Del

Rahasto-osuudenomistajien kokous

Rahasto-osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään torstaina 24.4.2014 klo 14.00 Varman auditoriossa.

Rahasto-osuudenomistajat kutsutaan varsinaiseen rahasto-osuudenomistajien kokoukseen, joka pidetään torstaina 24.4.2014 klo 14.00 Varman auditoriossa, osoitteessa Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki. Sisäänkäynti pääovista. Ilmoittautuminen kokoukseen alkaa klo 13.00. Tilaisuudessa kahvitarjoilu ennen kokouksen alkua.
 

Kokouksessa valitaan osuudenomistajien edustajat rahastoyhtiön hallitukseen, tilintarkastaja ja tälle varamies sekä käsitellään muut rahastojen sääntöjen määräämät asiat. Osallistumisoikeus rahasto-osuudenomistajien kokoukseen ja äänimäärä kokouksessa määräytyy kymmenen päivää ennen rahasto-osuudenomistajien kokousta vallitsevan tilanteen mukaan.

Niiden rahasto-osuudenomistajien, jotka haluavat osallistua kokoukseen, tulee ilmoittautua Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:lle viimeistään tiistaina 8.4.2014 kello 18.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Danske Invest Rahastoyhtiö Oy, PL 1554, 00075 DANSKE BANK (kuoreen tunnus ”Osuudenomistajien kokous”) tai puhelimitse arkipäivisin alkaen tiistaina 1.4.2014 ja viimeistään 8.4.2014, puh. 0200 2000 (pvm/mpm) klo 8.00–18.00 välisenä aikana. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Ilmoittautuessa tulee ilmoittaa ne sijoitusrahastot, joiden kokoukseen osallistuu. Kaikkien kokoukseen osallistuvien tulee todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella. Rahasto-osuudenomistajan puolesta asiamiehenä toimivan henkilön tulee lisäksi esittää päivätty valtakirja.

Kutsu ja ajo-ohje rahasto-osuudenomistajien kokoukseen

 


****************************************************************


Danske Investin rahasto-osuudenomistajien kokous Tanskaan rekisteröityjen rahastojen osalta pidetään Frederiksbergissa, Tanskassa 24.4.2014. Kokouskieli on tanska. Oheinen kutsu on julkaistu Helsingin Sanomissa.


Investeringsforeningen Danske Invest (Denmark)

Investeringsforeningen Danske Invest Select (Denmark)

 
 
The annual general meeting of Investeringsforeningen Danske Invest and Investeringsforeningen Danske Invest Select will be held on Thursday 24th April 2014, at 5:00 pm at the Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, Denmark.
 
Agenda
 
1.  Report from the Board of Directors on the past financial year.
 
2.  Submission of the annual report for approval, proposal for the distribution of profits, proposal, if any, for the distribution of proceeds from other asset realisation, and approval of remuneration to the Board of Directors.
 
3.  Election of members to the Board of Directors.


4.  Election of auditor.
 
5.  Proposals submitted by the Board of Directors.
 
6.  Any other business.
 
Admission cards and ballot papers may be ordered by sending an e-mail to Danske Invest Management A/S at danskeinvest@danskeinvest.com addressed to Mr. Peter Westenholz attached proof of holding of units.
 
Deadline for ordering admission cards and ballot paper is 14th April 2014 at 4.00pm.
 
The agenda and the full wording of any proposals and annual report for 2013 including the auditors’ report will be available for inspection at the Fund’s office and at www.danskeinvest.dk not later than 15th April 2013.
 
The Board of Directors
 
Investeringsforeningen Danske Invest Select is marketed under the secondary name of Investeringsforeningen Danske Invest Engros.


 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.