pankit lainaamaan rahaa hallinnon kontrolloimille julkisille laitoksille, jotka pyrkivät osakkeita ostamalla vakauttamaan markkinoita. Samalla se kielsi monia suursijoittajia myymästä osakkeitaan kuuteen kuukauteen. Myyntikielto määritettiin loppuvaksi 8.1.2016, mikä selittää Kiinan osakemarkkinoilla keinottelevien sijoittajien epävarmuutta viime aikoina. Hallinto on kuitenkin asettanut uusia osakkeiden myyntiä rajoittavia sääntöjä.
 
”Uskomme Kiinan hallituksen olevan valmis tekemään melkein mitä tahansa talouden vakauden turvaamiseksi, joten osakekurssien laskun jatkuminen ei todennäköisesti vaikuttaisi maan talouskasvuun kovinkaan paljon”, Christensen toteaa lopuksi.
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.