DelClose

Sääntömuutoksia Danske Invest -rahastoissa

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 26.11.2019 päättänyt muuttaa kaikkien Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen sääntöjä. Finanssivalvonta on 27.1.2020 vahvistanut sijoitusrahastojen ja yhteisten sääntöjen sääntömuutokset. Danske Invest Rahastoyhtiö Oy on 9.12.2019 toimittanut erikoissijoitusrahastojen sääntöjä koskevat muutokset tiedoksi Finanssivalvonnalle.

Sijoitusrahastot
Danske Invest China Danske Invest Kompassi Korko
Danske Invest Euro Government Bond Index Danske Invest Kompassi Osake
Danske Invest Euro High Yield Danske Invest Korko
Danske Invest Euro Yrityslaina Danske Invest MediLife
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt Danske Invest Neutral
Danske Invest Eurooppa Osake Danske Invest Obligaatio
Danske Invest Eurooppa Osinko Danske Invest USA Equity Factors
Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä Danske Invest Russia
Danske Invest India Danske Invest Suomen Pienyhtiöt
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi Danske Invest Suomi Osake
Danske Invest Japani Osake Danske Invest Suomi Osinko Plus
Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat Danske Invest Tavoite 2030
Danske Invest Kestävä Arvo Osake Danske Invest Tavoite 2040
Danske Invest Kompassi 25 Danske Invest Teknologia Indeksi
Danske Invest Kompassi 50 Danske Invest Yhteisökorko
Danske Invest Kompassi 75 Danske Invest Yhteisökorko Plus
 
Erikoissijoitusrahastot
Danske Invest Eliksir Danske Invest Europe Enhanced Index
Danske Invest Emerging Markets Debt Danske Invest High Yield

Sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen sääntöjen muutokset tulevat voimaan 18.3.2020.

Rahastojen sääntöjen keskeiset muutokset:
• Rahastojen sääntöjen rakennetta muutetaan siten, että rahastojen säännöt muodostuvat jatkossa rahastokohtaisista säännöistä ja rahastojen yhteisistä säännöistä.
• Varsinaisesta osuudenomistajien kokouksesta luovutaan.
• Rahasto-osuuksista ei anneta enää jatkossa fyysisiä osuustodistuksia.
• Rahastojen merkintärajoituksia täsmennetään ja rahastoyhtiölle lisätään oikeus lunastaa osuuden-omistajan rahasto-osuudet ilman osuudenomistajan lunastustoimeksiantoa säännöissä erikseen määrätyissä tilanteissa.
 
Edellä mainittujen muutosten lisäksi rahastojen sääntöihin on tehty lukuisia muita tarkentavia sekä sääntelymuutoksiin perustuvia teknisiä muutoksia. Rahastojen palkkiot ja sijoituspolitiikat säilyvät ennallaan.

Edellä kuvatut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Danske Invest Rahastoyhtiö informoi rahasto-osuudenomistajia sääntömuutoksesta myös Internet-sivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi.

Uudet 18.3.2020 voimaantulevat säännöt on saatavissa 18.2.2020 alkaen osoitteesta www.danskeinvest.fi, Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200 20109 ma–pe klo 8–18 (pvm/mpm).

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Hallitus

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.