DelClose

Muutoksia Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat -rahastossa

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat rahaston sijoituspolitiikkaa ja sääntöjä. Edellä mainitut muutokset liittyvät sijoitusstrategiassa tehtäviin muutoksiin, joilla tavoitellaan entistä systemaattisempaa salkunhoitotyyliä ja sijoittajille houkuttelevampaa globaalia kehittyvien markkinoiden osakerahastoa. Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutokset 2.1.2019. Sääntömuutokset tulevat voimaan 9.4.2019.

Uuden sijoitusstrategian myötä rahasto sijoittaa jatkossa kehittyville osakemarkkinoille pääosin suorien osakesijoitusten kautta. Aiemmin sijoitukset tehtiin pääosin toisten rahastojen kautta.

Rahaston sääntöjen kohtaa ’5 § Rahaston varojen sijoittaminen’ on tarkennettu rahaston sijoitusten kohdemarkkinoiden osalta ja siihen on lisätty rajoite, jonka mukaan rahasto voi sijoittaa enintään 10 % varoistaan toisten sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Muilta osin varojen sijoittamista koskevan osion rajoitusten sanamuotoa ja järjestystä on muutettu vastaamaan muiden rahastoyhtiön hallinnoimien osakerahastojen sääntöjen rakennetta.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi rahaston sääntöihin on tehty sääntelymuutoksiin perustuvia päivityksiä. Rahaston palkkiot säilyvät ennallaan.

Edellä kuvatut muutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Danske Invest Rahastoyhtiö informoi rahasto-osuudenomistajia sääntömuutoksesta lisäksi Internet-sivuillaan osoitteessa www.danskeinvest.fi.

Uudet 9.4.2019 voimaantulevat säännöt on saatavissa 27.2.2019 alkaen osoitteesta www.danskeinvest.fi, Danske Bankin konttoreista sekä Sijoitusasiantuntijakeskuksesta puh. 0200 2000  ma–pe klo 8–18 (pvm/mpm).

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy
 

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.