Del

Naiset ja sijoittaminen – kuin luotuja toisilleen

Sijoittaminen ja raha ovat asioita, joita harvoin liitetään niihin ihannekuviin mitä naisista on - puhutaan sitten superäideistä, supervaimoista tai muista roolimalleista, joihin naiset mielellään samaistuvat. Naisilla, kuten miehilläkin, on kuitenkin monia hyviä syitä säästää ja sijoittaa.

Sijoittaminen ja raha ovat asioita, joita harvoin liitetään niihin ihannekuviin mitä naisista on - puhutaan sitten superäideistä, supervaimoista tai muista roolimalleista, joihin naiset mielellään samaistuvat. Sijoitusasiat tuntuvat myös keskimäärin kiinnostavan naisia vähemmän kuin miehiä. Naisilla, kuten miehilläkin, on kuitenkin monia hyviä syitä säästää ja sijoittaa; tulevaisuuden hankinnat, yllättävät menot, eläkeaikaan varautuminen jne. Näistä viimeisin on ehkä tärkein. Naiset nimittäin elävät Suomessa keskimäärin noin 6 vuotta miehiä pidempään.

"Tämä on loistouutinen meille naisille! Mutta se myös tarkoittaa, että naisilla on miehiäkin suurempi syy turvata oma eläkeajan hyvinvointi. Lisäksi naisten palkat ja siten myös eläkkeet ovat keskimäärin pienempiä kuin miehillä, mikä luo lisäsyyn säästämiselle", toteaa Danske Bankin ekonomisti Henna Mikkonen.

Naisten ja miesten sijoitustyyleissä eroja
Keskimäärin naiset niin Suomessa kuin monissa muissakin maissa ovat turvahakuisempia kuin miehet. Tämä turvahakuisuus tuo tullessaan monia hyviä puolia, mutta myös haasteita. Turvahakuisuuden tuoma suurin haaste on se, että naiset sijoittavat kohteisiin, joiden tuotto-odotukset ovat vaatimattomampia – tai pahimmassa tapauksessa eivät sijoita ollenkaan tappioiden pelossa.

"Esimerkiksi Suomessa naisilla on selvästi suurempi osuus varoistaan talletuksissa ja muissa matalan riskin kohteissa, joista on tällä hetkellä lähes mahdoton saada edes inflaation ylittävää tuottoa. Toisin sanoen naisten säästöistä valtaosa menettää todellista arvoaan koko ajan. Ja korkotason mataluudesta johtuen tämä haasteellinen tilanne todennäköisesti jatkuu myös tulevina vuosina", Mikkonen kertoo. 

"Vastaavasti osakesijoituksia naisilla on miehiä vähemmän. Vaikka osakkeiden arvot heiluvat, ovat ne kuitenkin sijoituskohde, jotka tarjoavat pitkällä tähtäimellä parempaa tuottoa. Eli vaikka naisilla on pidemmän eliniän vuoksi suurempi tarve saada tuottoa sijoituksilleen, sijoitamme me käytännössä juuri päinvastoin!"

Naisten turvahakuisuudessa myös hyvää
Hyvää turvahakuisuudessa on se, että naiset harvemmin ottavat tarpeettomia riskejä sijoituksia tehdessään.

"Naiset harvemmin pyrkivät löytämään lyhyen tähtäimen tähtisijoituksia suurella riskillä – strategia, joka onnistuessaan voi tarjota mukavia tuottoja, mutta toimii valitettavan harvoin. Naiset ovat tyypillisesti sijoittajina myös pitkäjänteisempiä kuin miehet ja hötkyilevät miehiä vähemmän", kuvailee Mikkonen.

Erään USA:ssa tehdyn akateemisen tutkimuksen* mukaan naiset ovat saaneet osakesijoituksilleen parempaa tuotto kuin miehet. Mikkosen mukaan tämä ero ei johdu siitä, että naiset valitsisivat parempia yksittäisiä osakkeita, vaan siitä, että he käyvät selvästi vähemmän kauppaa kuin miehet. Siten miehillä kaupankäyntikulut ja mahdolliset verot vähentävät heidän saamaansa kokonaistuottoa. Maltti on usein valttia sijoitusmarkkinoilla ja se tuntuu olevan naisille luontevampaa!

Miesten haasteena liiallinen itseluottamus?
Jos turvahakuisuus on naisten suurin haaste sijoittamisessa, on liiallinen itseluottamus sitä monelle miehelle. Siinä kuin turvahakuisuus, myös liiallinen itseluottamus tuo tullessaan sekä hyviä että huonoja puolia. Miehet harvemmin arkailevat sijoittamisen aloittamista ja sijoittavat enemmän varojaan korkeamman tuotto-oletuksen kohteisiin. Nämä molemmat mahdollistavat paremmat tuotot pitkässä juoksussa.

"Pahimmillaan liiallinen itseluottamus ja usko omiin kykyihin yksittäisten sijoituskohteiden valinnassa ja ostojen/myyntien ajoittamisessa voi johtaa huonosti hajautettuihin sijoitussalkkuihin ja liialliseen kaupankäyntiin", sanoo Mikkonen. 

"Joku on todennut, että ”Miesten aivot ovat kuin laser, naisten kuin tutka”. Tämä näkyy myös sijoittamisessa. Miehet helposti porautuvat sijoituspäätöksiä tehdessään numeerisiin yksityiskohtiin (esim. yrityksen tilipäätöstietoihin ja tunnuslukuihin). Naiset haluavat usein katsoa asioita useammasta eri näkökulmasta. Yksi ilmentymä tästä on se, että sijoituskohteiden vastuullisuus tuntuu kokemukseni mukaan kiinnostavan naisia enemmän (lue Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen periaatteista www.danskebank.fi-Yritysvastuu-VastuullinenSijoittaminen)."

Mikkonen kiteyttää, että naisilla on sijoittajina monia ominaisuuksia, jotka sopivat pitkäjänteiseen vaurastumiseen. Kunhan vain naiset eivät anna turvahakuisuuden olla esteenä sijoittamisen aloittamiselle tai riskipitoisempien (mutta pitkässä juoksussa paremmin tuottavien) sijoituskohteiden valinnalle.

PS: Naisista kuten miehistäkin löytyy monenlaisia yksilöitä ja yllä harrastettu yleistys ei siten tietenkään päde kaikkiin. Itse Mikkonen ei esimerkiksi tunnista turvahakuisuutta omassa käyttäytymisessään, sillä lähes kaikki hänen säästönsä ovat osakkeissa. Älköön siis kukaan loukkaantuko!
 

Neuvot naiselle
 

  • Aloita säästäminen! Mitä aiemmin aloittaa, sitä pienemmillä summilla saa kokoon mukavan potin ajan myötä.
  • Löydä itsellesi sopiva riskitaso – varo liiallista turvahakuisuutta. Danske Bankin sijoitusasiantuntijat auttavat oman sijoitusprofiilin löytämisessä.
  • On monta tapaa sijoittaa, löydä itsellesi sopivin. Sijoittaminen voi olla helppoa ja vaivatonta tai enemmän aikaavievää (mutta usein mielenkiintoista). Ei ole yhtä oikeaa tapaa.
 

*Barber and Odean: ”Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence and Commons Stock Investment”. University of California
 

 
 
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.