Del

Pohjoismaiden vakauteen kannattaa sijoittaa

Pohjoismaiden markkinoiden vakaat olot tekevät niistä houkuttelevan sijoituskohteen. Lue Danske Invest Pohjoisen Parhaat -rahaston salkunhoitajan Seppo Kurki-Suonion haastattelu.

Seppo Kurki-Suonio, olet Pohjoisen Parhaat -rahaston  päävastuullinen salkunhoitaja. Miksi uskot, että pohjoismaisiin osakkeisiin kannattaa sijoittaa?

”Pohjoismaiden markkinoille on ollut ominaista vakaat taloudelliset olot, mitkä tekevät niistä houkuttelevan sijoituskohteen. Ensinnäkin Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Suomen valtioiden velkaantuneisuus on suhteellisen matala. Lisäksi yritykset hyötyvät ennakoitavasta verotuksellisesta ympäristöstä. Alueella on myös vakaa pankkijärjestelmä, joka voi ylpeillä korkealla vakavaraisuudellaan, mikä mahdollistaa yrityksille lainan saannin kohtuullisilla ehdoilla. Verrattuna Keski- ja Etelä-Eurooppaan kasvunäkymät ovat hyvät: talous on vahva viennin osalta ja se on hyvin kilpailukykyinen johtuen muun muassa vahvoista yrityksistä niin konepaja- kuin lääketeollisuudessa sekä hyvin kasvavassa kuluttajakaupassa. Itse asiassa eri alojen läsnäolo tarjoaa sijoittajille erinomaisia mahdollisuuksia paitsi hajauttaa sijoituksensa, myös painottaa eri teemoja markkinoiden näkymien mukaan.”

Miltä Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Suomen näkymät näyttävät?

”Tanska on toipumassa pitkästä taantumasta. Asuntojen hinnat ovat osittain lähteneet nousuun, pankkijärjestelmä on sulatellut runsasta ongelmalainataakkaa ja vienti on lähtenyt vetämään.  Pidämme varsinkin lääketeollisuuden ja varustamoiden näkymiä mielenkiintoisina. Ruotsin taloudessa taas on mennyt erittäin hyvin jo parin vuoden ajan. Maan konepajayhtiöt ovat finanssikriisin aikana tehostaneet toimintaansa, minkä lisäksi lukuisat kuluttajayhtiöt ovat onnistuneet laajentamaan toimintaansa ulkomailla. Myös monet rakennusyhtiöt tekevät paranevaa tulosta vahvan kotimarkkinan sekä ulkomaisen liiketoiminnan auttamina.
 
Norjan talouskasvu on tasaantumassa öljyn ja kaasun hintaodotusten maltillistumisen vuoksi. Norjalaisissa yhtiöissä on kuitenkin runsaasti energialuonnonvarojen etsimiseen ja jalostamiseen liittyvää osaamista, joka palautunee jälleen valokeilaan, kun maailman talouskasvu kerää vauhtia ja energian kysyntä kasvaa. Suomi painii heikon kotimarkkinan ja teollisuuden rakenteellisten haasteiden kanssa. Kiinnostavia ja maailman talouskasvusta hyötyviä yhtiöitä löytyy tosin täältäkin, muun muassa kuluttajasektorista ja konepajoista.”
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.