DelClose

Ratkaisurahastojen hinnoittelu selkeytyy - kustannuksiin enemmän läpinäkyvyyttä

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy selkeyttää ratkaisurahastojensa hinnoittelua 3.1.2018 alkaen. Tavoitteena on lisätä rahastokustannusten läpinäkyvyyttä, jotta asiakas tietäisi entistäkin paremmin ennakkoon kulut, jotka rahastosta veloitetaan.

Mikä muuttuu?
Aikaisemmin asiakkaan maksama palkkio on koostunut rahastojen hinnastosta ilmenevästä rahaston hallinnointipalkkiosta sekä kyseisen rahaston sijoituskohteina olevien rahastojen perimistä palkkioista. Näistä koostuvaa kokonaiskulua kutsutaan juokseviksi kuluiksi, joiden suuruus on vaihdellut vuosittain ratkaisurahaston sijoituskohteiden mukaan.

Jatkossa Rahastoyhtiön veloittamasta hallinnointipalkkiosta katetaan rahaston sijoituskohteina olevien rahastojen perimät palkkiot. Rahaston hallinnointipalkkio ei näin ollen jatkossa poikkea merkittävästi vuotuisista juoksevista kuluista ja asiakas tietää hyvin täsmällisesti ennakkoon rahastosta veloitettavat kulut.

On kuitenkin huomattava, että rahaston sijoituskohteena olevien sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten perimien hallinnointipalkkioiden tuottosidonnainen osa voidaan edelleen veloittaa sijoituskohteena olevasta rahastosta.

Mitä rahastoja hinnoittelumuutos koskee?
Alla rahastot, joita hinnoittelumuutos koskee sekä tiedot 3.1.2018 voimaan tulevista hallinnointipalkkioista:
 

Rahaston nimi Vuoden 2016 juoksevat kulut Hallinnointipalkkio 3.1.2018 alkaen
Danske Invest Kompassi Korko 0,88% 0,90%
Danske Invest Kompassi 25 1,07% 1,05%
Danske Invest Kompassi 50 1,42% 1,40%
Danske Invest Kompassi 75 1,64% 1,60%
Danske Invest Kompassi Osake 1,94% 1,95%
Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat 1,86% 2,00%
Danske Invest Tavoite 2020 1,56% 1,25%
Danske Invest Tavoite 2030 1,96% 1,95%
Danske Invest Tavoite 2040 1,97% 1,95%
Danske Invest Navigaattori 1,67% 1,70%
 
 
Useimpien ratkaisurahastojen juoksevat kulut laskevat hieman viimeisimpiin vahvistettuihin juokseviin kuluihin verrattuna.
 
Mistä saan lisätietoa kustannuksista?
Ratkaisurahastojen hallinnointipalkkiot ilmenevät rahastojen hinnastosta ja vuotuiset juoksevat kulut ovat nähtävissä rahastojen avaintietoesitteistä. Päivitetty hinnasto sekä rahastojen avaintietoesitteet on saatavilla 3.1.2018 alkaen.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.