DelClose

Muutoksia rahaston säännöissä ja hallinnointipalkkiossa

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 17.12.2020 pitämässään kokouksessa muuttaa Danske Invest USA Equity Factors –rahaston sääntöjä ja hallinnointipalkkiota. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 18.3.2021. Sääntömuutokset tulevat voimaan 19.5.2021.

Sääntömuutosten myötä rahaston sijoitustoiminnan tavoite on jatkossa jäljitellä rahaston vertailuindeksin tuottokehitystä. Rahaston vertailuindeksi MSCI USA Index säilyy ennallaan. Rahaston salkunhoitajana jatkaa Danske Bank Asset Management.
 
Sääntömuutoksen voimaantulon myötä rahaston nimi muuttuu ja rahaston hallinnointipalkkiota alennetaan. Rahaston nimi on jatkossa Sijoitusrahasto Danske Invest USA Indeksi. Rahaston eri osuuslajien hallinnointipalkkiot ilmenevät alla olevasta taulukosta.
 

Sijoitusrahasto Danske Invest USA Indeksi
(19.5.2021 alkaen)
Vuotuinen hallinnointipalkkio (19.5.2021 alkaen)
Osuuslaji K / T 0,35 %
Osuuslaji I K / I T 0,30 %
Osuuslaji W K / W T 0,25 %

Edellä kuvatut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Halutessasi voit 18.6.2021 asti vaihtaa omistamasi Danske Invest USA Equity Factors rahasto-osuudet kokonaan tai osittain toiseen Suomeen rekisteröityyn Danske Invest-sijoitusrahastoon ilman vaihdon yhteydessä perittäviä palkkioita. Danske Invest Rahastoyhtiö Oy informoi rahasto-osuudenomistajia sääntömuutoksesta lisäksi Internet-sivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi.
 
19.5.2021 voimaantulevat säännöt on saatavissa osoitteesta www.danskeinvest.fi, Danske Bankin konttoreista sekä Asiakaspalvelusta 0200 2580 (pvm/mpm) ma–to klo 8–20 ja pe 8-18.
 
 
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
Hallitus
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.