Del

Pienyhtiöt ovat suoriutuneet markkinoiden keskiarvoa paremmin

Osakemarkkinoiden pienimmät yritykset ovat vuosien ajan tuottaneet hyvin.

Sijoittaminen pieniin eurooppalaisyrityksiin, ja niiden hieman kohonnut riski on palkittu tällä vuosituhannella. Tiedot tammikuun 2001 ja heinäkuun 2015 väliltä osoittavat, että eurooppalaisten pienyhtiöiden (small cap) osakkeiden vuotuinen keskituotto on ollut 9,5 %, kun taas keskikokoisten (mid cap)  ja suuryhtiöiden (large cap) osakkeet tuottivat vuodessa samalla jaksolla vain 3,7 %. Kaikkiaan eurooppalaiset pienyhtiöt ovat MSCI:n eurooppalaisen small cap -indeksin alusta eli vuodenvaihteesta 2001 lähtien tuottaneet 275 prosenttia, mikä on huikeat 206 prosenttiyksikköä enemmän kuin niitä suurempien yritysten tuotto.

Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt -rahaston salkunhoitaja Ivan Larsenin mukaan kyseessä on historiallisesti hyvin tunnettu suuntaus, joka on dokumentoitu vuosikymmenien ajalta ja jonka MSCI:n uusimmat tietosarjat jälleen vahvistavat.

”Pienyhtiöiden osakkeiden ylivertaiselle tuotolle on useita selityksiä. Usein pienyhtiöt ovat innovatiivisia ja joustavia, joten ne pystyvät valtaamaan markkinaosuuksia ja vahvistamaan kasvuaan. Niiden joukossa on useita tulevaisuuden voittajia. Suuryrityksetkin ovat joskus olleet pieniä”, Larsen summaa.

Riskinotto palkitaan
Ivan Larsen huomauttaa kuitenkin, että pienyhtiöiden osakkeisiin on historiallisesti liittynyt enemmän riskejä kuin suuryhtiöiden osakkeisiin, kun riskejä mitataan osakkeiden jatkuvina kurssimuutoksina.

”Osakkeita ei ole analysoitu läpikotaisin, mikä tekee niistä epävarmoja sijoituskohteita. Pienyhtiöiden osakkeita vaihdetaan kuitenkin selvästi vähemmän kuin suuryritysten osakkeita. Siksi jo pienehkötkin myynti- ja ostoerät voivat vaikuttaa kurssiin. Onkin luonnollista, että sijoittajat odottavat riskinoton palkkioksi lisätuottoa”, Larsen huomauttaa.

Historiallisesti osakemarkkinoiden laskiessa pienyhtiöiden osakkeiden kurssit ovat laskeneet suuryhtiöiden osakkeiden kursseja voimakkaammin. Syynä saattaa olla, että sijoittajat siirtyvät epävarmoina aikoina varmempiin sijoituskohteisiin. Suhdanteen kääntyessä pienyhtiöiden segmentti tapaa menestyä suuria yrityksiä paremmin.

Pienyhtiön osakkeen raja
Kukin pörssi ja sijoituspankki määrittää pienyhtiön osakkeen rajan omalla tavallaan, mutta tavallisesti rajana on 0,3–3 miljardin Yhdysvaltain dollarin markkina-arvo. Nasdaq Nordic, joka harjoittaa pörssitoimintaa muun muassa Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa, on asettanut ylärajaksi 0,5 miljardia dollaria.

Lue koko artikkeli Investorview-lehden sähköisestä versiosta sivulta 36.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.