Del

Miehet tekevät kauppaa paljon, naiset fiksusti

Naiset suhtautuvat osakesijoittamiseen eri tavalla kuin miehet ja voivat siksi saada paremman pitkän aikavälin tuoton, arvioi Danske Bankin Private Wealth Management -osaston uusi johtaja Marlene Nørgaard.

Osakkeita – kyllä kiitos. Näin vastaavat yhä useammat naiset. Miehet ovat perinteisesti tehneet suurimman osan osakesijoituksista, mutta nyt naisten kiinnostus sijoittamista ja osakkeita kohtaan on lisääntynyt. Tämän on huomannut myös Marlene Nørgaard, joka on Danske Bankin uuden Private Wealth Management -osaston johtaja. Hän uskoo trendin jatkuvan. Naisilla on hänen mukaansa myös hyvä syy suhtautua myönteisesti osakesijoittamiseen.
 
”Yleisesti miesten ja naisten tavat sijoittaa eroavat toisistaan. Pitkällä aikavälillä ero tarkoittaa parempaa tuottoa naisille – muun muassa siksi, että mitä vähemmän kauppatapahtumia on, sitä pienemmät ovat kulut”, Nørgaard selittää. Hän on koko työuransa ollut kiinnostunut sukupuolten välisistä eroista sijoittamisessa.
 
Miehet ottavat riskejä
Tiedot Danske Bankin pohjoismaisista asiakkaista osoittavat, että miehet käyvät kauppaa osakkeilla ja osakerahastoilla paljon useammin kuin naiset (katso tämän artikkelin grafiikoita). Lisäksi niin sanotut sertifikaatit, joissa sijoitusta voi vivuttaa velkarahalla, kiinnostavat paljon enemmän mies- kuin naisasiakkaita. Tämä ei tule yllätyksenä Marlene Nørgaardille.
 
”Miehet ovat yleisesti riskinottohaluisempia ja impulsiivisempia kuin naiset. Ero näkyy selvästi heidän tekemissään osakekaupoissa”, hän toteaa.
 
”Miehet tekevät paljon naisia todennäköisemmin lyhytnäköisiä osakekauppoja, ja he tekevät niitä usein. Lisäksi miehillä on taipumusta valita esimerkiksi pienten tai suhdanneherkkien yritysten riskialttiita osakkeita.”
 
Naiset pysyttelevät Nørgaardin mukaan mieluummin suurissa ja arvostetuissa yrityksissä, joiden toiminnan ja tuotteet he ymmärtävät. Hän korostaa kuitenkin, että kyse on yleistyksistä, joista on paljon poikkeuksia.
 
Nørgaard muistuttaa, että useiden tutkimusten mukaan miehet luottavat yleisesti naisia vahvemmin omiin kykyihinsä. Se voisi selittää, miksi miehet yrittävät naisia useammin saavuttaa markkinoita paremman tuoton tekemällä paljon osakekauppoja ja keskittymällä pieniin ja riskialttiisiin yrityksiin.
 
Naiset menestyksekkäimpiä
Vaikka miehet yleensä uskovat naisia enemmän omiin kykyihinsä, naiset pärjäävät heitä paremmin osakekaupassa. Näin ainakin todettiin tanskalaisen Nykredit-pankin vuonna 2012 tekemässä tutkimuksessa, jonka aineistona olivat VP Securities -yhtiön keräämät tiedot kaikista Tanskassa tehdyistä arvopaperikaupoista. Tutkimuksessa huomattiin, että kun osakemarkkinoilla kuhisee nousukaudella, miesten riskejä kaihtamaton sijoitustyyli tuottaa tulosta. Sen sijaan pitkän aikavälin tuotolla mitattuna naiset pärjäävät miehiä paremmin, kun otetaan huomioon sekä nousu- että laskusuhdanteet ja vähennetään tuotosta välityspalkkiot.
 
”Keskimäärin naiset pitävät ostamiaan osakkeita pitempään kuin miehet, mikä pitkällä aikavälillä on yleensä tuottoisampaa. Välityspalkkioihin voi kulua paljon rahaa, jos osakekauppoja tekee yhtenään, ja lisäksi on todella vaikeaa ennustaa osakemarkkinoiden huippuja ja pohjia. Jos sitä yrittää, voi voiton sijaan kärsiä tappioita”, Marlene Nørgaard selittää.
 
Tarkasteltaessa miesten ja naisten osakekaupankäyntiä koko Pohjolassa voidaan todeta, että tanskalaistutkimuksen tulokset pätevät myös muissa Pohjoismaissa. Nørgaard nostaa esiin vielä yhden tekijän, joka edistää naisten menestystä osakemarkkinoilla.
 
”Kokemukseni mukaan naiset sijoittavat pääasiassa defensiivisiin ja hyviä osinkoja maksaviin yrityksiin, joiden tuotteiden kysyntä on jatkuvaa ja vakaata. Niiden ei välttämättä tarvitse tehdä huipputulosta joka vuosi. Tämä on osoittautunut hyväksi pitkän aikavälin sijoitusstrategiaksi”, Private Wealth Management -osaston johtaja toteaa.
 
Naisten talous paranemassa
Naiset ovat kuitenkin vielä paljon miehiä jäljessä osakkeisiin ja osakepohjaisiin rahastoihin sijoitetulla kokonaispääomalla mitattuna. Marlene Nørgaardin mukaan se voi vähentää heidän sijoitustensa tuottoa merkittävästi.
 
”Koska naiset kaiken kaikkiaan sijoittavat paljon miehiä pienemmän osan varallisuudestaan osakkeisiin, jotka historiallisesti ovat tarjonneet parasta tuottoa, ei heidän omaisuutensa kasva yhtä paljon kuin miesten, vaikka he hoitavatkin osakesijoituksensa hyvin”, Nørgaard selittää.
 
Muutos voi kuitenkin olla lähellä. Nørgaard on huomannut, että viime vuosina naisten kiinnostus osakesijoittamiseen on kasvanut tuntuvasti, ja samalla myös naisten taloudellinen asema suhteessa miehiin paranee koko ajan. Naisten tulotaso kohoaa, ja kotitalouksia, joissa nainen ansaitsee miestä enemmän, tulee koko ajan lisää.
 
Danske Bankin luvut osoittavat, että vuonna 1985 vain 14 prosentissa kotitalouksista nainen ansaitsi enemmän kuin mies, mutta vuonna 2012 osuus oli noussut 31 prosenttiin.
 
”Suuntaus näyttää olevan, että 5–10 vuoden päästä nainen ansaitsee enemmän puolessa kotitalouksista. Aika, jolloin nainen eli miehen tuloilla, on jäänyt taakse, ja naisten kiinnostus sijoittamiseen kasvaa merkittävästi kaikissa Pohjoismaissa”, Nørgaard ennustaa.
 
Maailmanlaajuisesti myös naismiljardöörien määrä on hurjassa kasvussa. Konsulttiyhtiö UBS:n luvut osoittavat, että naismiljardöörejä on nyt koko maailmassa 6,6 prosenttia enemmän kuin vuosikymmen sitten. Samana aikana miesmiljardöörien määrä on kasvanut vain 5,2 prosenttia. Suurin osa naismiljardööreistä on Euroopassa ja Aasiassa.
 
”Vaikka miespuolisia miljardöörejä on paljon enemmän kuin naispuolisia, kasvuprosenttien perusteella naiset ovat kuromassa umpeen miesten etumatkaa”, Marlene Nørgaard sanoo.
 
Arvojen merkitys kasvussa
Kansainvälinen rahoitusala on seurannut kehitystä. Kun varakkaiden naisten määrä kasvaa, avautuu myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 
Marlene Nørgaardin mukaan pankit ja finanssialan yritykset ympäri maailmaa pyrkivätkin muuttamaan toimintaansa, jotta ne pystyisivät houkuttelemaan varakkaiden naisten kasvavaa joukkoa ja pitämään heidät asiakkainaan.
 
”Pankit ja rahoituslaitokset ovat muuttumassa. Perinteisesti ne ovat keskittyneet tuotteisiin ja transaktioihin, mutta nyt arvojen merkitys on korostumassa”, Nørgaard toteaa.
 
”Vastuullinen sijoittaminen, johon sisältyy muun muassa sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullinen liiketoiminta, on tavallisesti tärkeämpää naisille kuin miehille. Jos pankit haluavat houkutella lisää varakkaita naisasiakkaita ja pitää heidät, niiden täytyy vedota heihin”, hän huomauttaa.
 
Danske Bank Private Bankingin nuorimmassa asiakasryhmässä eli 18–32-vuotiaissa miehet ja naiset sijoittavat jo yhtä laajasti.
 
”Tässä ryhmässä miesten ja naisten osuudet ovat yhtä suuret. Muutos on tapahtunut viiden viime vuoden mittaan, ja se on merkki siitä, että naisten ja miesten tasa-arvo sijoitusmarkkinoilla edistyy”, Marlene Nørgaard arvioi.
 
 
Tämä artikkeli on aiemmin julkaistu Investorview-lehden numerossa 2016/2.
 
Tutustu myös Investorview-lehden muihin artikkeleihin

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.