DelClose

Muutoksia Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahastossa

Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahasto on menestynyt erinomaisesti tuottovertailuissa ja rahaston pääomat ovatkin kasvaneet yli rahaston salkunhoitajan Generation Investment Management LLP:n kanssa ennakkoon sovitun tavoitekoon.

Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahasto on menestynyt erinomaisesti maailmanlaajuisesti sijoittavien osakerahastojen luokassa ja sillä on täydet viisi tähteä Morningstarin rahastovertailussa. Sijoitustutkimuksen julkaiseman Rahastoraportin (5/2017) mukaan se on parhaiten tuottanut globaali osakerahasto sekä viiden että kymmenen vuoden tuotolla mitattuna. Sijoittajien mielenkiinto Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahastoa kohtaan onkin ollut suurta ja rahaston pääomat ovat kasvaneet lähes 100 miljoonalla eurolla viimeisen vuoden aikana. Rahaston koko on kasvanut jo 250 miljoonaan euroon, mikä ylittää rahaston salkunhoitajan Generation Investment Management LLP:n kanssa ennakkoon sovitun tavoitekoon.

Suojatakseen rahaston nykyisiä osuudenomistajia ja turvatakseen salkunhoitajan toimintaedellytykset Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt toimenpiteistä, joilla pyritään rajoittamaan rahaston pääomien kasvua. Rahaston sijoitusstrategiaan suhteutettuna ylisuuret pääomat olisivat omiaan heikentämään salkunhoidon tehokkuutta ja kykyä toteuttaa sovittua sijoitusstrategiaa.

”Danske Invest Kestävä Arvo Osake on ehdoton tähtirahasto, ei vain Danske Investin hallinnoimien rahastojen joukossa, vaan maailmanlaajuisesti tarkasteltuna. Pitkäaikainen yhteistyökumppanimme Generation Ivestment Management on tehdyt erinomaista työtä rahaston salkunhoitajana, ja onnittelemme rahaston osuudenomistajia hyvästä sijoituksesta. Nyt tehtävillä toimenpiteillä haluamme turvata nykyisten osuudenomistajien tuottomahdollisuudet myös jatkossa” sanoo Danske Invest Rahastoyhtiön toimitusjohtaja Janne Hirvonen.

Käytännössä muutokset tarkoittavat, että 26.6.2017 alkaen rahaston minimimerkintäsummaa on nostettu toistaiseksi 250 000 euroon ja merkintäpalkkiota korotettu 2,00 prosenttiin. Merkintäpalkkio tullaan toistaiseksi perimään kaikilta sijoittajilta ja se ohjataan rahaston pääomiin. Lisäksi rahastoa ei voi enää merkitä Danske Bankin verkkopankissa. Näillä muutoksilla ei ole vaikutusta voimassa oleviin jatkuviin rahastosäästösopimuksiin, eli nämä sopimukset jatkuvat entisin ehdoin. Danske Invest Kestävä Arvo Osake rahastoon ei kuitenkaan toistaiseksi voi tehdä uusia jatkuvia rahastosäästösopimuksia, eikä vanhoja sopimuksia voi muuttaa. Rahaston käyttöä rajoitetaan myös niissä Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön myöntämissä vakuutuksissa, joissa rahastosidonnaisen vakuutuksen arvonkehityksen on voinut sitoa Danske Invest Kestävä Arvo Osake rahaston arvonkehitykseen.

”Danske Invest Kestävä Arvo Osake -rahasto ja sen salkunhoitaja Generation Investment Management ovat olleet kestävän sijoittamisen pioneereja maailmassa. Rahaston menestyminen on osoitus siitä, että pitkäjänteisillä kestävyyteen nojaavilla sijoitusvalinnoilla, jolloin otetaan laajasti huomioon taloudellisten tekijöiden lisäksi luonnonvarat, inhimillinen ja sosiaalinen pääoma, kestävät liiketoimintamallit ja tuoteinnovaatiot sekä yritysten hyvään hallintoon liittyvät muutostekijät, voidaan löytää erinomaisia tuottomahdollisuuksia. Danske Invest Kestävä Arvo Osake ei kuitenkaan enää ole ainoa vaihtoehto sijoittajalle, sillä kestävyys on tullut osaksi kaikkea Danske Investin sijoitustoimintaa” toteaa Danske Bankin Varallisuudenhoidon johtaja Susanna Miekk-Oja.

Alla vaihtoehtoisia Danske Investin globaaleja osakerahastoja, joissa noudatetaan Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Kertamerkinnät näihin rahastoihin ilman merkintäpalkkiota 31.8.2017 saakka.

Danske Invest SICAV Global High Dividend Class A
Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla. Sijoitukset tehdään yhtiöihin, joiden odotetaan maksavan korkeaa osinkotuottoa, jotka ovat olleet toiminnassa jo useita vuosia ja joilla on vakiintunut asema omalla toimialallaan.
Lue lisää

Danske Invest Global StockPicking, osuuslaji EUR
Rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla. Yleensä rahaston varat ovat sijoitettuna 35-50 eri yhtiön osakkeeseen, jotka on valittu yksittäisten osakkeiden tuotto-odotuksiin perustuen.
Lue lisää
 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.