DelClose

Muutoksia Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake -rahastossa

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt vaihtaa Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake -rahaston salkunhoitajaa ja sijoituspolitiikkaa sekä alentaa rahaston hallinnointipalkkiota.

Danske Invest seuraa ja arvioi jatkuvasti kaikkien hallinnoimiensa rahastojen salkunhoitajien menestystä varmistaakseen, että se voi tarjota sijoittajielle houkuttelevia ja kilpailukykyisiä rahastotuotteita. Tämän seurauksena Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake -rahaston kohdalla olemme päätyneet vaihtamaan rahaston salkunhoitajaa ja muuttamaan rahaston sijoitusstrategiaa.

Nyt tehtävien muutosten avulla uskomme rahaston pystyvän tarjoamaan paremmat mahdollisuudet saavuttaa kilpailukykyinen tuotto kulujen jälkeen.

Miten sijoitusstrategia muuttuu?
Tähän saakka rahaston salkunhoidosta on vastannut Wellington Management, jonka sijoituspolitiikka on nojannut perinteiseen aktiiviseen osakevalintaan. Yhdysvaltojen osakemarkkinat ovat kuitenkin eräät maailman tarkimmin analysoiduista ja tehokkaimmista. Tämän johdosta salkunhoitajan on ollut vaikea perinteiseen aktiiviseen osakevalintaan perustuvan sijoitusstrategian avulla saavuttaa lisätuottoa markkinoiden yleiseen kehitykseen verrattuna.

Rahaston salkunhoidosta vastaa jatkossa Danske Bank Asset Management. Rahaston sijoitusstrategia tulee jatkossakin säilymään aktiivisena, mutta perinteisen osakevalinnan sijaan salkunhoito perustuu Danske Bank Asset Managementin kvantitatiiviseen Risk Premia Concentrated -strategiaan. Osakevalinnassa painotetaan tilastollisin menetelmin viittä ennalta määriteltyä tekijää (arvostus, momentum, laatu, osinko ja arvonvaihtelu) ja näiden perusteella sijoitussalkkuun valitaan tyypillisesti 70-100 yhtiötä.

Mitä tämä tarkoittaa sijoittajille?
Uuden tehokkaamman sijoitusstrategian ansioista rahaston kulut laskevat ja näin rahaston hallinnointipalkkio alenee merkittävästi. Rahaston hallinnointipalkkio on jatkossa 0,60 % aiemman 1,50 % sijaan. Rahaston avaintietoesitteellä esitettyä sijoituspolitiikkaa on päivitetty vastaamaan muuttunutta sijoitusstrategiaa. Rahasto sijoittaa edelleen pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin, joten rahaston nimi ja säännöt säilyvät ennallaan.
 
 

  Hallinnointipalkkio
19.12.2017 asti
Hallinnointipalkkio
20.12.2017 alkaen
Danske Invest
Pohjois-Amerikka Osake K
1,50 % 0,60 %
Danske Invest
Pohjois-Amerikka Osake T
1,50 % 0,60 %
 
Lisätietoa Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake -rahastosta saat rahaston avaintietoesitteestä, rahastojen hinnastosta, rahaston säännöistä sekä rahastoesitteestä.
 
Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.