Del

Onko Eurooppa uusi kasvuveturi?

Euroalueen kasvu on hyvässä vauhdissa, mikä on saanut eurooppalaiset osakkeet nousemaan tänä vuonna 20 prosenttia. Danske Investin pääanalyytikko Bo Bejstrup Christensen arvioi kasvun voivan vielä voimistua tulevaisuudessa.

2015 on toistaiseksi ollut uskomattoman suotuisa vuosi eurooppalaisille osakkeille. Mutta siirrytäänpä ensin hiukan ajassa taaksepäin. Euroaluetta useita vuosia piinanneiden kriisien ja matalan kasvun jälkeen alueen piti lähteä toden teolla kasvuun vuonna 2014. Vuoden alku näyttikin hyvältä kasvun ollessa tuolloin lähes kaksi prosenttia. Mutta viime kesän ja alkusyksyn aikana euroalueen vauhti hyytyi, ja kasvu putosi lähes yhteen prosenttiin.

Pessimismi levisi jälleen markkinoille, ja matala kasvu sai Euroopan keskuspankin (EKP) ilmoittamaan löysän rahapolitiikan jatkamisesta. Meidän arviomme mukaan euroalueen kasvu tulee olemaan jälleen lähes kaksi prosenttia. Kasvun taustalla on euron heikentyminen, öljyn hinnan lasku sekä EKP:n löysä rahapolitiikka.

Eurooppalaiset osakkeet ovat tänä vuonna jo nousseet 20 prosenttia, mutta jos edellä mainitut tekijät jäävät väliaikaisiksi, herää kysymys pysähtyykö kasvu tähän.

Meidän mielestämme näin ei tule käymään. Uskomme kasvun jatkavan nousuaan. Ratkaiseva tekijä tässä on mielestämme se, että EKP julkaisi äskettäin uusimman tutkimuksen pankkien halukkuudesta luotonantoon. Tutkimuksen viesti on, että pankit pyrkivät yhä helpottamaan yksityisen sektorin luotonsaantia. Meidän mielestämme tärkeintä on kuitenkin se, että pankit ilmoittavat helpottavansa nyt myös pk-yritysten luotonsaantia nopeammin kuin kertaakaan viimeisten viiden vuoden aikana.

Euroopan kasvu voi nopeutua
Euron heikkenemisen ja öljyn hinnan laskun kaltaisten väliaikaisten tekijöiden lisäksi helpommin saatavilla oleva pankkirahoitus sekä yleisesti parantuneet olosuhteet ovat ratkaisevia tekijöitä Euroopan kasvun vauhdittamisessa ja vauhdin ylläpitämisessä. Odotamme euroalueen kasvun voivan nousta 2,5 prosenttiin, kun tällä hetkellä arvioimme kasvun olevan noin kaksi prosenttia.

Tämä on hieno saavutus alueelle, jonka pitkän ajan kasvumahdollisuudet ovat lähempänä yhtä kuin kahta prosenttia. Pääosin juuri tästä syystä suosittelemmekin yhä eurooppalaisia osakkeita sijoittajillemme, vaikka ne ovat jo nousseet huomattavasti tänä vuonna.

Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että euroalueen kasvua uhkaavat yhä poliittiset riskit sekä Yhdysvaltojen keskuspankin myöhemmin tänä vuonna tapahtuva ensimmäinen koronnosto, joka voi saada markkinat nikottelemaan. Sen vuoksi on tärkeää, että sijoittajat seuraavat jatkuvasti markkinoiden kehitystä ja arvioivat, miten eurooppalaiset osakkeet vaikuttavat omaan salkkuun. Emme odota myöskään, että eurooppalaiset osakkeet jatkavat rakettimaista nousuaan, mutta ne ovat yhä mielenkiintoisia.

Nopein kasvu sitten eurokriisiä edeltävien aikojen
Tarkoittaako tämä, että Euroopasta on tullut maailmantalouden uusi kasvuveturi?
Ei tietenkään, sillä vaikka 2,5 prosentin kasvu on hyvä, sitä on edeltänyt pitkä erittäin heikon kasvun kausi. Ja vaikka kasvu jatkuisikin nopeana, lähtötilanne oli erittäin heikko. Työttömyys on monissa maissa yhä liian korkealla tasolla, eivätkä yritykset ole vieläkään innostuneet investoimaan. Tilannetta voidaan verrata esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jonka ensimmäisen vuosineljänneksen kasvuksi arvioimme vain 1,5 prosenttia. Odotamme kuitenkin yhä maan talouden kasvavan noin kolme prosenttia loppuvuoden aikana. Euroalueen talous kasvaa kuitenkin tällä hetkellä nopeammin kuin koskaan eurokriisin jälkeen, ja siinä on tarpeeksi syytä iloon.

”Tällä hetkellä suosimme Kompassirahastojen osakesijoituksissa eurooppalaisia yhtiöitä pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden sijaan. Euroopasta etsimme tuottavia sijoituskohteita myös Pohjoismaista Suomi mukaan lukien. Danske Invest Eurooppa Osake -rahastossa ylipainotamme mm. rahoitus- ja IT-alan yrityksiä. Vastaavasti energia-sektorin yritysten suhteen olemme varovaisia,” kertoo salkunhoitaja Tony Schildt.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.