Del

Näin toimii pohjoismainen sijoittaja

Danske Investin teettämä kyselytutkimus valottaa pohjoismaisten sijoittajien näkemyksiä.

TNS Gallupin Danske Investin toimeksiannosta tämän vuoden huhti–toukokuussa tekemään kyselyyn vastasi 4 088 ihmistä pohjoismaista, ja vastaajia oli vähintään tuhat maata kohden. Vastaajat ovat kuvailleet itseään aktiivisiksi sijoittajiksi tai sijoittamisesta kiinnostuneiksi.
 
Osakerahastot suosiossa – paitsi Tanskassa
Tanskalaiset erottuvat neljän Pohjoismaan sijoittajien joukosta suosimalla yksittäisiä osakkeita osakerahastojen sijaan. Peräti 62 prosentilla kyselyyn vastanneista tanskalaissijoittajista on salkussaan yksittäisiä osakkeita, mutta vain 26 prosenttia on sijoittanut osakerahastoon. Muissa Pohjoismaissa osakerahastojen suosio on paljon suurempi. Suomalaisista sijoittajista 52 prosentilla on yksi tai useampi osakerahastosijoitus, ruotsalaisista 64 prosentilla ja norjalaisista 65 prosentilla.
 
Paikallisten osakkeiden kiinnostavuus
Sijoittajia tyypillisesti kiinnostavat eniten oman maansa osakemarkkinat, kuten tiedetään. Kiinnostuksen aste vaihtelee kuitenkin selvästi Pohjoismaasta toiseen. Noin kaksi kolmasosaa ruotsalais- ja tanskalaissijoittajista on nyt erittäin tai jokseenkin kiinnostuneita paikallisista osakkeista. Suomalaiset ja norjalaiset sen sijaan eivät liputa niin paljon kotimaisen puolesta. Ruotsin ja Tanskan paikalliselle kiinnostukselle ei ole selvää selitystä. Toukokuun puolivälin indeksitietojen mukaan tanskalaisosakkeet olivat toki viime vuoden aikana Pohjolan parhaita, mutta Ruotsissa osakemarkkinat ovat pärjänneet heikoimmin.
 
Ruotsalaiset sijoittavat itsenäisimmin
Lähes puolet ruotsalaissijoittajista ei koe kaipaavansa neuvontaa ennen sijoituskohteidensa valintaa, siinä missä tanskalaisista sijoittajista 28 prosenttia eli noin joka neljäs katsoo pärjäävänsä ilman neuvoja. Ääripäiden väliin jäävät Suomi 38 prosentin ja Norja 35 prosentin osuudellaan.
 
Tulosta saattaa osaltaan selittää se, että ruotsalaiset sijoittajat suosivat selvästi tanskalaisia enemmän rahastosijoittamista, ja siinä salkunhoitaja valikoi rahaston osakkeet ja varmistaa salkun hajautuksen.
 
Uskon puute Venäjää ja Brasiliaa kohtaan
Venäjä ja Brasilia eivät voisi vähempää kiinnostaa pohjoismaisia sijoittajia – vain alle 17 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää niitä kiinnostavina markkinoina juuri nyt. Sijoittajien suhtautuminen eurooppalaisiin osakkeisiin sitä vastoin on paljon myönteisempää. Ne kiinnostavat joka toista sijoittajaa ja amerikkalaisosakkeet puolestaan hieman alle 39 prosenttia sijoittajista. Eurooppalaisten ja amerikkalaisten osakkeiden kurssit eivät tyypillisesti vaihtele yhtä paljon verrattuna sellaisten kehittyvien talouksien kuin Venäjän ja Brasilian markkinoihin, joita viime vuosina ovat kaiken muun lisäksi koetelleet myös öljyn ja raaka-aineiden hintojen lasku.

Voit lukea lisää Brasiliasta Investorview-lehden uusimmasta numerosta.
 
Tutustu koko tutkimukseen tästä

Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu Investorview-lehden numerossa 2016/2.

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.