DelClose

Kuusi Danske Investin rahastoa luokitellaan nyt kestäviksi

Onko sinulle tärkeää, että rahastosijoituksesi tukevat kestävää kehitystä? Siinä tapauksessa meillä on hyviä uutisia. Osa Danske Investin indeksirahastoista luokitellaan nyt rahastoiksi, joilla on kestävä sijoitustavoite, eli EU:n SFDR-asetuksen 9 artiklan mukaisiksi tuotteiksi.

MUUTOKSET LYHYESTI

  • Kuusi Danske Investin indeksirahastoa on nyt luokiteltu rahastoiksi, joilla on kestävä sijoitustavoite, eli EU:n SFDR-asetuksen 9 artiklan mukaisiksi tuotteiksi.
  • Lisäksi Danske Invest tulee kasvattamaan EU:n SFDR-asetuksen 8 artiklan mukaisten, ESG-rahastoiksi luokiteltavien tuotteiden valikoimaa.
  • Danske Invest haluaa lähitulevaisuudessa tarjota yhä useampia kestäviksi luokiteltuja rahastoja.

(Päivitetty 19-1-2022)

Vastatakseen kestävän kehityksen mukaisten sijoitustuotteiden kasvavaan kysyntään Danske Invest tekee muutoksia kuuteen indeksirahastoonsa siten, että ne voidaan luokitella EU:n kestävää rahoitusta koskevan SFDR-asetuksen 9 artiklan mukaisiksi tuotteiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että rahastot sijoittavat jatkossa liiketoimintaan, joka pyrkii ratkaisemaan ilmastohaasteita ja luomaan kestävämpää yhteiskuntaa.

”Olemme vuosien mittaan kehittäneet vahvan menetelmän kestävyyden integroimiseksi osaksi Danske Investin rahastojen sijoitusprosesseja. Se on yksi Danske Investin tärkeimmistä painopistealueista, ja olemme tehneet määrätietoisesti työtä voidaksemme luokitella rahastojamme kestäviksi. Nämä kuusi rahastoa ovat tärkeä askel pyrkiessämme jatkuvasti kehittämään asiakkaille relevantteja ja kestävyyteen vahvasti panostavia sijoitustuotteita”, Danske Investin toimitusjohtaja Robert Mikkelstrup kertoo.
 

Ensimmäiset askeleet kohti kestävämpää valikoimaa

Yhteistä kuudelle rahastolle on, että ne seuraavat EU:n ilmastosiirtymää koskevaa vertailuarvoa. Sijoituskohteena olevat yhtiöt on siis valikoitu niin, että rahaston salkku auttaa pienentämään ilmastovaikutusta ja siten edistämään talouden vihreää siirtymää. 

Vaatimukset täyttäviä ja kestäviksi luokiteltavia Danske Investin indeksirahastoja on tällä hetkellä kuusi. Tavoitteena on kuitenkin tarjota jatkossa yhä enemmän kestävän kehityksen mukaisia osake- ja joukkolainarahastoja. 

ESG-sijoitusrahastojen valikoima

Kestävää kehitystä edistävän sijoittamisen lisäksi Danske Invest laajentaa myös ESG-sijoitusrahastojen valikoimaa (ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social, Governance). ESG-sijoitusrahastot ovat Danske Investin rahastoja, jotka edistävät ESG-kriteereihin liittyviä tekijöitä sijoittamalla esimerkiksi ilmasto- ja työntekijäkysymyksiin, luonnon monimuotoisuuteen tai korruption torjuntaan panostaviin yrityksiin.

Osa Danske Investin rahastoista ei kuulu edellä mainittujen merkintöjen piiriin. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö niiden pitäisi täyttää muita, esimerkiksi vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia. Kaikkiin Danske Investin rahastoihin sovelletaan Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Niitä noudatettaessa rahastomme eivät sijoita yrityksiin, joiden liikevaihto perustuu öljyhiekkaan ja kivihiileen, tupakkaan tai kiistanalaisiin aseisiin ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Kaikki rahastomme panostavat myös aktiiviseen omistajuuteen.
 

Vaikutukset Danske Invest -rahastojen osuudenomistajille?

Jos olet sijoittanut johonkin uuden luokittelun saaneista Danske Investin kuudesta rahastosta, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Sama koskee rahastoja, jotka on nyt luokiteltu ESG-sijoitusrahastoiksi. Rahastojen kulut eivät muutu uuden luokittelun vuoksi.

Danske Investin rahastoluetteloista näet, mihin mainituista kategorioista eri rahastot kuuluvat. Jos sinulla on kysyttävää tai olet epävarma jostakin, voit aina ottaa yhteyttä sijoitusneuvojaasi. Voit myös tutustua vastuullisen sijoittamisen sivuihimme.
 

Kestävät indeksirahastot (saatavilla Danske Sijoituspalveluissa)

Rahaston nimi ISIN
Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W DK0060610368
Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W h DK0060610442
Danske Invest Index Pacific incl. Canada ex. Japan Restricted, osuuslaji EUR W DK0060609949
 
Danske Invest Index Japan Restricted, osuuslaji EUR W DK0060609782
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted, osuuslaji EUR W DK0060609436
 
Danske Invest Index Global AC Restricted, osuuslaji EUR W DK0060609279
Danske Invest Index Europe Restricted, osuuslaji EUR W DK0060609006
Tämä julkaisu on markkinointiviestintää, eikä se tarjoa sijoitusneuvontaa.

Haluamme muistuttaa, että historiallisen tuoton sekä tulevaisuuden kehitysennusteiden perusteella ei voida päätellä tulevaa tuottoa, joka voi olla negatiivista.

Suosittelemme aina kääntymään ammattilaisten puoleen mahdollisissa sijoituksen sopivuuteen liittyvissä lainopillisissa, verotuksellisissa, taloudellisissa tai muissa sijoituksen asianmukaisuuteen ja soveltuvuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa asiakkaan on tutustuttava rahastoesitteeseen sekä kyseisen rahaston avaintietoesitteeseen. Rahastoesite, rahaston avaintietoesite sekä valitusten käsittelyä koskevia tietoja (sijoittajien oikeudet) on saatavilla suomeksi osoitteessa www.danskeinvest.fi kohdassa asiakirjoja. Tanskaan ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S. Danske Invest Management A/S:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Suomen sivuliikkeen toimimaan asiamiehenä tarjottaessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja Suomessa.  Danske Invest Management A/S voi päättää lopettaa rahastojensa markkinointijärjestelyt.

Lisätietoja rahaston kestävyyskysymyksiin liittyen on saatavilla osoitteessa www.danskeinvest.fi. Ennen lopullisen sijoituspäätöksen tekoa sijoittajan tulisi ottaa huomioon rahaston mahdolliset kestävyystavoitteet ja/tai rahaston mahdolliset muut ympäristö- ja/tai yhteiskunnalliset ominaisuudet, jotka kuvataan rahastoesitteellä sekä osoitteessa danskeinvest.fi.

 

Info

Noget gik galt.

Warning

Noget gik galt.

Error

Noget gik galt.