DelClose

Osuudenomistajien edustajan valinta Danske Invest Management A/S:n hallitukseen

Danske Investin Tanskaan rekisteröityjen rahastojen osuudenomistajat voivat valita edustajansa Danske Invest Management A/S -yhtiön hallitukseen.

Danske Investin Tanskaan rekisteröityjen sijoitusrahastojen osuudenomistajat voivat valita heidän edustajansa rahastoja hallinnoivan Danske Invest Management A/S -yhtiön hallitukseen.

Edustajan voivat valita seuraavien Danske Investin rahastojen osuuslajien osuudenomistajat:
 

 • Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR
 • Danske Invest Global StockPicking, osuuslaji EUR
 • Danske Invest Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h
 • Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h
 • Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR W
 • Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
 • Danske Invest Engros Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h
 • Danske Invest Engros Global High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h
 • Danske Invest Engros Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W
 • Danske Invest Engros US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h
 • ProCapture Europe Index Fund, osuuslaji EUR W
 • ProCapture Global AC Index Fund, osuuslaji EUR W
 • ProCapture Global Emerging Markets Index Fund, osuuslaji EUR W
 • ProCapture Japan Index Fund, osuuslaji EUR W
 • ProCapture Pacific incl. Canada ex. Japan Index Fund, osuuslaji EUR W
 • ProCapture USA Index Fund, osuuslaji EUR W
 • ProCapture USA Index Fund, osuuslaji EUR W h

Yllä mainittujen, Danske Invest Management A/S:n hallinnoimien rahastojen osuudenomistajilla on Tanskan lainsäädännön mukaan mahdollisuus valita yksi yhtiön hallituksen jäsen, joka toimii heidän edustajanaan.

Osuudenomistajien edustaja on tasavertainen muiden hallituksen jäsenten kanssa, ja hänen on yhteistyössä heidän kanssaan varmistettava, että yhtiö ja sen hallinnoimat rahastot toimivat tehokkaasti. Edustaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Ehdokasasettelu
Kaikki osuudenomistajat voivat asettaa ehdokkaita. Lisäksi ehdokkaita voivat asettaa myös sijoittajien ja kuluttajien edunvalvontaorganisaatiot. Ehdokkaan täytyy kuitenkin täyttää tietyt vaatimukset voidakseen istua Danske Invest Management A/S:n hallituksessa. Hänellä täytyy olla riittävästi tietoa, ammattitaitoa ja kokemusta alalta eikä hän saa olla konkurssimenettelyssä tai vastaavassa.

Ehdokas asetetaan kirjallisella, englanninkielisellä hakemuksella (ehdokkaan ansioluettelo tulee olla liitteenä), joka lähetetään 4.–15.2.2019 joko postitse osoitteeseen Danske Invest Management A/S, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark tai sähköpostitse osoitteeseen afen@danskeinvest.com.

Ehdokkaiden nimet julkistetaan tällä sivustolla 25.2.2019.


 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.