DelClose

Muutoksia sijoituspolitiikassa ja rahastokohtaisissa säännöissä

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 4.6.2020 pitämässään kokouksessa muuttaa Danske Invest Euro High Yield –rahaston rahastokohtaisia sääntöjä, sijoituspolitiikkaa sekä vertailuindeksiä. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 1.10.2020. Sääntömuutokset tulevat voimaan 9.11.2020.

Rahaston sijoituspolitiikkaa muutetaan siten, että jatkossa rahaston sijoituskohteen liikkeeseenlaskijalla tulee olla positiivinen tai positiivisesti kehittyvä ESG-profiili (Environment, Social and Governance). Jatkossa sijoituskohteen riskejä ja mahdollisuuksia arvioitaessa käytetään taloudellisten kriteerien lisäksi myös ESG kriteerejä. Lisäksi pyritään välttämään kokonaan sijoituksia tietyille haitallisiksi luokitelluille aloille.
 
Sääntömuutoksen voimaantulon yhteydessä rahaston nimi sekä vertailuindeksi muuttuvat. Rahaston nimi on jatkossa Sijoitusrahasto Danske Invest Euro Sustainable High Yield ja vertailuindeksi Bloomberg-Barclays Capital Euro High Yield 3% Issuer Capped Index.
 
Sääntömuutoksella ei ole vaikutusta rahaston palkkioihin.
 
Edellä kuvatut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Danske Invest Rahastoyhtiö Oy informoi rahasto-osuudenomistajia sääntömuutoksesta lisäksi Internet-sivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi.
 
Uudet 9.11.2020 voimaantulevat säännöt on saatavissa 8.10.2020 alkaen osoitteesta www.danskeinvest.fi, Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200  2580 ma–pe klo 8–18 (pvm/mpm).
 
 
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Hallitus

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.