Del

Laskeeko öljyn hinta 10 dollariin?

Bo Bejstrup Christensen selittää, miksi öljyn hinta saattaa edelleen laskea ja mitä se tarkoittaa.

Tiedän kyllä, että otsikko on melkoisen provosoiva, mutta mietipä seuraavaa. Öljy hinta oli vielä alle puolitoista vuotta sitten 100 dollaria tynnyriltä. Vuonna 2008 muutamat varsin lahjakkaat ihmiset kirjoittivat, että öljyn hinta voisi lähitulevaisuudessa nousta 200 dollariin tynnyriltä. Joidenkin mielestä öljy oli loppumassa aivan pian. Sen sijaan tynnyrillisen voikin nyt ostaa vaivaisella 40 dollarilla.

Kun katsot asiaa tältä kannalta, kuulostaako 10 dollaria vielä yhtä hullulta? Halusin, että mietit ensiksi tätä. Kun jatkat lukemista, ymmärrät, miksi 20 dollarin öljyn hinta on mielestäni realistinen skenaario melko lyhyen ajan sisällä. Saat myös selville, mitä se minun mielestäni tarkoittaa sinun sijoitustesi kannalta.

Amerikkalainen öljyteollisuus määrää suunnan – OPEC katsoo sivusta
Amerikan liuskeöljyteollisuudesta on kirjoitettu metrikaupalla, ensin kaasusta ja sitten öljystä. Amerikan öljyntuotanto on tällä hetkellä noin 9 miljoonaa tynnyriä päivässä, mikä vastaa lähes Saudi-Arabian ja Venäjän tasoa.

Skeptikot olivat aluksi sitä mieltä, että liuskeöljytuotanto on liian kallista ja että amerikkalaiset joutuisivat pian luovuttamaan öljyn alhaisen hinnan vuoksi. Amerikkalainen öljyteollisuus yllätti kuitenkin useimmat poikkeuksellisen nopeilla ja dramaattisilla kustannussäästöillä, ja nyt, vuosi öljynhinnan romahduksen jälkeen tuotanto on vain noin 5 prosenttia huipputasoa pienempi. Toimintaa on selvästikin tehostettu dramaattisesti. Jos hinta laskee edelleen, amerikkalaiseen tuotantoon kohdistuu tietenkin paineita, mutta on tärkeää huomata, että amerikkalaisesta liuskeöljytuotannosta on tullut globaali puskurituottaja. Toisin kuin perinteiset tuottajat, yhdysvaltalaiset tuottajat pystyvät säätämään tuotantomäärää hintamuutosten mukaisesti nopeasti suuremmaksi tai pienemmäksi.

Jos öljyn hinta nousee lyhyellä aikavälillä reilusti, amerikkalaiset voivat lisätä tuotantoa nopeasti, jolloin hintaan kohdistuu taas uusia paineita. Tämä tarkoittaa meidän käsityksemme mukaan, että öljyn tuotanto voi nousta vain tietylle tasolle. OPECista on näin ollen tullut pelkkä hinnanottaja, joka karkeasti ottaen maksimoi liikevaihtonsa maksimoimalla tuotantonsa. Monet OPEC-maat tarvitsevat öljytuottoja valtiontalouden pitämiseen kunnossa, mikä pelkästään vahvistaa tätä argumenttia.

Varastotilaa on rajallisesti
Useimmat ovat yksimielisiä siitä, että tällä hetkellä ollaan ylituotantotilanteessa. Perinteinen tarina kulkee seuraavaan tapaan: Öljyn hinnan täytyy välillä laskea, jotta tarjonnan kasvua voidaan hillitä ja kysyntää lisätä. Nämä kaksi tekijää törmäävät parin vuoden välein, ja yllättäen öljyn hinta lähtee taas nousuun.

Mutta kun otetaan huomioon edellä esitetty dynamiikka, jossa Yhdysvallat määrää suunnan ja OPEC toimii vain hinnanottajana, lyhyellä aikavälillä on vaarana, että öljyä tuotetaan liian paljon, ja ylituotannon varastointiin on kuitenkin käytettävissä vain rajallisesti tilaa. Öljyä on viime aikoina varastoitu esimerkiksi laivoissa ja myyty myöhempää käyttöä varten. Varastotila kuitenkin loppuu ennemmin tai myöhemmin, jolloin markkinoille tulee lisää öljyä. Öljyn hintaan kohdistuu sen vuoksi lyhyellä aikavälillä edelleen lisäpaineita.

Entä sitten, jos öljyä ei enää tarvitakaan?
Todella kiinnostava osuus alkaa tästä. Seuraava on tyypillinen lainaus aiemmalta saudiarabialaiselta öljyministeriltä: ”Kivikausi ei päättynyt kiven loppumisen takia, ja öljyn aikakausi päättyy paljon ennen kuin öljy loppuu maailmasta.”

Kaliforniassa asennettiin vuonna 2014 aurinkoenergiakapasiteettia yhtä paljon kuin koko Yhdysvalloissa oli asennettu yhteensä vuoteen 2011 mennessä. Kiinassa vuonna 2015 asennettu aurinkoenergiakapasiteetti vastasi koko Ranskan kokonaiskapasiteettia.

Aurinkoenergiateknologian kustannukset ovat laskeneet yli 10 prosenttia vuodessa. Jos suunta jatkuu samana vain viisi vuotta, aurinkoenergiasta tulee useimmilla markkinoilla kilpailukykyinen vaihtoehto esimerkiksi maakaasulle – ja pian sen jälkeen mikään ei enää pysty kilpailemaan aurinkoenergian kanssa. Kun tämä yhdistetään esimerkiksi omakotitalojen aurinkopaneelien rahoituksen laajentamiseen, kokonaiskustannukset ovat voimakkaassa laskussa. Sen jälkeen tarvitsee enää järjestää sähköverkko ja akkuteknologia ja pam – maailma pyörii vihreällä sähköllä. Lisätään vielä sähkö- ja hybridiautojen nopea kehitys, yhteiskäyttöautot ja itsestään ohjautuvat autot, niin alkaa muodostua kuva siitä, että öljyn kysynnän kasvu loppuu varsin pian.

Dynamiikka on tämän vuoksi yhä kiinnostavampi. Aurinkoenergiateknologia kuulosti 30 vuotta sitten pelkältä utopialta, jolloin Saudi-Arabian kaltaiset maat pitivät öljyvarantoaan pysyvän arvokkaana resurssina. Mutta mitä tapahtuu, jos öljyä ei enää tarvitakaan vaikkapa vain 10 vuoden kuluttua?

Äkkiä onkin järkevää pumpata yhä enemmän öljyä nyt kun sillä on vielä jotakin arvoa. Ja mitä tästä seuraa? Yhä kasvavia paineita laskea öljyn hintaa.

Seis! Nyt takaisin todellisuuteen
OK, otetaan nyt kuitenkin vielä askel taaksepäin. Sähköautojen valtakausi ei ala huomenna eikä maailma pyöri aurinkosähköllä vielä ylihuomenna. Halusimme vain haastaa perinteisen ajattelumallin. Olemme kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, että öljyn hinnan näkymät ovat synkät. Jos jotakin tapahtuu, hinta laskee tulevaisuudessa edelleen.

Mitä merkitystä tällä on sinun sijoitustesi kannalta? Vuosi 2015 on osoittanut, että alhaisempi öljyn hinta on hyvä uutinen valtaosalle maailmantaloudesta – etenkin euroalueelle ja Japanille, mutta myös Yhdysvalloille, joka on edelleen nettotuoja. Öljyn hinta kuitenkin vaikuttaa epäsymmetrisesti, mikä tarkoittaa, että palveluala ja yksityiskäyttäjät hyötyvät hinnan laskusta, mutta energiateollisuus ja niille tuotantovälineitä toimittava teollisuus kärsivät rajuja tappioita. Ja juuri nämä yritykset täyttävät suuren osan osake- ja yrityslainamarkkinasta, erityisesti Yhdysvalloissa, jossa öljyn hinnan lasku on aiheuttanut sijoittajille merkittäviä haasteita vuonna 2015. Jos hinta laskee edelleen vuonna 2016, tulossa voi olla todella huonoja uutisia, koska yritysten tuotot laskevat edelleen ja konkursseja on varmasti edessä.

Seurauksena saattaa olla paradoksi, jossa osakemarkkinat voivat joutua vaikeuksiin Yhdysvaltojen, Japanin ja euroalueen talouskasvusta huolimatta.

Mitä sitten teemme? Vaikka meillä on myönteiset odotukset maailman talouskasvusta vuonna 2016, ylipainotamme kuitenkin osakkeita vain hieman. Pyrimme myös löytämään osakkeita, jotka hyötyvät alhaisesta öljyn hinnasta, kuten euroalueen osakkeet ja yrityslainat, sillä energiasektorin osuus on Euroopassa pienempi kuin Yhdysvalloissa.

Öljyn hintaan (ja Kiinaan) liittyvien epäluulojemme vuoksi teemme sijoituksia kehittyville markkinoille edelleen varovaisesti. Suhtaudumme varovaisesti myös amerikkalaisiin yrityslainoihin, koska energiasektorilla on niissä suuri painoarvo. Toivomme ennen kaikkea, että olemme saaneet sinut pohtimaan, millaisia ja kuinka suuria riskejä otat omassa sijoitussalkussasi. Jos öljyn hinta ei laske, saatat saada paremman tuoton, mutta mieti riskiäsi, jos öljyn hinta laskee huomattavasti nykyisestä. Meidän kantamme on selvä. Mielestämme tätä riskiä ei kannata ottaa!

Bo Bejstrup Christensen
Danske Investin pääanalyytikko 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.