Del

Rahasto-osuudenomistajien kokous

Rahasto-osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään torstaina 25.4.2013 klo 14.00 Varman auditoriossa.

Rahasto-osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään torstaina 25.4.2013 klo 14.00 Varman auditoriossa, osoitteessa Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki. Sisäänkäynti pääovista. Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 13.00. Tilaisuudessa kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua.
 

Kokouksessa valitaan osuudenomistajien edustajat rahastoyhtiön hallitukseen, tilintarkastaja ja tälle varamies sekä käsitellään muut rahastojen sääntöjen määräämät asiat. Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouk sessa määräytyy kymmenen päivää ennen rahasto-osuudenomistajien kokousta vallitsevan tilanteen mukaan.

Niiden rahasto-osuudenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, tulee ilmoittautua Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:lle viimeistään tiistaina 9.4.2013 kello 18.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, PL 1554, 00075 DANSKE BANK (kuoreen tunnus ”Osuudenomistajien kokous”) tai puhelimitse arkipäivisin alkaen tiistaina 2.4.2013 ja viimeistään 9.4.2013, puh. 0200 2000 klo 8.00–18.00 välisenä aikana. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa ne sijoitusrahastot, joiden kokoukseen osallistuu. Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella. Rahasto-osuudenomistajan puolesta asiamiehenä toimivan henkilön tulee lisäksi esittää päivätty valtakirja.

Kutsu varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen 

Ajo-ohje rahasto-osuudenomistajien kokoukseen****************************************************************


Danske Investin rahasto-osuudenomistajien kokous Tanskaan rekisteröityjen rahastojen osalta pidetään Frederiksbergissa, Tanskassa 16.4.2013. Kokouskieli on tanska. Oheinen kutsu on julkaistu Helsingin Sanomissa 22.3.2013.


Investeringsforeningen Danske Invest (Denmark)
 
 
The annual general meeting of Investeringsforeningen Danske Invest will be held on Tuesday 16th April 2013, at 5.00pm at the Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000  Frederiksberg, Denmark.
 
Agenda
 
1.  Report from the Board of Directors on the past financial year.
 
2.  Submission of the annual report for approval, proposal for the distribution of profits, proposal, if any, for the distribution of proceeds from other asset realisation, and approval of remuneration to the Board of Directors.
 
3.  Election of members to the Board of Directors.


4.  Election of auditors.
 
5.  Proposals submitted by the Board of Directors.
 
6.  Any other business.
 
Admission cards and ballot paper may be ordered directly from VP Investor Services, phone +45 43 58 88 91, or online at www.danskeinvest.dk. Deadline for ordering admission cards and ballot paper is 9th April 2013 at 4.00pm.
 
The agenda and the full wording of any proposals and annual report for 2012 including the auditors’ report will be available for inspection at the Fund’s office and at www.danskeinvest.dk not later than 8th April 2013.
 
The annual general meeting will be held together with Investeringsforeningen Danske Invest Select and Specialforeningen Danske Invest and in Danish.
 
The Board of Directors
 


 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.