Del

Rahastojen Arvo Euro Value, Arvo Nordic Value ja Danske Invest Euro Korko sääntömuutokset

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 21.12.2011 pitämässään kokouksessa muuttaa Sijoitusrahastojen Arvo Euro Value, Arvo Nordic Value ja Danske Invest Euro Korko sääntöjä.

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 23.3.2012 (Danske Invest Euro Korko 20.2.2012). Sääntömuutokset tulevat voimaan 20.6.2012.

Arvo Euro Value
Sijoitusrahasto Arvo Euro Valuen sääntöjä muutetaan siten, että rahaston sijoitusstrategiana ollut arvostrategia muuttuu osinkostrategiaksi, rahaston tuottosidonnainen palkkio poistetaan ja hallinnointipalkkio on jatkossa 1,6 % (p.a.)*, jolloin rahaston palkkiorakenne on yhdenmukainen Danske Investin muun rahastovalikoiman kanssa.

Sijoitusrahasto Arvo Euro Valuen vertailuindeksi muutetaan epäviralliseksi vertailuindeksiksi. Jatkossa rahaston epävirallinen vertailuindeksi on MSCI Daily TR Net Europe -indeksi. Sääntömuutoksen yhteydessä Sijoitusrahasto Arvo Euro Valuen nimi muuttuu. Rahaston uusi nimi on Sijoitusrahasto Danske Invest Eurooppa Osinko.
 
Arvo Nordic Value
Sijoitusrahasto Arvo Nordic Valuen sääntöjä muutetaan siten, että rahaston sijoitusstrategiana ollut arvostrategia muuttuu pohjoisen alueen pienyhtiöihin keskittyväksi strategiaksi. Rahaston tuottosidonnainen palkkio poistetaan ja hallinnointipalkkio on jatkossa 1,6 % (p.a.)*, jolloin rahaston palkkiorakenne on yhdenmukainen Danske Investin muun rahastovalikoiman kanssa.
 
Sijoitusrahasto Arvo Nordic Valuen vertailuindeksi muutetaan epäviralliseksi vertailuindeksiksi ja jatkossa rahaston epävirallinen vertailuindeksi on VINX Small Cap NI -indeksi. Sääntömuutoksen yhteydessä Sijoitusrahasto Arvo Nordic Valuen nimi muuttuu. Rahaston uusi nimi on Sijoitusrahasto Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt.
 
* Sijoitusrahastojen Arvo Euro Value ja Arvo Nordic Value sääntömuutosta koskevassa 19.5.2012 julkaistussa lehti-ilmoituksessa ja asiakaskirjeissä oli valitettavasti virhe hallinnointipalkkion osalta. Aiemmin ilmoitetusta poiketen hallinnointipalkkio on 20.6.2012 alkaen 1,75 % (p.a.).

Danske Invest Euro Korko
Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Koron sääntöjä muutetaan vastaamaan eurooppalaista rahamarkkinarahastojen määritelmää. Rahaston sääntöjen muutokset koskevat mm. korko- ja luottoriskiä mittaavia tunnuslukuja ja rahaston sijoituskohteiden luottoluokitusvaatimuksia. Muutokset pienentävät rahaston sijoitusten keskimää räistä jäljellä olevaa juoksuaikaa ja sallittua korkoriskiä.

Lisäksi Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Koron nimi muuttuu. Rahaston uusi nimi on Sijoitusrahasto Danske Invest Rahamarkkina.
 

Sijoitusrahastojen sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Danske Invest Rahastoyhtiö informoi rahasto-osuudenomistajia sääntömuutoksista lisäksi kirjeitse.
 
Uudet 20.6.2012 voimaantulevat säännöt on saatavissa 18.5.2012 alkaen www.danskeinvest.fi -sivuilta, Sampo Pankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200 2580 ma–pe klo 9–18 (pvm/mpm).

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.